FAQ

FAQ

1. Chtěl(a) bych se osobně sejít s děkanem. Jak to mohu udělat?

2. Mám závažné studijní problémy a chtěl(a) bych probrat s děkanem možná řešení situace, je to možné?

3. Jsem studentem(kou) FHS a chtěl(a) bych na jméno děkana podat žádost. Jak mám postupovat?

4. Jsem zaměstnancem FHS UK a potřeboval bych poslat kolegům ze zahraničí úřední dopis, kam se mám obrátit?

5. Jsem zaměstnancem FHS a potřeboval bych rezervovat ubytování pro zahraničního kolegu, který bude na FHS UK pobývat v rámci meziuniverzitní dohody. Existují k tomu určené speciální prostory na UK?

6. Jsem zaměstnancem FHS a chtěl bych se zeptat: jak se dozvím, že mi na adresu fakulty přišla pošta? Kde ji popř. mohu vyzvednout?

7. Jak a kde mohu jakožto zaměstnanec FHS rezervovat učebnu za účelem konání zkoušek?

8. Jsem studentem FHS a zároveň členem neziskové organizace, která by měla zájem uspořádat v prostorách UK Jinonice výstavu / přednášku. Na koho se mám obrátit s žádostí o rezervaci prostor?

9. Mohou si zaměstnanci FHS nechat vytisknout fakultní vizitky?

10. Kde bych mohl najít e-mail na zaměstnance FHS?

11. Kde se nachází úřední deska fakulty?

12. Jaké tiskárny mohou používat zaměstnanci fakulty?

13. Kdo může zakoupit fakultní publikace za zvýhodněnou cenu na sekretariátu děkana?

14. Kde jsou k dispozici fixy na tabuli?

15. Jsem novým zaměstnancem fakulty a potřeboval bych klíč od své nové kanceláře. Na koho se mám obrátit?

16. Nechal jsem v seminární místnosti svou flešku, na koho se mám obrátit?

17. Mohou studenti používat kuchyňky v 5. a 6. patře v Jinonicích?

18. Kde zjistím kontakt na pracovníky údržby a úklidu budovy?

19. Jsem zaměstnancem FHS a potřeboval bych upravit údaje na své jmenovce před kanceláří, kdo to má na starosti?

20. Jak funguje oběh korespondence mezi fakultou a rektorátem?


1. Chtěl(a) bych se osobně sejít s děkanem. Jak to mohu udělat?

Pokud byste se potřebovali osobně sejít s paní děkankou a probrat nějaké konkrétní záležitosti, měli byste si s ní předem domluvit shůzku, a sice nejraději e-mailem na anebo prostřednictvím sekretariátu děkana na . Schůzku je také možné domluvit po telefonu na tel. čísle 251 080 212. V případě neohlášeného příchodu bohužel není možné zaručit, že Vás paní děkanka bude schopná přijmout.


2. Mám závažné studijní problémy a chtěl(a) bych probrat s děkanem možná řešení situace, je to možné?

Máte-li otázky, týkající se Vašeho studia na FHS UK, kontaktujte prosím studijní oddělení (e-mail: , tel. 251 080 211 / 363). V případě, že máte závažné studijní problémy, které vyžadují individuální postup v jejich řešení, můžete též kontaktovat proděkana pro bakalářské studium Richarda Ziku (e-mail ), případně proděkanku pro magisterská studia Marii Dohnalovou (e-mail ), kteří řeší všechny konkrétní otázky týkající se studia na FHS UK a zastupují v dané oblasti děkanku fakulty.


3. Jsem studentem(kou) FHS a chtěl(a) bych na jméno děkana podat žádost. Jak mám postupovat?

V případě, že si přejete podat oficiální písemnost na jméno děkana či na jméno jakéhokoliv dalšího zaměstnance FHS UK, můžete k tomu použík služby podatelny, která se nachází v kanceláři č. 5005. Pro podání písemností úředního charakteru používejte prosím k tomu určenou schránku, která se nachází v 5. patře u kanceláře č. 5005. Ve výjimečných případech je též možné osobní podání dokumentů v úředních hodinách podatelny FHS UK v kanceláři 5005. Více informací o podatelně najdete zde.


4. Jsem zaměstnancem FHS UK a potřeboval bych poslat kolegům ze zahraničí úřední dopis, na koho se mám obrátit?

Jste-li zaměstnancem FHS UK a potřebujete-li poslat dopis/balík úředního charakteru na příslušnou instituci či konkrétní osobě v České republice anebo v zahraničí, můžete tak učinit prostřednictvím sekretariátu děkana v kanceláři 5005. V uvedené kanceláři si můžete vybrat vhodnou obálku, do které zabalíte dokumenty k odeslání, vyplníte na obálce doručovací adresu, a takto zabalený dopis předáte pracovníkovi sekretariátu děkana. Pokud je odesílaný dokument velmi důležitý, můžete též požádat pracovníka sekretariátu děkana o odeslání dopisu doporučeně. Takto připravený dopis bude následně zpracován, opatřen potřebnými razítky a následně (většinou tentýž den) odeslán prostřednictvím České pošty. Služba je pro zaměstnance FHS posílající korespondenci pracovního (úředního) charakteru poskytována zdarma.


5. Jsem zaměstnancem FHS a potřeboval bych rezervovat ubytování pro zahraničního kolegu, který bude na FHS UK pobývat v rámci meziuniverzitní dohody. Existují k tomu určené speciální prostory na UK?

Ano, pokud jste zaměstnancem FHS a chystáte se např. pozvat kolegu ze zahraniční univerzity na FHS UK, můžete na sekretariátu děkana zažádat o rezervaci ubytování v univerzitních hotelech pro hosty UK. Sekretariát děkana zajišťuje rezervaci ubytování dle zvýhodněných sazeb pro oficiální hosty FHS UK, a to zejména pro účastníky akcí zaměřených na vzdělávání, vědu a výzkum, pořádaných FHS, zahraniční studenty, učitele a experty v rámci meziresortní a meziuniverzitní spolupráce apod. Je možná rezervace ubytování v univerzitním hotelu v ul. Celetná, v univerzitní budově v Jinonicích, na kolejích UK a také v Rezidenci Dlouhá, Hotelu Amarilis a Hotelu Anna. Více informací o rezervaci ubytování najdete zde.


6. Jsem zaměstnancem FHS a chtěl bych se zeptat: jak se dozvím, že mi na adresu fakulty přišla pošta? Kde si ji mohu vyzvednout?

Pokud jste zaměstnancem FHS a na adresu fakulty Vám přišla pošta, můžete si ji vyzvednout v jmenných poštovních schránkách, které se nacházejí v kuchyňce v 5. patře. Takový kastlík má každý zaměstnanec FHS UK, který pravidelně pobývá na fakultě (výjimku tvoří kolegové zaměstnaní na grant, kteří se na fakultě fyzicky neobjevují) a jehož oficiální pracoviště spadá pod Jinonice. Pokud se jedná o větší balík či důležitější dopis, bude automatický uskladněn na sekretariátu děkana. Pracovníky sekretariátu děkana v takovém případě budete e-mailem či telefonicky vyzván k jeho vyzvednutí. Totéž se týká kolegů, kteří příslušnou schránku nemají (externí spolupracovníci, doktorandi apod.).


7. Jak a kde mohu jakožto zaměstnanec FHS rezervovat učebnu za účelem konání zkoušek?

Nepravidelné rezervace poslucháren, seminárních a zasedacích místností v Jinonicích zajišťuje sekretariát děkana FHS UK (sekretariát děkana zajišťuje pouze nepravidelné rezervace, nikoliv sestavení pravidelných rozvrhů). Provedení rezervace je možné prostřednictvím e-mailu ; do e-mailu s požadavkem ohledně rezervace učeben v Jinonicích je potřeba uvést zejména: a) termín a čas požadované rezervace, b) požadovanou kapacitu učebny / popř. konkrétní typ či číslo učebny. Doporučujeme posílat požadavky alespoň s dvoudenním předstihem. V opačném případě není možné zaručit, že požadavek bude včas vyřízen. Po provedení požadované rezervace veškerá data budou následně potvrzena prostřednictvím e-mailu.


8. Jsem studentem FHS a zároveň členem neziskové organizace, která by měla zájem uspořádat v prostorách UK Jinonice výstavu / přednášku. Na koho se mám obrátit s žádostí o rezervaci prostor?

Pokud se domníváte, že daná akce má nějakou souvislost s činností fakulty, můžete děkana fakulty písemně (v listinné či e-mailové podobě: v kanceláři č. 5004 či 5005 či na e-mail ) požádat o oficiální záštitu nad touto akcí. V případě kladného vyřízení Vaší žádosti Vám pracovníci sekretariátu děkana na základě Vašich požadavků zajistí bezplatnou rezervaci příšlušných prostor a poradí s veškerými organizačními dotazy či problémy. Takto provedená rezervace pak bude pojatá jakožto akce zaštítěna vedením fakulty, tj. fakticky jako fakultní akce. V případě záporného vyřízení se s Vaší žádosti můžete obrátit na správu budov Jinonice, kde Vám budou sděleny přesné podmínky a možností rezervace (pronájmu) prostor v Jinonicích.


9. Mohou si zaměstnanci FHS nechat vytisknout fakultní vizitky?

Ano, sekretariát děkana zajišťuje přípravu a tisk fakultních vizitek pro zaměstnance fakulty. Tato služba (v omezeném rozsahu) je pro interní zaměstnance FHS UK poskytována zdarma.


10. Kde bych mohl najít e-mail na zaměstnance FHS?

E-mail jakéhokoliv zaměstnance FHS UK (pozor: nejedná se o externí spolupracovníky a další kolegy, kteří na FHS UK nemají pracovní smlouvu) se můžete dozvědět, když znáte alespoň jeho/její křestní jméno a příjmení - všichni zaměstnanci FHS totiž mají jediný tvar fakultního e-mailu skládající se z jmena a příjmení (např. jméno.příjmení@fhs.cuni.cz - ladislav.benyovszky@fhs.cuni.cz). Kromě této povinné e-mailové adresy mohou zaměstnanci i další spolupracovníky fakulty používat i další, soukromé e-maily. Všechny kontaktní údaje vč. e-mailu vždy najdete v aplikaci SIS (https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?KEY=Az1) či Moodle (po přihlášení se dostanete do titulu "Účastníci", kde příslušného zaměstnance snadno dohledáte).


11. Kde se nachází úřední deska fakulty?

Úřední deska FHS UK v listinné podobě se nachází v sídle fakulty v Jinonicích v 5. patře vedle kanceláří sekretariátu děkana (č. 5004 a 5005), v elektronické podobě pak na webu fakulty.


12. Jaké tiskárny mohou používat zaměstnanci fakulty?

Pro veškerý černobílý tisk (a také skenování) mohou zaměstnanci FHS používat tiskárny, které se nachází na chodbě v 5. a 6. patře. Při tisku si pak musíte nastávit tiskárnu: trinity - chodba_6_podlazi anebo trinity - chodba_canon. Barevný tisk je možný v tiskárně na sekretariátu děkana, a to pouze dle předchozí domluvy s jeho pracovníky.


13. Kdo může zakoupit fakultní publikace za zvýhodněnou cenu na sekretariátu děkana?

Fakultní publikace za zvýhodněnou cenu mohou na sekretariátu děkana zakoupit studenti a zaměstnanci fakulty a také absolventi UK s platným členským průkazem Klubu Alumni UK. Aktuální seznam a ceník najdete na informační desce vedle kanceláře 5005, seznam publikací též najdete na webu.


14. Kde jsou k dispozici fixy na tabuli?

Fixy na tabule jsou pro zaměstnance FHS UK k dispozici na sekretariátu děkana v kanceláři 5005 a také v kuchyňce v 5. patře.


15. Jsem novým zaměstnancem fakulty a potřeboval bych klíč od své nové kanceláře. Na koho se mám obrátit?

Klíče od kanceláří v Jinonicích se vydávají k dlouhodobému použití na sekretariátu děkana v kanceláři 5005. Pokud jste zaměstnancem FHS (máte uzavřenou pracovní smlouvu), můžete si bezplatně vyzvednout klíč od své kanceláře. Budete muset jenom podepsat protokol, který obsahuje prohlášení o převzetí klíče. Pokud jste externím spolupracovníkem či doktorandem fakulty (DPP, DPČ), musíte se nejdříve obrátit na vedoucího katedry či modulu/pracoviště, který pak zažádala sekretariát děkana o vydání klíče. Při převzetí klíče taktéž budete muset podepsat protokol o převzetí, kromě toho však také budete muset složit vrátnou zálohu (viz příslušné opatření tajemníka). V případě, že naopak chcete klíč vrátit, musíte se dostavit na sekretariát děkana, kde podepíšete protokol o vrácení klíče a odevzdáte klíč (v případě, že jste předtím složil zálohu, bude Vám tato záloha vrácena).


16. Zapomněl jsem v seminární místnosti svoji flešku, na koho se mám obrátit?

V případě ztráty osobních věcí v prostorách UK v Jinonicích se mohou studenti a zaměstnanci FHS UK obrátit na sekretariát děkana (místnost 5005, 5. patro) anebo na recepci v přízemí budovy. Ve fakultních prostorách v budově na Veleslavíně či Máchově ul. se mohou obrátit na příslušný sekretariát.


17. Mohou studenti používat kuchyňky v 5. a 6. patře v Jinonicích?

Bohužel ne, kuchyňka je určena pouze pro použití zaměstnanců FHS UK. Použití kuchyňky studenty je možné pouze ve výjimečným případech a musí být schváleno pracovníky sekretariátu děkana.


18. Kde zjistím kontakt na pracovníky údržby a úklidu budovy?

Na pracovníky údržby a úklidu budovy se v případě potřeby můžete obrátit na tel. čísle 251 080 324 (údržba) a 251 080 349 (úklid). Obrátit se též můžete na sekretariát děkana, který zajistí vyřízení Vaší žádosti.


19. Jsem zaměstnancem FHS a potřeboval bych upravit údaje na své jmenovce před kanceláří, kdo to má na starosti?

Jmenovky před jednotlivými pracovnami aktualizuje sekretariát děkana FHS UK, který můžete kontaktovat e-mailem, telefonicky či osobně v úředních hodinách.


20. Jak funguje oběh korespondence mezi fakultou a rektorátem?

Oběh korespondence mezi FHS UK a RUK probíhá 2x týdně (osobní doručení pošty kurýrem). Stejně tak furnguje doručování pošty mezi pracoviští v Jinonicích a ve Vokovicích. Oběh korespondence zajišťuje sekretariát děkana FHS UK.


Poslední změna: 12. únor 2018 12:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám