Mgr. Michal Lehečka, Ph.D.


Oborové zaměření


Michal Lehečka je sociální antropolog. Ve své výzkumné praxi se mimo výuky urbánní antropologie a metod etnografického výzkumu (FHS, FSV, University of New York in Prague) věnuje také mezinárodním i domácím projektům na poli aplikovaného (výzkumný spolek Anthropictures) a angažovaného výzkumu (spolek AutoMat). Mezi jeho témata patří fenomény spojené s antropologií města: komunitní a kulturní rozvoj, politiky bydlení, gentrifikace a vymístění, městská sociální hnutí, městská migrace a segregace či všeobecně problematika panelových sídlišť. Jeho disertační práce se věnovala (re)produkci prostoru v prostředí panelových sídlišť. Kromě těchto témat se v posledních letech intenzivně věnuje výzkumu politik územního plánování na pozadí globálních vlivů a prostorových teorií.


V posledních pěti letech se mimo akademického výzkumu v rámci projektu doktora Špačka (GAČR: Kulturní kapitál:  legitimizační mechanismy a reprodukce kulturních hierarchií) věnoval propojování sociální vědy a aktivismu jako vedoucí Laboratoře udržitelného urbanismu ve spolku AutoMat.


Od roku 2021 je místopředsedou České asociace pro sociální antropologii (od roku 2017 členem předsednictva).Kontakt a konzultační hodiny:


Viz SIS.Vyučované kurzy:


Viz SIS.Vzdělání


 • 2021: Ph. D., Fakulta humanitních studií, Integrální studium člověka – obecná antropologie

 • 2013: Mgr. Fakulta Humanitních studií, Katedra Obecné antropologie

 • 2010: Bc., Fakulta Humanitních studií, Studium humanitní vzdělanostiZaměstnání


 • 2022 – dosud: lektor na University of New York in Prague (Cultural Anthropology)

 • 2021 – 2022: externí vyučující, Institut sociologických studií, FSV UK

 • 2019 – 2022: vědecký pracovník, projekt Kulturní kapitál: legitimizační mechanismy a reprodukce kulturních hierarchií (GAČR)

 • 2018 – 2022: vedoucí Laboratoře udržitelného urbanismu ve spolku AutoMat.

 • 2014 – 2019: externí vyučující, Katedra Obecné Antropologie, FHS UK

 • 2014 – 2018: aplikovaný výzkumník, spolek Anthropictures.Další zkušenosti


 • 2019 – 2022: Hlavní koordinátor Festivalu Městem – přehlídky filmů o urbanismu a dopravě.

 • 2018: Produkce výstavy Arrival City pro Goethe Institut Prague a Deutszches Architekturmuseum ve Frankfurtu

 • 2017: výzkumná stáž, Laboratory of Critical Urbanism, European Humanities University in Vilnius

 • 2014 – 2021: externí konzultant v oblasti územního rozvoje a participace (městské instituce, samospráva, soukromá sféra)Granty/vědecké projekty


 • 2019 – 2021: Kulturní kapitál: legitimizační mechanismy   a reprodukce kulturních hierarchií (GAČR 19-12372S , hlavní řešitel Dr. Ondřej Špaček).

 • 2018: Arrival City Prague: Jihozápadní město, Goethe Institut Prague. Etnografický výzkum a výstava o migraci na panelová sídliště.

 • 2017: výzkumník v grantu „Urbánní procesy v městském prostředí“. SVV Glokalizovaný svět a jeho místa, VS 260 470

 • 2017: Motolské údolí II. A69 Architekti, aplikovaný etnografický výzkum prostředí motolského údolí pro potřeby tvorby podkladů pro územní studii

 • 2016: Migration and Dangerous Speech. Beyond Zero NGO (USA). Aplikovaný etnografický výzkum konstrukce migračních narativů v ČR.

 • 2014-2016: (Po)Známe se? Participativní komunitní rozvoj. Nadace rozvoje občanské společnosti, aplikovaný etnografický výzkum na sídlišti Černý Most v Praze.

 • 2014: Komunitní monitoring Plzeň. Plzeň 2015 EHMK. Aplikovaný výzkum každodenního života v prostředí městské obvodu Plzeň 1Vybrané publikace


Lehečka, M., Nessler, M., Liubimau, S. (2021) „When Private and Public React Together. Regimes of Privatization and their Consequences in Visaginas.“ Pp. 82-98 in Re-Tooling the Knowledge Infrastructures in Nuclear Town edited by Siarhei Liubimau and Benjamin Cope. Vilnius: EHU.


Hoření Samec, T., Lehečka, M. (eds.). (2020) Pražská panelová sídliště jako místa protikladů. Praha: Sociologický ústav AV.


Lehečka, M. (2019b) “To Own or Not to Own. Post-socialist Housing Policy, Privatism and Regimes of Vulnerability in Prague, Czech Republic.” Archivio Anthropologico Mediterraneo 21 (2). Available at: https://journals.openedition.org/aam/2228


Heřmanová, M. and Lehečka M. (2019). Arrival City. Invisible diversity at Prague’s Housing Estates. Informationen zur Raumentwicklung 2/2019, pp. 58-67.


Lehečka, M. (2019a). Pocity Plotu: Teritoriální (re)produkce, normativita a ne/viditelnost ve veřejném prostoru panelového sídliště. Sociální Studia 16 (1), pp. 57-77.


Lehečka, M. (2018). “Veřejný prostor panelových sídlišť: Kolektivismus, privatismus a participace.” In Veřejný prostor v ohrožení? Aktuální problémy městského veřejného prostoru z hlediska společenskovědních disciplín, edited by Petr Kratochvíl, 93-104. Praha: Artefactum.


Lehečka, M. (2017). Micro-regional Hybridity. On (un)sustainability of the Urban/Rural Dichotomy. Urban People/Lidé Města 19 (2), pp. 285-295.


Lehečka, M. (2015a). “Když nám tam chtěl někdo hrát cizí, tak jsme ho třeba vykamenovali”: Reflexe vtělené zkušenosti vyrůstání na sídlišti. Biograf 61, pp. 35-62.


Lehečka, M. (2015b). Odrazy sídliště. Ethnographic movie document exploring everyday life in the modernist housing estate of Stodůlky in Prague. http://mystreetfilms.cz/video/odrazy-sidliste


Lehečka, M. (2013). Sídliště současné a minulé: Proměny pražského sídliště Stodůlky očima jeho obyvatel. Slovenský národopis 61 (4), pp. 351-367.


Poslední změna: 4. březen 2024 12:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám