Ediční plán pro rok 2022

Časopisy

 • Lidé města 1–3/2022

 • Dějiny-teorie-kritika 2/2021, 1, 2/2022

 • Historická demografie 1, 2


Publikace

 • Tomáš Korbel: Proměny společenského postavení sociální skupiny českých architektů ve 2. polovině 19. století

 • Blanka Soukupová – Wieshaider (eds.) Přírodní útvary - město - národ – identita (EDICE URBÁNNÍ STUDIE, SV. 14)

 • Iva Holmerová, Vladimíra Dostálová, Alžběta Bártová a Hana Bláhová: Potřeby starších vulnerabilních lidí v domácí a nemocniční péči

 • Lucie Bartůňková: Spontánně motivované nápisy a kresby v sakrálním prostoru

 • Václav Hájek: Slabikář vizuální kultury. Obraz, umění a populární kultura v epoše „vizuálního obratu“

 • Jarka Vrbová: Norský svět. Základy norského jazyka a reálií

 • Ivan Šlapeta: Stín ve tmě zmizí (ve spolupráci s AMU)

 • Gabriela Seidlová Málková, Filip Smolík, Miroslava Nováková Schöffelová: Baterie diagnostických testů jazyka (BDTJ) (ve spolupráci s Karolinem)


Všechny tituly vycházející na FHS jsou (a budou) v distribuci jak v tištěné, tak v elektronické verzi.


Podle finančních možností bude pokračovat digitalizace vyprodaných a nedostupných tištěných publikací (Ladislav Benyovszky: Úvod do filosofického myšlení aj.)


Ediční plán Karolina (pro FHS UK)

Vědecké časopisy

 • AUC Interpretationes. Studia philosophica europeanea (1, 2/2022)

 • Historická sociologie (1, 2/2022)


Učební texty

 • Jakub Chavalka a kol.: Antologie textů k filosofii individualismu v československém myšlení


Vědecké publikace

 • Dana Moree (ed.): Mezi jevištěm a hledištěm aneb divadlo utlačovaných z perspektivy jokera

 • Jana Wohlmuth Markupová: Soukromá válka Huga Vavrečky. Mikrohistorie z rozhraní soudobých dějin (1945–1952)

 • Blanka Soukupová: Antisemitismus v českých zemích v letech 1897–1989 (s přesahy do současnosti)


Z předchozích let se přesouvají do roku 2022 tyto publikace:


 • Miroslav Slowik: Zdvořilost jako identitotvorný faktor, lingvisticky antropologická komparační studie obrazu světa Čechů a Španělů

 • Jan Ort: „Here is no difference between Roma and gadže.” Negotiating power, color and gender in an East Slovak village since 1945

 • Eliška Vejchodská: Ekonomické nástroje územního plánování

 • Michal Geisler: Autismus v České republice. Historickosociologická studie

 • Dana Moree: Meziprostor

 • Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová (eds.): „Festivities as an indicator of identity and social direction“

 • Nettl – Capwell at al. Excursions in World Music

 • Jan Sokol: Moc, peníze a právo (česky a anglicky)

 • Jan Sokol: Člověk jako osoba (česky a anglicky)


Ediční plán bude inovován v polovině roku 2022, po květnové schůzi ediční komise. I nadále zůstává otevřený.


V Praze dne 9. 12. 2021


Poslední změna: 10. prosinec 2021 12:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám