PhDr. Marie Kratochvílová, Ph.D.

PhDr. Marie Kratochvílová, Ph. D.


Oborové zaměření: redakční práce


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.

1) Základy redakční práce: od rukopisu ke knize

2) Redakční práce – Seminář ke kurzu Základy redakční práce

3) Zlatá šedesátá mezi literaturou, filmem a divadlem / The Golden Sixties between literature, film and theatre (od šk. r. 2024/25)


Vzdělání


2014 – Ph. D. Disertační práce: Autorství mezi etikou, právem a technologií

1986 – PhDr. Disertační práce: Laterna magika jako specifická kulturní instituce

1985 – Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Teorie kultury, státní zkouška

1978 – Lidová škola pro pracující, pantomima

1971 – Střední průmyslová škola filmová v Čimelicích, maturita


Zaměstnání


2009–dosud – Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, vědeckopedagogický pracovník


2008–2009 – AniFest, Institut animované tvorby, ředitelka


1995–2008 Akademie múzických umění v Praze

Založila a vedla Nakladatelství AMU. Redakčně a organizačně se podílela na vydání cca 230 knižních titulů. Z nich nejvýznamnější: Kristin Thompsonová, David Bordwell: Dějiny filmu, Eva Stehlíková (ed.), Jiří Cieslar: Alfréd Radok mezi filmem a divadlem, Robert Silverio: Postmoderní fotografie, Solomon Volkov: Svědectví. Paměti Dmitrije Šostakoviče, Jan Císař: Přehled dějin českého divadla Božena Brodská: Dějiny baletu v Čechách a na Moravě do r. 1945. Řídila měsíčník Acta Academica Informatorium.


Externí spolupráce s Literárními novinami a A2.


1989–1995 Československý (Český) rozhlas, literární redakce (externí spolupráce)

Autorka pořadů Schůzky s literaturou (např. s Emanuelem Fryntou, Ivanem Vyskočilem, Janem Vodňanským, Janem Vladislavem, Prolínání slov – o překladu antického dramatu Oidipus – od řeckého originálu po první inscenaci v HaDivadle v Brně a dalších), četby na pokračování (kupř. z díla polského filosofa Josefa Tischnera, Paměti Dmitrije Šostakoviče), medailony literárních časopisů a jejich redakcí (Revolver revue, Proglas, Prostor, Kritický sborník).


1993–1994 Městská knihovna v Praze, divadelní a filmové oddělení, odborná lektorka (částečný úvazek)


1988–1992 Národní divadlo – propagace, redaktorka programů baletu a opery ND, ročenky ND


1978–1988 Národní divadlo – Laterna magika, tajemnice uměleckého souboru. Spolupráce s Evaldem Schormem, Ladislavem Helgem, Milenou Honzíkovou, Antonínem Mášou aj.


1971–1978 Filmové studio Barrandov, asistentka produkce, asistentka režie, zástupce vedoucího výroby. (Filmy např.: Na samotě u lesa, Dvojí svět hotelu Pacifik, Stíny horkého léta, Zpívající film, Zlatá svatba aj.)


Autorka a editorka:


Disertační práce: Autorství mezi etikou, právem a technologií, 2014

Práce zaměřená souvislosti autorství a důsledků vývoje nových technologií a s nimi přicházejícími změnami etických paradigmat. Zajímá se o autora jako osobu, o etickou stránku autorství a jeho společenské ochrany, o pravidla slušnosti a poctivosti. Sleduje dvě paralelní linie, které od chvíle, kdy se vůbec autorství objevilo, existují trvale vedle sebe: jednou z nich je ochrana autorských práv a zavedení copyrigtu a druhá jeho zrušení za účelem zpřístupnění vědění veřejnosti.


Věra Nováková: Každý krok je volba, Torst 2023.

Malířka, sochařka a ilustrátorka Věra Nováková (1928 –2024) v knize vypráví svůj životní příběh, který se odehrává na půdorysu zásadních historických zvratů 20. a části 21. století. Začíná prvorepublikovou rodinnou idylou, pokračuje přes válečné roky až k přijetí na AVU, odkud byla v roce 1949 na základě politického rozhodnutí studentské prověrkové komise vyloučena. Se svým mužem, malířem Pavlem Brázdou, zůstala prakticky až do roku 1989 bez možnosti vystavit či s veřejností konfrontovat svoje práce. „Malovala jsem, co jsem žila,“ říká v jednom z rozhovorů – a dokumentuje to nejen na svých „klíčových“ obrazech Tak končí sláva světa a Po konci, ale i třeba na své cestě ke křesťanství. Páteří vyprávění pětadevadesátileté umělkyně jsou zveřejněné i dosud nepublikované texty včetně mnoha archivních dokumentů, zápisky z deníků a záznamy osobních rozhovorů, které jsou doplněné fotografiemi a reprodukcemi jejích výtvarných děl. Název odkazuje k Nietzscheho provazochodci, který se stal jedním z inspiračních motivů tvorby Věry Novákové. Knihu uspořádala a k vydání připravila Marie Kratochvílová.Redaktorka knih FHS UK:


Monografie:

Jan Sokol: Dluh života. FHS UK Praha 2016.

Jan Bouzek: Mezi archeologií a historií. FHS UK Praha 2015.

Lucie Černá (ed.), Jan Kašpar, Jan Štern: Být ovádem obce. Fragmenty ze života Zdeňka Pince. FHS UK, Praha 2010.

Jitka Hlaváčková: Sochař Jiří Seifert. Arthouse Hejtmánek ve spolupráci s FHS UK 2019.

Věra Sokolová, Lubica Kobová: Odvaha nesouhlasit. Feministické myšlení Hany Havelkové a jeho reflexe, FHS UK, Praha 2020.

Ivan Šlapeta: Stín ve tmě mizí, FHS UK a AMU, Praha 2022.

Václav Hájek: Na hraně všednosti, FHS UK, Praha 2022.

Ladislav Benyovszky: Myšlení z hlediska celku – dopisy z izolace, FHS UK, Praha 2022.

Jarka Vrbová: Norský svět, FHS UK, Praha 2022.

Hedvika Novotná, Ondřej Špaček, Magdaléna Šťovíčková Jantulová (eds.): Metody výzkumu ve společenských vědách, FHS UK, Praha 2022.

Dana Moree a Líza Urbanová (ed.): Mezi jevištěm a hledištěm. Divadlo utlačovaných z perspektivy jokera, FHS UK a Karolinum, Praha 2023.

Lucie Bartůňková: Spontánní historická graffiti v sakrálním prostoru, FHS UK, Praha 2024.


Řada kvalifikačních a zaměstnaneckých děl FHS UK:

Miloš Sládek: Inspekce kvality v rezidenčních zařízeních sociálních služeb – etické aspekty, 2013; Hana Gruntová Kolingerová: Biografie Galerie Benedikta Rejta, 2013; Stanislava Boušková, Vladimír Tax (eds.): The Relativity of Proximity and Remoteness: Communication from the Perspective of Culture and Linguistics, 2014; Ingrid Strobachová: Hra, sen, báseň. Tělo mocné i nemocné, 2014; Václav Hájek: Politizující kovář Karla Purkyně. Realismus, (auto)portrét, alegorie, 2015; Petr Wohlmuth: Bastionové pevnosti a vojenská revoluce, 2015; Markéta Zandlová: Etnická mobilizace a politiky identit. Aromuni v Bulharsku, 2015; Anetta Jedličková: Podvod v klinickém hodnocení léčiv z pohledu etiky a práva, 2015; Miroslav Vaněk a Přemysl Houda (eds.); Střípky mozaiky: Každodenní život české společnosti v období normalizace a transformace z pohledu orální historie, 2016; Miroslava Havelková: Milan „Plukovník“ Kubes. Život jednoho exulanta v soukolí dějin, 2016; Markéta Levínská, Dana Bittnerová a David Doubek z Pražské skupiny školní etnografie: Dohled a okraj: rozhodovací procesy, 2017; Zuzana Jurková: Romští hudebníci v 21. století, 2018, Václav Hájek: Obzory a ruiny, 2020; Jan M. Heller: Obraz druhého v českém cestopise 19. století, 2020, Tomáš Korbel: Čeští architekti a stavitelé v 19. století.. Profesní a společenský vzestup; Libor Prudký: Patníky a křižovatky, 2023; Alexandra Brocková: Ne-místné místo člověka, 2024


Řada prací Etnické komunity (eds. Mirjam Moravcová a Dagmar Bittnerová) – 14 svazků, poslední Mirjam Moravcová: Festivity jako ukazatel identity a společenského směřování; angl. v Karolinu: Ethnic Diaspora Festivities in the Czech Republic.


Řada prací Urbánní studie (ed. Blanka Soukupová et al.), 14 svazků (např.: Mýtus – „realita“ – identita. Národní metropole v čase „návratu do Evropy“.)

Řada prací katedry Řízení a supervize v sociálních zařízeních (např. Zuzana Havrdová, Olga Šmídová, Jiří Šafr, Ingrid Štegmannová a kol.: Organizační kultura v sociálních službách jako předmět výzkumu, 2011); Iva Holmerová (ed.): Case management v péči o lidi žijící s demencí, 2018; Vladimíra Dostálová, Alžběta Bártová, Hana Bláhová, Iva Holmerová

Potřeby starších vulnerabilních lidí v domácí a nemocniční péči, 2022.


Spolupráce s Nakladatelstvím Karolinum: např. Zuzana Jurková a kol. Pražské hudební světy, 2013; Jiří Pešek, Oliver Rathkolb a kol.: Soudobé dějiny v pohybu. Rakouský výzkum dějin 20. století, 2015; Dana Moree a Líza Urbanová (ed.): Mezi jevištěm a hledištěm. Divadlo utlačovaných z perspektivy jokera, FHS UK a Karolinum, Praha 2023 aj.


Spolupráce s dalšími externími nakladatelstvími: TOGGA (např. Ladislav Benyovszky: Světasvit), TORST (např. Pavel Juráček: Deník I–III, Daňa Horáková: O Pavlovi; Jaromír Zemina: Via Artis, via vitae, Pavel Kosatík: České okamžiky, Pavel Kosatík: Slovenské století; Břetislav Štorm: Rytíři, draci a poutníci, 2022 ), ACADEMIA (Ian Buruma: Vražda v Amsterodamu), PAVEL MERVART (např. Miloš Havelka: Úvahy a kritika, Zdeněk Kratochvíl: Alternativy (dějin) filosofie), HOST (Adrian Johns: Pirátství. Boje o duševní vlastnictví od Gutenberga po Gatese). Knihovna Václava Havla: Hovory v Lánech (1995).Poslední změna: 22. duben 2024 16:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám