Obecná antropologie - integrální studium člověka

Forma studia: prezenční

Charakteristika studia

Studijní program Obecná antropologie – integrální studium člověka se zaměřuje na antropologický rozměr několika zavedených vědeckých disciplín. Zatímco se však sociokulturní antropologie v rámci sociálních věd v posledních letech v českém prostředí již etablovala jako samostatný obor, představuje historická antropologie jen jeden z mnoha přístupů ke studiu dějin, resp. způsobů jejich interpretace, inspirovaný právě kulturní a sociální antropologií. Filozofickou antropologii spojuje s těmito dvěma disciplínami zájem o reflexi postavení člověka v jeho společenské, kulturní a duchovní podmíněnosti. Etologie člověka doplňuje pohled na člověka o poznání zákonitostí lidského chování a jeho biologických funkcí.V duchu zaměření Fakulty humanitních studií je v centru zájmu obecné antropologie člověk ve své biologické, sociální a kulturní určenosti a historické proměnlivosti, studium programu však přitom vychází z pluralitního chápaní věd o člověku a usiluje o porozumění různosti východisek jednotlivých subdisciplín. Vyučující kladou ve své pedagogické i výzkumné činnosti důraz na kritickou reflexi vlastních badatelských pozic a postupů, stejně jako na reflexi samotné akademické praxe, jakožto i jiných způsobů zprostředkování vědění.


Studijní program je koncipován tak, aby kromě důkladné metodologické a teoretické průpravy nabízel i možnost integrace nových oblastí bádání do studijního kurikula. Multidisciplinární charakter studia přitom vytváří ojedinělý prostor pro komunikaci a sdílení znalostí, badatelských záměrů a realizací výzkumů napříč specializacemi.


Studium obecné antropologie je zajímavé a napínavé. Chcete vědět, proč tiskařští učni ve 20. letech 18. století popravili kočky svého mistra? Chcete znát širší kontext Rijkjaardova plivnutí na Vollera během fotbalového zápasu na mistrovství světa? Opravdu je hranice mezi lidským a zvířecím tak jasná, jak se na první pohled zdá? Existovaly dříve peníze, nebo dluhy? Jsou zrzaví lidé potomky neandertálců? Víte, že západní společnosti nikdy nebyly moderní? Chcete se dozvědět, jak jazyk, kterým mluvíte, ovlivňuje vaše vnímání prostoru? Staňte se našimi studenty. Těšíme se na vás!


Studijní plány

Studijní plán 1:  etologie/filosofická 

Studijní plán 2:  etologie/historická 

Studijní plán 3:  sociální a kulturní/etologie 

Studijní plán 4:  filosofická/historická 

Studijní plán 5:  sociální a kulturní/filosofická 

Studijní plán 6:  sociální a kulturní/historická


Akreditace

Text akreditace


Poslední změna: 20. únor 2024 17:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám