OP Praha Adaptabilita

Operační program Praha AdaptabilitaOperační program Praha Adaptabilita (OPPA) je určen na podporu neinvestičních projektů zaměřených na vzdělávání, sociální integraci, podporu zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji. Program je určen pouze pro Prahu, proto veškeré projekty musí pomáhat v hlavním městě. Platí, že účastníci projektu musejí být z Prahy nebo musí pracovat pro pražské zaměstnavatele, případně musejí být studenty pražských škol. Realizátoři projektu (např. vzdělávací instituce) mohou ovšem být z jakéhokoliv regionu ČR.


Globálním cílem OPPA je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny.

OPPA se proto zaměřuje na vzdělávání a boj proti sociálnímu vyloučení.Jaké projekty jsou z OP Praha Adaptabilita financovány?


- Podpora rozvoje znalostí ekonomiky

- Podpora vstupu na trh práce

- Modernizace počátečního vdělávání

- Technická pomocKde získat další informace o OPPA?


více o OPPA - aktuální informace, vyhlášené výzvy a dokumenty - je možné nalézt na webových stránkách Operačního programu Praha - Adaptabilita, případně na portálu strukturálních fondů ČR.


OPPA je platný pouze pro území hlavního města Prahy. Kvůli rozdělení regionů EU pro účely strukturální politiky podle výše DPH, jež region vyprodukuje, Praha nemůže využívat prostředky určené z fondů EU zbytku ČR a naopak jiné kraje než hlavní město Praha nemohou mít prospěch z prostředků, které EU vyčlenila pro hlavní město.


OPPA je jedním ze dvou operačních programů pro Prahu, který čerpá prostředky z fondů EU v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.


Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám