Ediční plán pro rok 2023

Časopisy

 • Lidé města 1–3/2023

 • Dějiny-teorie-kritika  2/2022, 1, 2/2023

 • Historická demografie 1, 2


Publikace

 • Lucie Bartůňková: Spontánně motivované nápisy a kresby v sakrálním prostoru

 • Libor Prudký: Patníky na cestě z komunistického hnízda ke svobodě

 • Blanka Soukupová: Urbánní studie, monografická řada, pro rok 2023 Urbánní studie

 • Paměť ve městě, Město v paměti, pro rok 2024 Urbánní studie 16, Česká společnost a evropské hodnoty, el. verze

 • Gabriela Seidlová Málková, Filip Smolík, Miroslava Nováková Schöffelová: Baterie diagnostických testů jazyka (BDTJ) (ve spolupráci s Karolinem)

 • Marek Jakoubek – Lenka J. Budilová – Dana Bittnerová a kol.: Kapitoly z dějin české přítomnosti v bulharských zemích. K poctě a odkazu PhDr. Mirjam Moravcové, DrSc.

 • Václav Hájek: Podstavce, sokly, piedestaly. Hraniční a okrajové fenomény sochařských děl ve veřejném prostoru


Ediční plán Karolina (pro FHS UK)

Vědecké časopisy

 • AUC Interpretationes. Studia philosophica europeanea (1, 2/2023)                                                                                                                         

 • Historická sociologie (1, 2/2023)


Učební texty

 • Jakub Chavalka a kol.: Antologie textů k filosofii individualismu v československém myšlení


Vědecké publikace

 • Dana Moree (ed.): Mezi jevištěm a hledištěm aneb divadlo utlačovaných z perspektivy jokera

 • Jitka Lindová a kolektiv: Neverbální chování v partnerských vztazích

 • Mirjam Moravcová: Festivities as an indicator of identity and social direction

 • Nettl – Capwell at al.: Excursions in World Music

 • Alena Marková, Mariia Kuznetcova (edd.): Memory of Central and Eastern Europe: past traumas, present challenges, future horizons

 • Ladislav Benyovszky: Potřebnost nepotřebného

 • Michaela Fikejzová: Misgendering z perspektivy filosofie jazyka

 • Lucy Brown (editor); Šubrt, Jiří: Time, Memory and the Processual Approach in Historical Sociology

 • Karel Černý: Nad Evropou půlměsíc II.  Muslimové v Česku a v sousedních německy hovořících zemích

 • Karel Černý:Uprchlictví a migrace z Blízkého východu: Případ iráckých jezídů


Ediční plán byl inovován po květnové schůzi ediční komise. I nadále zůstává otevřený.

Všechny tituly vycházející na FHS jsou (a budou) v distribuci jak v tištěné, tak v elektronické verzi!


V Praze dne 27. 6. 2023


Poslední změna: 27. červen 2023 14:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám