Tajemník

  • Tajemník fakulty je orgánem fakulty, který řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana.

  • Tajemník je podřízený děkanovi a je mu za svoji činnost odpovědný. Ve své činnosti spolupracuje s proděkany. Tajemník má právo účastnit se zasedání senátu s hlasem poradním.

  • Tajemník dále v rozsahu stanoveném opatřením děkana řídí děkanát fakulty a případně jiná pracoviště a účelová zařízení vymezená organizačním řádem fakulty.

  • Tajemníka jmenuje děkan.


Kontakt


Mgr. Karel STRNAD

tajemník


Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

kancelář


telefon:

mobil: +420 724 039 958

e-mail:


Úřední hodiny

Pondělí - pátek: 9.00 - 16.00


Poslední změna: 24. srpen 2021 11:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám