Německá a francouzská filosofie

Forma studia: prezenční

Charakteristika studia

Dvouletý navazující magisterský studijní program Německá a francouzská filosofie na FHS UK je určen pro toho, kdo se zajímá o německou klasickou filosofii, fenomenologii s jejími aktuálními podobami a soudobou francouzskou filosofii. Studium probíhá intenzivně v úzkém kolektivu, poskytuje individuální přístup ke každému studentovi a jeho zájmu a umožňuje podílet se na výzkumných projektech učitelů. Díky spolupráci s filosofickými pracovišti v zahraničí, zvl. v Německu a Francii, nabízí studium velkou škálu možností zahraničních pobytů. Přijímací řízení se skládá z ústního pohovoru, u kterého student předkládá seznam relevantní četby primárních textů filosofické tradice. Na magisterské studium navazuje na FHS UK doktorské studium Německé a francouzské filosofie.


Kontakty

Vedoucí Filosofického modulu: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.

Garant studijního oboru: doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp

Kontakty na Filosofický modul


Akreditace

Text akreditace

Poslední změna: 13. srpen 2019 15:57 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám