Studijní plán: Sociální a kulturní ekologie - zápis od 2022

Části státní zkoušky

1. Přírodovědný rozměr sociální a kulturní ekologie

2. Implementační rozměr sociální a kulturní ekologie

3. Společenskovědní rozměr sociální a kulturní ekologie

4. Obhajoba diplomové práce

Předepsané pořadí skládání částí státní zkoušky

K prvním třem částem státní zkoušky student přistupuje po splnění příslušných povinných předmětů a získání dostatečného počtu kreditů.


K části Přírodovědný rozměr sociální a kulturní ekologie lze přistoupit po získání 60 kreditů a splnění těchto povinných předmětů:


 • Globální problémy životního prostředí (YMSKE004)

 • Krajinná ekologie a přírodní zdroje (YMSKE013)

 • Metody popisu a analýzy environmentální udržitelnosti I (YMSKE006)

 • Metody popisu a analýzy environmentální udržitelnosti II (YMSKE014)

 • Základy ekologie (YMSKE009)


K části Implementační rozměr sociální a kulturní ekologie lze přistoupit po získání 90 kreditů a splnění těchto povinných předmětů:


 • Decizní prostory udržitelného rozvoje (YMSKE010)

 • Environmentální ekonomie I (YMSKE001)

 • Environmentální ekonomie II (YMSKE011)

 • Environmentální právo (YMSKE012)

 • Environmentální politika Evropské unie (YMSKE016)


K části Společenskovědní rozměr sociální a kulturní ekologie lze přistoupit po získání 120 kreditů a splnění těchto povinných předmětů:


 • Environmentální sociologie I (YMSKE002)

 • Sociální ekologie I (YMSKE008)

 • Sociální ekologie II (YMSKE015)

 • Environmentální sociologie II (YMSKE020)

 • Kulturní ekologie I (YMSKE017)

 • Kulturní ekologie II (YMSKE021)

Poslední část státní zkoušky


Obhajoba diplomové práce

Pro přistoupení k poslední části státní zkoušky je třeba získat 120 kreditů v souladu s níže uvedeným rozpisem.


Kód

Předmět

Výuka

Kredity

Doporučený ročník

YMH052

Kvalitativní metody empirického výzkumu

LS 2/0 Zk

5

1

YMSKE010

Decizní prostory udržitelného rozvoje

LS 2/0 Zk

3

1

YMSKE001

Environmentální ekonomie I.

ZS 2/0 Z

2

1

YMSKE011

Environmentální ekonomie II.

LS 2/0 Zk

3

1

YMSKE012

Environmentální právo

LS 2/0 Zk

6

1

YMSKE002

Environmentální sociologie I.

ZS 2/0 KZ

2

1

YMSKE020

Environmentální sociologie II.

LS 1/1 Zk

3

1

YMSKE017

Kulturní ekologie I.

ZS 1/1 Zk

6

1

YMSKE021

Kulturní ekologie II.

LS 1/1 Zk

6

1

YMSKE004

Globální problémy životního prostředí

ZS 2/0 Zk

5

1

YMSKE013

Krajinná ekologie a přírodní zdroje

LS 2/0 Zk

3

1

YMSKE005

Letní škola

ZS 0/4 [DS] Z

2

1

YMSKE006

Metody popisu a analýzy environmentální udržitelnosti I.

ZS 2/0 Z

6

1

YMSKE014

Metody popisu a analýzy environmentální udržitelnosti II.

LS 2/0 Zk

6

1

YMSKE007

Seminář k environmentální sociologii

ZS 0/2 Z

3

1

YMSKE008

Sociální ekologie I.

ZS 2/0 Z

2

1

YMSKE015

Sociální ekologie II.

LS 2/0 Zk

3

1

YMSKE009

Základy ekologie

ZS 2/0 Zk

3

1

YMSKE022

Diplomní seminář I. – typy věd a vědecké práce; tvorba projektu a vědeckého textu

ZS 1/1 Z

5

2

YMSKE023

Diplomní seminář II. – prezentační

LS 0/2 Z

5

2

YMSKE016

Environmentální politika Evropské unie

ZS 2/0 Zk

3

2

YMSKE018

Sociální ekonomika a sociální podnikání

ZS 2/0 Zk

3

2

YMSKE019

Světové biomy a biotopy České republiky

ZS 2/0 Zk

2

2

YMSKE506

Environmentální antropologie současnosti

ZS 2/0 KZ

3

2

Počty kreditů

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 90

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 18

Maximální uznatelný počet kreditů za volitelné předměty: 12

Počet kreditů nutný pro konání poslední části státní zkoušky: 120


Poslední změna: 28. září 2022 13:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám