Mgr. Bohuslav Bob Kuřík, Ph.D.


POVOLÁNÍ

2020-22 Výzkumník, člen řešitelského týmu

Anarchismus v kontextu české politické kultury: předpoklady, paralely, ovlivnění

GA ČR – FF UK a FHS UK


2017- Odborný asistent

FHS UK


2015-6 Externí zaměstnanec

Katedra sociální a kulturní ekologie, FHS UK


2014-6 Výzkumník, člen řešitelského týmu

Zdroje a podoby politizace subkultur v post-socialismu

GA ČR – FSV UK
VZDĚLÁNÍ

2015 Ph.D., Antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova

Disertační práce: Revoluční améby: Politické přetváření jako umění vzdoru v Německu


2010 Mgr., Obecná antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova

Diplomová práce: S revolucí na jeviště v Chiapase: Evropská mládež na cestě k revoluci

Prospěl v vyznamenáním, stipendium za excelentní výsledky


2007 Bc., Základy humanitní vzdělanosti, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova

Bakalářská práce: Zapatisté a postmodernismus


2005-06 Etnologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
STÁŽE

2019 Jan Patočka Junior Visiting Fellow, Institut věd o člověku – IWM, Vídeň, Září – Listopad 2019


2018 Letní škola ve srovnávacích sociálních vědách, kurz Anthropologies and Aftermaths: Thinking, Narrating, and Writing Disturbances, Červenec – Srpen 2018


2014 Hostující přednášející, Northeastern University, USA, Březen – Duben 2014


2013-14 Stipendista Fulbrigtovy komise, University of California – Los Angeles, USA, Září 2013 – Červen 2014


2008-09 Výzkumník, Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco, Mexico, Září 2008 – Únor 2009


2006 Erasmus pobyt, Durham University, Velká Británie, Září - ProsinecPUBLIKACE

2020 Kuřík, Bob ‘Temporal Collisions: Time, Infrastructure, and Protest in the Shadow of Hamburg’s Port/Temporální kolize: Čas, infrastruktura a protest ve stínu hamburského přístavu,’ in Říha, Tadeáš, Pazdera, Miroslav and Kateřina Frejlachová (Eds.) Steel Cities/Ocelová města. Praha/Zürich: Galerie VI PER/ Park Books, 306-327.


2020 Kuřík, Bob, Novák, Arnošt ‘Rethinking radical activism: Heterogeneity and dynamics of political squatting in Prague after 1989,’

Journal of Urban Affairs, 2020, Vol. 42, No. 2: 203-221.

https://doi.org/10.1080/07352166.2019.1565820.


2019 Kuřík, Bob ‘Monster Farm: Parameters of Life in the Plantationocene/Farma monster: parametry života v plantážocénu,’ in Large-Scale Lifestock Farming Serie/Série o Velkochovech, Institut úzkosti/Institute of Anxiety.

http://www.institutuzkosti.cz/events/velkochovy?src=cz


2018 Kuřík, Bob, Slačálek, Ondřej and Jan Charvát ‘Roviny politizace ve výzkumu hudebních subkultur mládeže,’

Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 2018, Vol. 54, No. 5: 781–803

https://doi.org/10.13060/00380288.2018.54.5.423.


2018 Kuřík, Bob a Charvát, Jan (Eds.) Mikrofon je naše bomba: politika a hudební subkultury mládeže v postsocialistickém Česku. Praha: Togga.


2018 Kuřík, Bob (2018) ‘Člověk-chyba z Vraha: existenciální revolta punkem v čase „mrtvých havlů“,’ in Kuřík, Bob a Charvát, Jan (Eds.) Mikrofon je naše bomba: politika a hudební subkultury mládeže v postsocialistickém Česku. Praha: Togga, 161-209.


2018 Kuřík, Bob ‘Fragmenty politiky & heterogenita punkových festivalů v soudobém Česku,’

Central European Journal of Politics, Vol. 4, No. 1: 34-56.


2016 Kuřík, Bob (2016) ‘Emerging Subjectivity in Protest’, in Steven Vallas and David Courpasson (eds.) The SAGE Handbook of Resistance. London: SAGE Publishing, 51-77.


2015 Kuřík, Bob (2015) ‘Křišťál Latinské Ameriky: z punkového klubu k epistemologické

involuci’ in Ondřej Horký-Hlucháň and Tomáš Profant (Eds.) Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 243-266.


2013 Kuřík, Bob (2013) ‘Prosvítit výzkum: geopolitika a etnografie v proměnlivém světe’ in Yasar Abu Ghosh and Tereza Stöckelová (Eds.) Etnografie: Improvizace v teorii a terénní praxi. Praha: SLON, 52-87.


2013 Kuřík, Bob (2013) ‘Protestní hnutí v Evropě,’ in Filip Pospíšil (ed.) Umění protestu. Praha: Rubato, 32-63.


2009 Kuřík, Bob (2009) ‘The Struggle for and in Public Spaces in the Zapatista s Chiapas,’

in Mácha, Přemysl (ed.) Lighting the Bonfire, Rebuilding the Pyramid: Case Studies

in Identity, Ethnicity and Nationalism in Indigenous Communities in Mexico.

Ostrava: Ostravská univerzita press, 124–159.KONFERENCE

2019 ‘Of Resisting Objects,’

Příspěvek přednesený na Junior Fellows IWM Conference, Institut věd o člověku – IWM, Vídeň, Prosinec 17, 2019


2018 ‘Czech the Anthropology – Signifier without Signified,’

Příspěvek přednesený na Contrapunteo – Canadian Anthropology Society Annual Meeting, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Kuba, Květen 16-20, 2018 (spolu s Tomášem Ryškou)


2017 ‘The Post-Autonomous Rebels: Militant Youngsters of the Post-Revolutionary Times,’

Příspěvek přednesený na Revolutions – A Conference, University of Manitoba, Winnipeg, Září 29 - Říjen 1, 2017


2017 ‘The Killer remains free: a rebellious life of punk in times of Dead Havels,’

Příspěvek přednesený na Everyday Revolutions in Southern and Eastern Europe, University of Manchester & Whitworth Art Gallery, Květen 19-20, 2017


2017 ‘Adorno in Gloves: The Critical Toolbox of Post-Autonomous Rebels,’

Příspěvek přijatý na The First Mobilization Conference on Social Movements and Protest: Non-violent Strategies and the State, San Diego State University, Květen 5-6, 2017


2016 ‘The Post-Autonomous Architecture of the Amoebic Critique,’

Příspěvek přednesený na Social Movements Conference – Social Movements and Protest: Future Challenges for Research and Practice, University of Brighton, Brighton, Říjen 10- 11


2016 ‘The Architecture of Amoebic Arguments: Rebellious Self Distributed through Talks and Riots in Contemporary Germany,’

Příspěvek přednesený na Rethinking Bios and Politics After Foucault, Aarhus University, Aarhus, Říjen 8-10


2016 ‘The Post-Autonomous Journey out of the Subcultural Lifestylism,’

Příspěvek přednesený na The SASE 28th Annual Conference – Moral Economies, Economic Moralities, University of California – Berkeley, Berkeley, Červen 24-26


2016 ‘From Alternative Seekers to System Fixers: The Making of the Environmental Movements in the Czech Republic after 1989,’

Příspěvek přednesený na Political Ecology, Environmentalism and Greens in the Centre and East of Europe: Past, Present and Prospects, Université libre de Bruxelles, Červen 2-3 (spolu s Arnoštem Novákem)


2015 ‘Post-Autonomous Path towards Centrifugal Prefiguration,’

Příspěvek přednesený na workshopu Dimensions of Politics in Youth Subcultures, FSV UK, Praha


2015 ‘Versatile Selves: The Art of Militant Resistance in Ordoliberal Germany,’

Příspěvek přednesený na The War of Worlds – Conference on Self and Social Movements, University College London, Londýn


2015 ‘Policing Radical Democracy in Germany,’

Příspěvek přednesený na The 5th Radical Democracy Conference, The New School for Social Research, New York


2014 ‘Technologies of Political Normalization and Actually Existing Democracy,’

Příspěvek přednesený na Páté konferenci mladých výzkumníků centra excelence Normative Orders s názvem Borders of Orders - Grenzziehungen, Konflikte und soziale Ordnung, Goethe-Universität Frankfurt


2014 ‘Strategical Bifurcation,’

Příspěvek přednesený na workshopu Riots – Riots IV., Anarchy, Technische Universität Berlin


2014 ‘Bifurcating Selves and Political Militancy in Contemporary Germany,’

Příspěvek přednesený na výroční konferenci EASA Collaboration, Intimacy & Revolution, Tallinn, Estonia


2014 ‘Invisible Butterflies: Bifurcating Selves and Political Militancy in Germany,’

Hostující přednáška, Northeastern University, Boston, Apr 1


2014 ‘Critical Habitus, Black Bloc and Middle Classes in Contemporary Germany,’

Příspěvek přednesený na 34th Annual James Young Colloquium 'Rebellion as Transformation', University of California, Riverside


2014 ‘Invisible Butterflies: Critical Equipment, Black Bloc and Middle Class in Contemporary Germany’

Přednáška prezentovaná na semináři Culture, Power and Social Change, UCLA, 2. února


2012 ‘Fuck middle class... burning and looting tonight!: Forging Activist's Body in Contemporary Germany’

Příspěvek přednesený na The Second ISA Forum of Sociology, Buenos Aires, Argentina (spolu s Malte Stieber)


2011 ‘Situating Imagination in Globalization,’

Organizátor panelu vedeného Jonathanem Friedmanem na konferenci CASA/SASA v Telči


2011 ‘In Search of Political Experience,’

Příspěvek přednesený na konferenci CASA/SASA v Telči, Česká republika


2011 ‘Butterflies in the Mirror,’

Příspěvek přednesený na konferenci Alternative Futures and Popular Protest, Manchester, Velká Británie.
GRANTY A VÝZKUMNÉ PROJEKTY

2020-22 Anarchismus v kontextu české politické kultury: předpoklady, paralely, ovlivnění

GA ČR – FF UK a FHS UK, člen řešitelského týmu


2018-20 ‘Sesuvy půdy – podceňované nebezpečí,’

Strategie AV21, Akademie věd ČR, hlavní řešitel společenskovědní sekce


2017-19 ‘Spory o přírody: podoby environmentálních konfliktů v epoše Antropocénu,’

Specifický vysokoškolský výzkum, FHS UK, akademický pracovník - řešitel


2014-16 ‘Zdroje a podoby politizace subkultur v post-socialismu,’

Výzkumný grant, Grantová agentura České Republiky – FSV UK, člen výzkumného týmu


2010-12 ‘S revolucí na jeviště,’

Výzkumný grant, Grantová agentura Univerzity Karlovy a Hlávkova nadace, Hlavní řešitel


2011 ‘Etnografie: od dogmatu k heterodoxii,’

Specifický vysokoškolský výzkum, FHS UK, člen výzkumného týmu


2010 ‘Moc bezmocných: formy vzdoru v globalizovaném světě,’

Specifický vysokoškolský výzkum, FHS UK, člen výzkumného týmu


2008 ‘Půda zapatistů: Změna mocenských vztahů a subjektivit,’

Výzkumný grant, Grantová agentura Univerzity Karlovy, hlavní řešitelVÝUKA

2019 – ‘Kulturní ekologie – Environmentální antropologie I., II.,’

Semestrální kurzy, Katedra sociální a kulturní ekologie, FHS UK


2018- ‘Digitální antropologie,’

Semestrální kurz a seminář, Katedra obecné antropologie FHS UK


2017- 2018 ‘Antropologie globalizace,’

Semestrální kurz, ISS FSV UK


2017- ‘Četba textů z environmentální sociální vědy,’

Semestrální seminář (spolu s Arnoštem Novákem), Katedra sociální a kulturní ekologie, FHS UK


2015- ‘Environmentální antropologie současnosti'; 'Etnografie jako problém a metoda,’

Semestrální kurzy, Katedra sociální a kulturní ekologie, FHS UK


2013 ‘Politická antropologie'; 'Antropologie protestu,’

Semestrální kurzy, Katedra politologie a filozofie, Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem


2012 ‘Antropologie protestu a sociálních hnutí,’

Semestrální kurz, Katedra obecné antropologie, FHS UKOBLASTI VÝZKUMNÉHO ZÁJMU A EXPERTÍZY

Politická antropologie (protest, in/dividualita, post-politika, autonomie)

Environmentální antropologie

Digitální antropologie

Etnografie

Hudební subkultury a underground

Německo, Česká republika, Latinská AmerikaJAZYKY

Čeština – mateřský

Angličtina – plynulý

Španělština – pokročilý

Němčina – středně pokročilýČLENSTVÍ

CASA, Česká společnost pro sociální antropologii

EASA, Evropská asociace pro sociální antropologiiPoslední změna: 22. únor 2022 11:47 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám