PhDr. Jaroslav Klepal, Ph.D.Jaroslav Klepal je sociální antropolog. Věnuje se problematice medicínské antropologie a tématům na pomezí antropologie náboženství a morální antropologie. Ve svých etnografických výzkumech se zabýval sociomateriálními dopady traumatu a posttraumatické stresové poruchy u válečných veteránů v Bosně a Hercegovině, tělesností v nové religiozitě, vztahy mezi klasickou a alternativní medicínou a mechanismy sociálního vyloučení. Kromě uvedených témat se v poslední době zajímá o imaginace a jednání související s „pomalým násilím“ a traumatickou budoucností.      

 • medicínská antropologie

 • antropologie náboženství

 • morální antropologie

 • etnografický výzkum

 • střední a jihovýchodní Evropa


Kontakt a konzultační hodiny:


Viz SIS.Vyučované kurzy:


Viz SIS.Vzdělání


 • 2017 - Ph.D., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, doktorský studijní obor Antropologie

 • 2009 - PhDr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav etnologie

 • 2005: Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav etnologieZaměstnání


 • 2022 - dosud: odborný asistent, FHS UK (Katedra sociální a kulturní antropologie)

 • 2019 – 2022: vědecký pracovník, FSV UK (Institut mezinárodních studií)

 • 2018 – 2020: odborný konzultant, MPSV (projekt „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“)

 • 2015 – 2017: vědecký pracovník, Akademie věd ČR (Sociologický ústav)

 • 2015 – 2016: externí vyučující, FHS UK (Katedra Obecné antropologie)

 • 2006: externí vyučující, Univerzita Pardubice (Katedra filozofie a religionistiky)Další profesní zkušenosti


 • 2019 – dosud: člen předsednictva České asociace pro sociální antropologii (CASA)

 • 2000 – 2010:  člen redakční rady časopisu CargoStudijní a výzkumné pobyty

 • 2012: AKTION – stipendium pro doktorské studenty, Institut für Kultur- und Sozialanthropologie, Universität Wien, Rakousko

 • 2010 – 2011: Doctoral Research Fellowship, Wirth Institute for Austrian and Central Europen Studies, University of Alberta, Kanada

 • 2007 – 2008: The Visegrad Post-Graduate Scholarship Programme, Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, Bosna a Hercegovina  

 • 2006 – 2007: The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Grant, Zemaljski Muzej BiH, Sarajevo, Bosna a Hercegovina 

 • 2003: Stipendium pro mezinárodní studenty, Department of Anthropology, New York University, USA (leden-květen)Granty a vědecké projekty

 • 2019 – 2022: Výzkumný grant „Bosenská (prou)dění: Každodenní usouvztažňování války, postsocialismu a neoliberaliazce v daytonské Bosně a Hercegovině“ (zadavatel: GAČR, 19-11397S; hlavní řešitel O. Žíla, PhD), člen výzkumného týmu

 • 2015 – 2017: Výzkumný grant „Mnohočetná medicína: Etnografie rozhraní mezi biomedicínskými a alternativními léčebnými praktikami“, (zadavatel: GAČR, 15-16452S; hlavní řešitelka T. Stöckelová, PhD), člen výzkumného týmu

 • 2014 – 2015: Aplikovaný výzkumný projekt „Prostupné bydlení jako nástroj podpory standardního nájemního bydlení: mechanizmy fungování dvou systémů“ a „Bydlení a sociální začleňování: deset příběhů uživatelů prostupného bydlení“ (zadavatel: Agentura pro sociální začleňování; hlavní řešitel David Kocma, PhD, University of Leicester), člen výzkumného týmu

 • 2013: „Symetrická a relační antropologie“, Specifický vysokoškolský výzkum, FHS UK, člen výzkumného týmu

 • 2011: „Etnografie: od dogmatu k heterodoxii“, Specifický vysokoškolský výzkum, FHS UK, člen výzkumného týmuVybrané publikace


ČLÁNKY


KLEPAL, J., T. STÖCKELOVÁ. (2019) Devices of Difference: Doing Bodies and Health through Contested Technologies of Complementary and Alternative Medicine. Science as Culture 28(4): 513-537.


KLEPAL, J. (2018) ‘The only thing I “earned” in the damned war was PTSD.’ Reconsidering veteran sociality and politics in Bosnia and Herzegovina. Southeast European and Black Sea Studies 18(4): 489-507.


KLEPAL, J., T. STÖCKELOVÁ. (2018) Exploring Biomedicalization through Complementary and Alternative Medicine in a Postsocialist Context. Medical Anthropology: Cross-Cultural Studies in Health and Illness 37(5): 412-425.


STÖCKELOVÁ, T., J. KLEPAL. (2018) Chinese Medicine on the Move into Central Europe: A Contribution to the Debate on Correlativity and De-centring STS. East Asian Science, Technology and Society 12(1): 57-79.


KLEPAL, J. (2015) Ontonormy posttraumatické stresové poruchy u válečných veteránů v Bosně a Hercegovině. Cargo – časopis pro kulturní/sociální antropologii 1,2: 35-66.


KLEPAL, J. (2007) Kršnovy každodenní intervence: Teologický diskurz, smyslová zkušenost a legitimizující vysvětlení v ISKCONu. Dingir 6, 1:11-13.


KAPITOLY V KNIHÁCH


STÖCKELOVÁ, T., J. KLEPAL. (2018) Evidence-based alternative, ‘slanted eyes’ and electric circuits: Doing Chinese medicine in the post/socialist Czech Republic. Pp. 33-58. Complementary and Alternative Medicine: Knowledge Production and Social Transformation. Edited by Caragh Bosnan, Jenny-Ann Danell, and Pia Vuolanto. Palgrave Macmillan.


KLEPAL, J. (2013) (Auto)cenzura: O etnografii posttraumatické stresové poruchy u válečných veteránů v Bosně a Hercegovině. Pp. 204-241. Etnografie: Improvizace v teorii a terénní praxi. Edited by Tereza Stöckelová and Yasar Abu Ghosh. Praha: SLON.


KLEPAL, J. (2006) Tělesné způsoby pozornosti v hnutí Haré Kršna. Pp. 215-220. Náboženství a tělo. Edited by L. Bělka, I. Doležalová and E. Hamar. Brno: Malvern, Ústav religionistiky FF UM.


KNIHY


KOCMAN, D., J. KLEPAL (2016). Prostupné bydlení: Evaluace. Praha: Úřad vlády ČR – Agentura pro sociální začleňování. ISBN: 978-80-7440-153-4


RECENZE


KLEPAL, J. (2011) V říši traumatu [D. Fassin and R. Rechtman: The Empire of Trauma: An Inquiry into the Condition of Victimhood]. Biograf – časopis pro biografickou a reflexivní sociologii 54:121-125.


KLEPAL, J. (2010) Bougarel, X., Helms, E., Duijzings, G. (eds.) The New Bosnian Mosaic: Identities, Memories and Moral Claims in a Post-War Society. Cargo – časopis pro kulturní/sociální antropologii 1,2: 204-208.


KLEPAL, J. (2007) Pine, F., Kaneff, D., and Haukanes, H. (eds.): Memory, Politics, and Religion. Sociologický časopis/Sociological Review 43 (monotematické číslo: sociální antropologie v postsocialismu), 1:249-252.


KLEPAL, J. (2004) I antropologové mají tělo! [Robert Murphy: Umlčené tělo]. Cargo – časopis pro kulturní/sociální antropologii 1,2: 126-131.


PEER-REVIEWING


Biograf, Český lid, Ethnologia Europaea, Gender a výzkum, Medical Anthropology, Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Southeast European and Black Sea StudiesPoslední změna: 26. duben 2023 11:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám