Sociální a kulturní ekologie

Forma studia: prezenční

Charakteristika studia

Sociální a kulturní ekologie se zabývá tím, jak se svět v posledních desetiletích od základu proměnil. Vznikly problémy globálního rozměru, na nichž se podílíme všichni, lokálně jsme si mnohde nevratně poškodili přírodu, krajinu a hubíme řadu druhů organismů. Příčiny jsou v našem důmyslu a pokroku, v rozvoji vědy, techniky a životní úrovně, ale tedy i v našem chování. Ničením přírody jako zdroje a jako prostředí škodíme sobě i svým dětem. Řešením nejsou militantní postoje, ale skutečná kvalita života v souladu s principy udržitelného rozvoje respektující rozmanitost kultur i menšin. Sociální a kulturní ekologie se výslovně nezabývá technikou a technologiemi, táže se však po předpokladech jejich vzniku; nezkouší studenty z podrobných znalostí živočišných a rostlinných druhů, ale zjišťuje, které jsou pro zachování ekosystémů klíčové a musíme je proto chránit, a které jsou „jenom“ krásné. Učí koncepty a metody vedoucí k porozumění i řešení globálních i místních problémů („Mysli globálně, jednej lokálně, změň se individuálně“). Jsou Greenpeace moderní teroristé? Plasty se třídí nebo potají spalují? Jak řešit kůrovce, dálnice a projekt supermarketu v městském sadu? Všechno se dovíte při studiu sociální a kulturní ekologie!Absolvent rozumí vztahu společnosti a životního prostředí v různých diskursech (služby ekosystémů, env. sociologie ad.). Se znalostí soudobých metod a praxe výzkumu v terénu formuluje výzkumný problém po testovatelné hypotézy, provádí ekonomické, právní, sociologické a přírodovědné analýzy pro rozhodovací procesy. Má komplexní předpoklady pro kvalifikovanou strategickou řídící práci v oboru sociální a kulturní ekologie a v ochraně životního prostředí a přírody. Přistupuje eticky a historicky k limitům prostředí i potřebám společnosti, předkládá návrhy řešení ve variantách a hledá optimální řešení. Je školen pro teorii (doktorské studium) i pro praxi (veřejná správa, neziskové organizace, média, komerční sféra) vč. Evropské unie.Poslední změna: 28. září 2022 13:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám