Tajemník

Mgr. Tomáš Procházka


  • Tajemník fakulty je orgánem fakulty, který řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkanky.


  • Tajemníka jmenuje děkanka, které je za svou činnost odpovědná. Tajemník ve své činnosti spolupracuje s proděkany a proděkankami a má právo účastnit se zasedání fakultního senátu s hlasem poradním.


  • Tajemník dále v rozsahu stanoveném opatřením děkanky řídí děkanát fakulty a případně jiná pracoviště a účelová zařízení vymezená organizačním řádem fakulty.+420 725 347 660

+420 224 271 417


0.19

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Poslední změna: 22. duben 2024 10:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám