Sociální a kulturní ekologie

Charakteristika studia


Sociální a kulturní ekologie se zabývá tím, jak se svět v posledních desetiletích od základu proměnil. Vznikly problémy globálního rozměru, na nichž se podílíme všichni, lokálně jsme si mnohde nevratně poškodili přírodu, krajinu a hubíme řadu druhů organismů. Příčiny jsou v našem důmyslu a pokroku, v rozvoji vědy, techniky a životní úrovně, ale tedy i v našem chování. Ničením přírody jako zdroje a jako prostředí škodíme sobě i svým dětem. Řešením nejsou militantní postoje, ale skutečná kvalita života v souladu s principy udržitelného rozvoje respektující rozmanitost kultur i menšin.


Sociální a kulturní ekologie se výslovně nezabývá technikou a technologiemi, táže se však po předpokladech jejich vzniku; nezkouší studenty z podrobných znalostí živočišných a rostlinných druhů, ale zjišťuje, které jsou pro zachování ekosystémů klíčové a musíme je proto chránit, a které jsou „jenom“ krásné. Učí koncepty a metody vedoucí k porozumění i řešení globálních i místních problémů („Mysli globálně, jednej lokálně, změň se individuálně“).


Jsou Greenpeace moderní teroristé?

Plasty se třídí nebo potají spalují?

Jak řešit kůrovce, dálnice a projekt supermarketu v městském sadu?


Všechno se dovíte při studiu sociální a kulturní ekologie!


Tváře programu

doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D.

Garant programu a vyučující

 Vystudoval didaktiku biologie a tělesné výchovy na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK a krajinnou a aplikovanou ekologii na Přírodovědecké fakultě UK. Je zástupcem ředitele Centra pro otázky životního prostředí UK. Zabývá se metodickými aspekty tvorby a hodnocení indikátorů udržitelného rozvoje.

Reprezentoval Českou republiku na olympiádě v lukostřelbě. 


PhDr. Ivan Rynda

Zástupce garanta a vyučující

Získal cenu  Ceny Josefa Vavrouška za zásluhy o životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj za rok 2002.

Je spoluzakladatelem a členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj České republiky (2003–),  a místopředsedou Výboru pro komunikaci (2003–2006).


 

Zajímá se o literární teorii a filmovou vědu.


Mgr. Bohuslav Bob Kuřík, Ph.D.

Vyučující

Kromě antropologie internetu a etnografické teorie se věnuje zejména politickým a enviromentálním tématům – resistenci & protestu, moci, dekolonizaci, anarchistické antropologii, punku, riotům, post-člověku, plantážím, geologické antropologii, infrastrukturám či klimatické krizi. V poslední době ho zajímá zejména rozpracování antropologie více-než-lidské resistence.


Mgr. Jan Albert Šturma

Vyučující

botanik, narodil jsem se v Praze, ale žiji v Sudetech. Baví mě biologie a krajina periferií, zabývám se krajinou ve všech možných aspektech a měřítcích,a když mám střední Evropy plné zuby, nejradši mizím v mediteránním roští. V programu sociální a kulturní ekologie jsem jejím zeleným stínem, učím ekologii a krajinnou ekologii, biogeografii a vedu k lásce ke zdánlivě nehezkým, tmavým a zaprášeným částem přírody.


Mgr. Tomáš Mašek

Vyučující a tajemník

Na programu se věnuje organizaci studia a výuce environmentální estetiky. 

Je odchovancem FHS a vystudovaným kulturním historikem. 

Snaží se ukázat, že přírodu je zapotřebí vnímat všemi smysly a uvažovat o její neutilitární hodnotě. 

Jeho hlavním výzkumným předmětem je krom přírody oblast náboženství.Uplatnění

Absolvent rozumí vztahu společnosti a životního prostředí v různých diskursech (služby ekosystémů, env. sociologie ad.). Se znalostí soudobých metod a praxe výzkumu v terénu formuluje výzkumný problém po testovatelné hypotézy, provádí ekonomické, právní, sociologické a přírodovědné analýzy pro rozhodovací procesy. Má komplexní předpoklady pro kvalifikovanou strategickou řídící práci v oboru sociální a kulturní ekologie a v ochraně životního prostředí a přírody. Přistupuje eticky a historicky k limitům prostředí i potřebám společnosti, předkládá návrhy řešení ve variantách a hledá optimální řešení. Je školen pro teorii (doktorské studium) i pro praxi (veřejná správa, neziskové organizace, média, komerční sféra) vč. Evropské unie.


Přijímací řízení

Termín podávání přihlášek: 1.listopadu 2023 - 31.března 2024 (na tento program v tuto chvíli není možné podat přihlášku)


Do 30. 4. 2024 uchazeč odevzdá elektronicky v přihlášce motivační dopis a strukturovaný životopis. Jakmile jsou dokumenty odevzdané, nelze je již upravovat ani nahrazovat jiným souborem. Motivační dopis by měl mít optimálně 7-8 tisíc znaků a měl by prokázat znalosti, dovednosti a schopnosti uchazeče pro studium ve studijním programu, ale také přiblížit zájmy uchazeče a jeho důvody k výběru studijního programu.


Děkanka fakulty rozhodne, zda dokumenty, které uchazeč předloží, splňují nutné požadavky.Poslední změna: 30. duben 2024 15:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám