Ediční plán pro rok 2021

Ediční plán FHS UK

Časopisy

 • Lidé města 1–3/2021

 • Dějiny-teorie-kritika 1, 2/2021

 • Historická demografie 1, 2

Publikace

 • Tomáš Korbel: Proměny společenského postavení sociální skupiny českých architektů ve 2. polovině 19. století

 • Blanka Soukupová: Obecné a zvláštní v českém antisemitismu 1969–1889 (EDICE URBÁNNÍ STUDIE, SV. 14)

 • Iva Holmerová, Vladimíra Dostálová, Alžběta Bártová a Hana Bláhová: Potřeby starších vulnerabilních lidí v domácí a nemocniční péči

 • Lucie Bartůňková: Spontánně motivované nápisy a kresby v sakrálním prostoru

 • Ladislav Benyovszky: Myšlení z hlediska celku – dopisy z izolace


Všechny tituly vycházející na FHS jsou (a budou) v distribuci jak v tištěné, tak v elektronické verzi!


Podle finančních možností bude pokračovat digitalizace vyprodaných a nedostupných tištěných publikací (Ladislav Benyovszky: Úvod do filosofického myšlení aj.)


Ediční plán Karolina (pro FHS UK)

Časopisy

 • AUC Interpretationes. Studia philosophica europeanea (1, 2/2021)

 • Historická sociologie (1, 2/2021)

Učební texty

 • Jakub Chavalka a kol.: Antologie textů k filosofii individualismu v československém myšlení

Publikace

 • Miroslav Slowik: Zdvořilost jako identitotvorný faktor, lingvisticky antropologická komparační studie obrazu světa Čechů a Španělů

 • Jan Ort: „Here is no difference between Roma and gadže.” Negotiating power, color and gender in an East Slovak village since 1945.

 • Eliška Vejchodská: Ekonomické nástroje územního plánování

 • Michal Geisler: Autismus v České republice. Historickosociologická studi

 • Dana Moree: Meziprostor

 • Dana Moree (ed.): Mezi jevištěm a hledištěm aneb divadlo utlačovaných z perspektivy jokera


Z předchozích let se kvůli nedodaným rukopisům přesouvají do letošního roku tyto publikace:


 • Joosep Grents: Complexities of Hybrid Warfare

 • Nikolas Maslowski: Velcí Češi a Slováci. Historická sociologie uznání.

 • Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová (eds.): „Festivities as an indicator of identity and social direction“

 • Nettl – Capwell at al.: Excursions in World Music

 • Jan Sokol: Moc, peníze a právo (česky a anglicky)

 • Jan Sokol: Člověk jako osoba (česky a anglicky)

 • Marek Německý, Jiří Šubrt: Makrosociologická perspektiva: otázky a problémy

 • Adam Coman: Reweriting Israeli History: the New Historians and Critical Sociologist


Ediční plán bude inovován v druhé polovině roku, po listopadové schůzi ediční komise. Nadále však zůstává otevřený.


V Praze dne 10. května 2021


Poslední změna: 19. květen 2021 14:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám