Studijní plán: Sociální a kulturní ekologie - zápis od 2019

Části státní zkoušky

1. Přírodovědný rozměr sociální a kulturní ekologie

2. Implementační rozměr sociální a kulturní ekologie

3. Společenskovědní rozměr sociální a kulturní ekologie

4. Obhajoba diplomové práce

Předepsané pořadí skládání částí státní zkoušky:

K prvním třem částem státní zkoušky student přistupuje po splnění příslušných povinných předmětů a získání dostatečného počtu kreditů.


K části Přírodovědný rozměr sociální a kulturní ekologie lze přistoupit po získání 60 kreditů a splnění těchto povinných předmětů:


 • Globální problémy životního prostředí (YMSKE004)

 • Krajinná ekologie a přírodní zdroje (YMSKE013)

 • Metody popisu a analýzy environmentální udržitelnosti I (YMSKE006)

 • Metody popisu a analýzy environmentální udržitelnosti II (YMSKE014)

 • Základy ekologie (YMSKE009)


K části Implementační rozměr sociální a kulturní ekologie lze přistoupit po získání 90 kreditů a splnění těchto povinných předmětů:


 • Decizní prostory udržitelného rozvoje (YMSKE010)

 • Environmentální ekonomie I (YMSKE001)

 • Environmentální ekonomie II (YMSKE011)

 • Environmentální právo (YMSKE012)

 • Environmentální politika Evropské unie (YMSKE016)


K části Společenskovědní rozměr sociální a kulturní ekologie lze přistoupit po získání 120 kreditů a splnění těchto povinných předmětů:


 • Environmentální sociologie I (YMSKE002)

 • Sociální ekologie I (YMSKE008)

 • Sociální ekologie II (YMSKE015)

 • Environmentální sociologie II (YMSKE020)

 • Kulturní ekologie I (YMSKE017)

 • Kulturní ekologie II (YMSKE021)

Poslední část státní zkoušky

Obhajoba diplomové práce

Pro přistoupení k poslední části státní zkoušky je třeba získat 120 kreditů v souladu s níže uvedeným rozpisem.

Povinné předměty

kód

předmět

výuka

kredity

doporučený ročník

YMSKE010

Decizní prostory udržitelného rozvoje

LS 2/0 Zk

3

1

YMSKE001

Environmentální ekonomie I

ZS 2/0 Z

2

1

YMSKE011

Environmentální ekonomie II

LS 2/0 Zk

3

1

YMSKE012

Environmentální právo

LS 2/0 Zk

6

1

YMSKE002

Environmentální sociologie I

ZS 2/0 KZ

2

1

YMSKE003

Etnografie jako problém a metoda

ZS 1/1 KZ

3

1

YMSKE004

Globální problémy životního prostředí

ZS 2/0 Zk

5

1

YMSKE013

Krajinná ekologie a přírodní zdroje

LS 2/0 Zk

3

1

YMSKE005

Letní škola

ZS 0/4 [DS] Z

2

1

YMSKE006

Metody popisu a analýzy environmentální udržitelnosti I

ZS 2/0 Z

6

1

YMSKE014

Metody popisu a analýzy environmentální udržitelnosti II

LS 2/0 Zk

6

1

YMSKE007

Seminář k environmentální sociologii

ZS 0/2 Z

3

1

YMSKE008

Sociální ekologie I

ZS 2/0 Z

2

1

YMSKE015

Sociální ekologie II

LS 2/0 Zk

3

1

YMSKE009

Základy ekologie

ZS 2/0 Zk

3

1

YMSKE022

Diplomní seminář I – typy věd a vědecké práce; tvorba projektu a vědeckého textu

ZS 1/1 Z

5

2

YMSKE023

Diplomní seminář II – prezentační

LS 0/2 Z

5

2

YMSKE016

Environmentální politika Evropské unie

ZS 2/0 Zk

3

2

YMSKE020

Environmentální sociologie II

ZS 2/0 Zk

3

2

YMSKE017

Kulturní ekologie I

ZS 1/1 Z

6

2

YMSKE021

Kulturní ekologie II

LS 1/1 Zk

6

2

YMSKE018

Sociální ekonomika a sociální podnikání

ZS 2/0 Zk

3

2

YMSKE019

Světové biomy a biotopy České republiky

ZS 2/0 Zk

2

2


Počty kredtiů

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 85

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 1: 12

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 2: 11

Maximální uznatelný počet kreditů za volitelné předměty: 12

Počet kreditů nutný pro konání poslední části státní zkoušky: 120


Poslední změna: 2. říjen 2019 21:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám