Ediční plán pro rok 2020

Ediční plán FHS UK

 • Jan Pšenička: Mimoevropské kultury v zrcadle vybraných operních libret 18. století. Pokus o typologii

 • Jan Heller: Proměny obrazu druhého v českém cestopise dlouhého 19. století

 • Hedvika Novotná: Dědina: Poststrukturální světy středoevropské vesnice

 • Dana Bittnerová, Kateřina Varhaník-Wildová: Lifestylová migrace

 • Zuzana Trachtová: Bitky romských teenagerů. Kulturní modely násilí

 • Hedvika Novotná, Ondřej Špaček, Magdaléna Šťovíčková Jantulová (ed.): Metody výzkumu ve společenských vědách

 • Lily Císařovská: O překládání


Ediční plán Karolina (pro FHS UK)

 • Miroslav Slowik: Zdvořilost jako identitotvorný faktor, lingvisticky antropologická komparační studie obrazu světa Čechů a Španělů

 • Jan Ort: „Here is no difference between Roma and gadže.” Negotiating power, color and gender in an East Slovak village since 1945

 • Adam Coman: Reweriting Israeli History: the New Historians and Critical Sociologists

 • Nettl – Capwell at al. Excursions in World Music

 • Michal Geisler: Autismus v České republice. Historickosociologická studie

 • Jan Sokol: Moc, peníze a právo (česky a anglicky)

 • Jan Sokol : Člověk jako osoba (česky a anglicky)

 • Marek Německý, Jiří Šubrt: Makrosociologická perspektiva: otázky a problémy

 • Joosep Grents: Complexities of Hybrid Warfare

 • Nikolas Maslowski: Velcí Češi a Slováci. Historická sociologie uznání

 • Jakub Chavalka a kol.: Antologie textů k filosofii individualismu v československém myšlení 1918 – 1948

 • Dana Moree: Meziprostor

 • Zuzana Jurková, Veronika Seidlová (eds.): Music – Memory – Minorities: From Archive to Activism

 • Eliška Vejchodská (ed.): Ekonomické nástroje územního plánování

 • Věra Sokolová: Queer Encounters with Communist Power: Non-heterosexual Lives and the State in Czechoslovakia, 1948-1989. Praha: Karolinum, 2020. ISBN: 978-80-246-4266-6.


Poslední změna: 18. květen 2021 09:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám