Vnitřní předpisy - archiv

Opatření děkana, vyhlášky děkana, opatření tajemníka apod. naleznete na úřední desce fakulty.Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy

Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy naleznete zde.


Statut Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

Statut FHS UK (úplné znění)

III. úplné znění ze dne 2. června 2006. Schváleno AS UK dne 26. listopadu 2004.

Účinnost od 2. června 2006.

Verze je v platnosti.

Ke stažení zde.


Statut FHS UK (úplné znění)

Schváleno AS FHS UK 15. 3. 2001. Schváleno AS UK dne 23. 3. 2001.

Účinnost od 1. 4. 2001.

Verze je v platnosti.

Ke stažení zde.


7. Změna a doplnění Statutu FHS UK

Schváleno AS FHS UK 18. 6. 2015. Schváleno AS UK dne 23. 10. 2015.

Účinnost od 23. 10. 2015.

Ke stažení zde.


6. Změna a doplnění Statutu FHS UK

Schváleno AS FHS UK 5. 6. 2008. Schváleno AS UK dne 10. 10. 2008.

Účinnost od 1. 11. 2008.

Ke stažení zde.


5. Změna a doplnění Statutu FHS UK

Schváleno AS FHS UK 18. 5. 2006. Schváleno AS UK dne 2. 6. 2006.

Účinnost od 2. 6. 2006.

Ke stažení zde.


4. Změna a doplnění Statutu FHS UK

Schváleno AS FHS UK 15. 12. 2005. Schváleno AS UK dne 21. 4. 2006.

Účinnost od 21. 4. 2006.

Ke stažení zde.


3. Změna a doplnění Statutu FHS UK

Schváleno AS FHS UK 17. 9. 2002. Schváleno AS UK dne 26. 11. 2004.

Účinnost od 1. 2. 2003.

Ke stažení zde.


2. Změna a doplnění Statutu FHS UK

Schváleno AS FHS UK 21. 10. 2004. Schváleno AS UK dne 31. 1. 2003.

Účinnost od 1. 1. 2005.

Ke stažení zde.


1. Změna a doplnění Statutu FHS UK

Schváleno AS FHS UK 31. 5. 2001. Schváleno AS UK dne 12. 10. 2001.

Účinnost od 13. 10. 2001.

Ke stažení zde.Studijní a zkušební řád Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze se řídí pouze Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy v Praze.

Změna Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (sedmá změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 26. dubna 2013. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 11. června 2013 a účinnosti nabývá prvním dnem akademického roku 2013/2014, s výjimkou čl. 1 bodů 12 a 16 této změny, které nabývají účinnosti pět dní po nabytí platnosti.

UK FHS již vlastní Studijní a zkušební řád nevydává a jeho staré verze nejsou v platnosti.Pravidla pro organizaci studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na UK FHS

Schváleno AS UK dne 6. června 2014.

Účinnost od dne schválení AS UK.

Verze je v platnosti.

Ke stažení zde.


Pravidla pro organizaci studia na UK FHS

Schváleno AS UK dne 24. ledna 2014.

Účinnost od dne schválení AS UK.

Neplatná verze.

Ke stažení zde.


Pravidla pro organizaci studia na UK FHS

Schváleno AS UK dne 19. října 2013.

Účinnost od dne schválení AS UK.

Neplatná verze.

Ke stažení zde.


Pravidla pro organizaci studia na UK FHS

Schváleno AS UK dne 19. října 2012.

Účinnost od prvního dne zimního semestru akademického roku 2012/2013.

Neplatná verze.

Ke stažení zde.


Pravidla pro organizaci studia na UK FHS

Schváleno AS UK dne 3. prosince 2010.

Účinnost od prvního dne letního semestru akademického roku 2010/2011.

Neplatná verze.

Ke stažení zde.


Pravidla pro organizaci studia na UK FHS

Schváleno AS UK dne 4. prosince 2008.

Účinnost od prvního dne zimního semestru akademického roku 2009/2010.

Neplatná verze.

Ke stažení zde.


Pravidla pro organizaci studia na UK FHS

Schváleno AS UK dne 2. června 2006.

Účinnost od 7. června 2006.

Neplatná verze.

Ke stažení zde.Disciplinární řád pro studenty Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

Disciplinární řád pro studenty Fakulty humanitních studií UK

Schváleno AS UK dne 10. října 2008.

Účinnost od prvního dne zimního semestru akademického roku 2009/2010.

Verze je v platnosti.

Ke stažení zde.


Disciplinární řád pro studenty Fakulty humanitních studií UK

Schváleno AS UK dne 8. října 2004.

Účinnost od 8. října 2004.

Neplatná verze.

Ke stažení zde.Řád celoživotního vzdělávání Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

Změna a doplnění Řádu celoživotního vzdělávání UK FHS

Schváleno AS UK dne 10. října 2008.

Účinnost od 1. listopadu 2008.

Verze je v platnosti.

Ke stažení zde.


Řád celoživotního vzdělávání UK FHS

Schváleno AS UK dne 23. března 2001.

Účinnost od 1. dubna 2001.

Verze je v platnosti.

Ke stažení zde.


Stipendijní řád Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro přiznávání stipendií na UK FHS

Schváleno AS UK dne 24. ledna 2014.

Účinnost od 24. ledna 2014.

Verze je v platnosti.

Ke stažení zde.


Pravidla pro přiznávání stipendií na UK FHS

Schváleno AS UK dne 18. ledna 2013.

Účinnost od 1. října 2013.

Neplatná verze.

Ke stažení zde.


Pravidla pro přiznávání stipendií na UK FHS

Schváleno AS UK dne 20. května 2011.

Účinnost od 3. října 2011.

Neplatná verze.

Ke stažení zde.


Pravidla pro přiznávání stipendií na UK FHS

Schváleno AS UK dne 25. května 2007.

Účinnost od 30. května 2007.

Neplatná verze.

Ke stažení zde.


Stipendijní řád UK FHS

Schváleno AS UK dne 25. ledna 2002.

Účinnost od prvního dne zimního akademického roku 2002/2003.

Neplatná verze.

Ke stažení zde.


Řád pro hodnocení výuky studenty Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

Řád pro hodnocení výuky studentů

Schváleno AS UK dne 6. 12. 2013.

Účinnost od 7. 12. 2013.

Verze je v platnosti.

Ke stažení zde.


Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

Změna a doplnění volebního a jednacího řádu Akademického senátu UK FHS

Schváleno AS UK dne 21. 11. 2014.

Účinnost od 1. 1. 2015.

Verze je v platnosti.

Ke stažení zde.


Změna a doplnění volebního a jednacího řádu Akademického senátu UK FHS

Schváleno AS UK dne 6. 6. 2014.

Účinnost od 6. 6. 2014.

Verze je v platnosti.

Ke stažení zde.


Volební a jednací řád Akademického senátu UK FHS

Schváleno AS UK dne 10. října 2008.

Účinnost od 10. října 2008.

Verze je v platnosti.

Ke stažení zde.


Volební a jednací řád Akademického senátu UK FHS

1. změna 6.6. 2003; I. úplné znění ze dne 6.6. 2003

Neplatná verze.

Ke stažení zde.


Volební a jednací řád Akademického senátu UK FHS

Schváleno AS UK dne 23. března 2001.

Účinnost od 1. dubna 2001.

Neplatná verze.

Ke stažení zde.


Jednací řád Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

Jednací řád Akademického senátu FHS UK

Schváleno AS UK dne 31. března 2017.

Účinnost od 31. března 2017.

Platná verze.

Ke stažení zde.


Jednací řád Vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

Jednací řád Vědecké rady UK FHS (plné znění)

Schváleno AS UK dne 23. března 2001.

Verze se zapracovanými novelizacemi je v platnosti.

Ke stažení zde.


2. změna a doplnění jednacího řádu Vědecké rady UK FHS

Schváleno AS UK dne 23. března 2011.

Účinnost od 25. března 2011.

Verze je v platnosti.

Ke stažení zde.


1. změna a doplnění jednacího řádu Vědecké rady UK FHS

Schváleno AS UK dne 23. ledna 2009.

Účinnost od 23. ledna 2009.

Verze je v platnosti.

Ke stažení zde.


Poslední změna: 14. září 2017 12:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám