Sociální a kulturní ekologie

Sociální a kulturní ekologie (prezenční forma)

Vědní obory obvykle zkoumají buď přírodu, nebo společnost. Zaměření sociální a kulturní ekologie je výjimečné tím, že se soustřeďuje na vztahy mezi oběma těmito "hemisférami", a sleduje přitom jejich předmět i metodu (ekologie, kvantitativní přístup a zkoumání přírodních zákonů; environmentální sociologie a antropologie, kvalitativní a srovnávací přístup, příroda jako konstrukt).


Sociální a kulturní ekologie na FHS UK se zabývá tím, jak se svět v posledních desetiletích od základu proměnil. Vznikly problémy globálního rozměru, na nichž se podílíme všichni, lokálně jsme si mnohde nevratně poškodili přírodu, krajinu a hubíme řadu druhů organismů.


Příčiny jsou v našem důmyslu a pokroku, v rozvoji vědy, techniky a životní úrovně, ale tedy i v našem chování. Ničením přírody jako zdroje a jako prostředí škodíme sobě i svým dětem. Návrat do chatrčí sami nechceme a rozvojovým zemím musíme pomoci. Řešením jistě nejsou militantní postoje, ale skutečná kvalita života na ekonomických, sociálních a právních základech respektujících rozmanitost kultur i menšin.


Je jím trvale udržitelný rozvoj.


Sociální a kulturní ekologie se tedy výslovně nezabývá technikou a technologiemi, táže se však po předpokladech vzniku techniky a technologií; nezkouší studenty z podrobných znalostí všech živočišných a rostlinných druhů, ale zjišťuje, které jsou pro zachování ekosystémů klíčové a musíme je tedy chránit, a které jsou "jenom" krásné.


Hledá porozumění světu přírody i člověka v jejich jednotě a strategie porozumění vedoucí k řešení globálních i místních problémů.


„Mysli globálně, jednej lokálně, změň se individuálně.“


Absolvent rozumí vztahu společnosti a životního prostředí historicky i současně v různých diskursech (služby ekosystémů, pojetí přírody a její ochrana atd.). Zná udržitelný rozvoj v jeho vývoji, v politických i regionálních aplikacích.


Umí zadat a posoudit ekonomické, právní, sociologické a přírodovědné analýzy pro rozhodovací procesy, provádět vlastní kvalifikované rozbory a vědecký výzkum. Má komplexní předpoklady pro vysoce kvalifikovanou práci včetně řídící v oboru sociální a kulturní ekologie a v ochraně životního prostředí a přírody i pro vědeckou práci. Přistupuje eticky k limitům prostředí i potřebám společnosti, hledá optimální řešení.


Odborně i jazykově, teoreticky a v jisté míře i prakticky je školen i pro praxi (veřejná správa, neziskové organizace, média, komerční sféra) vč. nadnárodních struktur (EU).Kde všude se uplatňují naši absolventi?

Například: 


  • veřejná správa: ministerstva, správy velkoplošných zvláště chráněných území

  • řízené organizace: Agentura ochrany přírody a krajiny, Cenia, ČIŽP, SFŽP, ÚHÚL…

  • místní správa (např. odbor ochrany životního prostředí)

  • zdravotnictví

  • nestátní neziskové organizace: EkoWatt, Centrum pro dopravu a energetiku, Zdravá města, Greenpeace

  • prestižní komerční sféra: Ernst & Young, Enviros

  • věda, výzkum, výuka: Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Palackého univerzita v Olomouci, Univezsita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií a jiné fakulty, Centrum pro otázky životního prostředí)


... a vo co teda jakoby dovopravdy de:


Jsou Greenpeace moderní teroristé?

Plasty se třídí nebo potají spalují?

Jak řešit kůrovce, dálnice a projekt supermarketu v městském sadu?


Všechno se dovíte při studiu sociální a kulturní ekologie!


Odkazy a kontakty

Proděkan pro pregraduální studia FHS UK: Mgr. Richard Zika, Ph.D.

Vedoucí vedoucí Katedry sociální a kulturní ekologie: PhDr. Ivan Rynda

Garant studijního programu: doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D.


Web: http://www.ekologie.fhs.cuni.cz/

Facebook: https://www.facebook.com/katedra.SKE/

Kontakty na Katedru sociální a kulturní ekologie


Vyhlášení přijímacího řízení a přihláška ke studiu

Text akreditace

Text akreditace - platný od ak. roku 2019/2020

Studijní plán


Poslední změna: 12. říjen 2018 14:59 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám