Archiv vnitřních předpisů

Opatření děkana, vyhlášky děkana, opatření tajemníka apod. naleznete na úřední desce fakulty.
Statut Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

Statut FHS UK (úplné znění)

III. úplné znění ze dne 2. června 2006. Schváleno AS UK dne 26. listopadu 2004.

Účinnost od 2. června 2006.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Statut FHS UK (úplné znění)

Schváleno AS FHS UK 15. 3. 2001. Schváleno AS UK dne 23. 3. 2001.

Účinnost od 1. 4. 2001.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


7. Změna a doplnění Statutu FHS UK

Schváleno AS FHS UK 18. 6. 2015. Schváleno AS UK dne 23. 10. 2015.

Účinnost od 23. 10. 2015.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


6. Změna a doplnění Statutu FHS UK

Schváleno AS FHS UK 5. 6. 2008. Schváleno AS UK dne 10. 10. 2008.

Účinnost od 1. 11. 2008.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


5. Změna a doplnění Statutu FHS UK

Schváleno AS FHS UK 18. 5. 2006. Schváleno AS UK dne 2. 6. 2006.

Účinnost od 2. 6. 2006.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


4. Změna a doplnění Statutu FHS UK

Schváleno AS FHS UK 15. 12. 2005. Schváleno AS UK dne 21. 4. 2006.

Účinnost od 21. 4. 2006.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


3. Změna a doplnění Statutu FHS UK

Schváleno AS FHS UK 17. 9. 2002. Schváleno AS UK dne 26. 11. 2004.

Účinnost od 1. 2. 2003.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


2. Změna a doplnění Statutu FHS UK

Schváleno AS FHS UK 21. 10. 2004. Schváleno AS UK dne 31. 1. 2003.

Účinnost od 1. 1. 2005.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


1. Změna a doplnění Statutu FHS UK

Schváleno AS FHS UK 31. 5. 2001. Schváleno AS UK dne 12. 10. 2001.

Účinnost od 13. 10. 2001.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.Studijní a zkušební řád Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze se řídí pouze Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy v Praze.

Změna Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (sedmá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 26. dubna 2013. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 11. června 2013 a účinnosti nabývá prvním dnem akademického roku 2013/2014, s výjimkou čl. 1 bodů 12 a 16 této změny, které nabývají účinnosti pět dní po nabytí platnosti.

UK FHS již vlastní Studijní a zkušební řád nevydává a jeho staré verze nejsou v platnosti.Pravidla pro organizaci studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na UK FHS

Schváleno AS UK dne 6. června 2014.

Účinnost od dne schválení AS UK.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Pravidla pro organizaci studia na UK FHS

Schváleno AS UK dne 24. ledna 2014.

Účinnost od dne schválení AS UK.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Pravidla pro organizaci studia na UK FHS

Schváleno AS UK dne 19. října 2013.

Účinnost od dne schválení AS UK.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Pravidla pro organizaci studia na UK FHS

Schváleno AS UK dne 19. října 2012.

Účinnost od prvního dne zimního semestru akademického roku 2012/2013.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Pravidla pro organizaci studia na UK FHS

Schváleno AS UK dne 3. prosince 2010.

Účinnost od prvního dne letního semestru akademického roku 2010/2011.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Pravidla pro organizaci studia na UK FHS

Schváleno AS UK dne 4. prosince 2008.

Účinnost od prvního dne zimního semestru akademického roku 2009/2010.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Pravidla pro organizaci studia na UK FHS

Schváleno AS UK dne 2. června 2006.

Účinnost od 7. června 2006.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.Disciplinární řád pro studenty Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

Disciplinární řád pro studenty Fakulty humanitních studií UK

Schváleno AS UK dne 10. října 2008.

Účinnost od prvního dne zimního semestru akademického roku 2009/2010.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Disciplinární řád pro studenty Fakulty humanitních studií UK

Schváleno AS UK dne 8. října 2004.

Účinnost od 8. října 2004.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.Stipendijní řád Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro přiznávání stipendií na UK FHS

Schváleno AS UK dne 24. ledna 2014.

Účinnost od 24. ledna 2014.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Pravidla pro přiznávání stipendií na UK FHS

Schváleno AS UK dne 18. ledna 2013.

Účinnost od 1. října 2013.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Pravidla pro přiznávání stipendií na UK FHS

Schváleno AS UK dne 20. května 2011.

Účinnost od 3. října 2011.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Pravidla pro přiznávání stipendií na UK FHS

Schváleno AS UK dne 25. května 2007.

Účinnost od 30. května 2007.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Stipendijní řád UK FHS

Schváleno AS UK dne 25. ledna 2002.

Účinnost od prvního dne zimního akademického roku 2002/2003.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

Změna a doplnění volebního a jednacího řádu Akademického senátu UK FHS

Schváleno AS UK dne 21. 11. 2014.

Účinnost od 1. 1. 2015.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Změna a doplnění volebního a jednacího řádu Akademického senátu UK FHS

Schváleno AS UK dne 6. 6. 2014.

Účinnost od 6. 6. 2014.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Volební a jednací řád Akademického senátu UK FHS

Schváleno AS UK dne 10. října 2008.

Účinnost od 10. října 2008.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Volební a jednací řád Akademického senátu UK FHS

1. změna 6.6. 2003; I. úplné znění ze dne 6.6. 2003

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Volební a jednací řád Akademického senátu UK FHS

Schváleno AS UK dne 23. března 2001.

Účinnost od 1. dubna 2001.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.Jednací řád Vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

Jednací řád Vědecké rady UK FHS (plné znění)

Schváleno AS UK dne 23. března 2001.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


2. změna a doplnění jednacího řádu Vědecké rady UK FHS

Schváleno AS UK dne 23. března 2011.

Účinnost od 25. března 2011.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


1. změna a doplnění jednacího řádu Vědecké rady UK FHS

Schváleno AS UK dne 23. ledna 2009.

Účinnost od 23. ledna 2009.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Poslední změna: 19. únor 2018 12:11 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám