Archiv vnitřních předpisů


Opatření děkana a opatření tajemníka naleznete na úřední desce fakulty.Statut Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

Statut Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (úplné znění)

AS FHS UK schválil tento předpis dne 9. listopadu 2017.

AS UK schválil tento předpis dne 10. listopadu 2017.

Účinnost od 10. listopadu 2017.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Změna a doplnění Statutu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

AS FHS UK schválil tento předpis dne 18. června 2015.

AS UK schválil tento předpis dne 23. října 2015.

Účinnost od 23. října 2015.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Změna a doplnění Statutu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

AS FHS UK schválil tento předpis dne 5. června 2008.

AS UK schválil tento předpis dne 10. října 2008.

Účinnost od 1. listopadu 2008 (s výjimkou čl. 3).

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Změna a doplnění Statutu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

AS FHS UK schválil tento předpis dne 18. května 2006.

AS UK schválil tento předpis dne 2. června 2006.

Účinnost od 2. června 2006.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Změna a doplnění Statutu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

AS FHS UK schválil tento předpis dne 15. prosince 2005.

AS UK schválil tento předpis dne 21. dubna 2006.

Účinnost od 21. dubna 2006.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Statut Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (úplné znění)

AS FHS UK schválil tento předpis dne 21. října 2004.

AS UK schválil tento předpis dne 26. listopadu 2004.

Účinnost od 1. ledna 2005.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Změna a doplnění Statut Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

AS FHS UK schválil tento předpis dne 21. října 2004.

AS UK schválil tento předpis dne 26. listopadu 2004.

Účinnost od 1. ledna 2005.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Změna a doplnění Statutu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

AS FHS UK schválil tento předpis dne 17. září 2002.

AS UK schválil tento předpis dne 31. ledna 2003.

Účinnost od 1. února 2003.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Změna a doplnění Statutu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

AS FHS UK schválil tento předpis dne 31. května 2001.

AS UK schválil tento předpis dne 12. října 2001.

Účinnost od 13. října 2001.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Statut Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (úplné znění)

AS FHS UK schválil tento předpis dne 15. března 2001.

AS UK schválil tento předpis dne 23. března 2001.

Účinnost od 1. dubna 2001.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.Pravidla pro organizaci studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia (úplné znění)

AS FHS UK schválil tento předpis dne 27. dubna 2017.

AS UK schválil tento předpis dne 23. června 2017.

Účinnost od 1. října 2017.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Pravidla pro organizaci studia (úplné znění)

AS FHS UK schválil tento předpis dne 6. února 2014.

AS UK schválil tento předpis dne 6. června 2014.

Účinnost od 6. června 2014.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Pravidla pro organizaci studia (úplné znění)

AS FHS UK schválil tento předpis dne 14. listopadu 2013.

AS UK schválil tento předpis dne 24. ledna 2014.

Účinnost od 24. ledna 2014.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Pravidla pro organizaci studia (úplné znění)

AS FHS UK schválil tento předpis dne 14. února 2013.

AS UK schválil tento předpis dne 19. října 2013.

Účinnost od 19. října 2013.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Pravidla pro organizaci studia (úplné znění)

AS FHS UK schválil tento předpis dne 14. února 2013.

AS UK schválil tento předpis dne 19. října 2013.

Účinnost od 19. října 2013.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Změna a doplnění Pravidel pro organizaci studia

AS FHS UK schválil tento předpis dne 14. února 2013.

AS UK schválil tento předpis dne 19. října 2013.

Účinnost od 19. října 2013.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Pravidla pro organizaci studia (úplné znění)

AS FHS UK schválil tento předpis dne 14. června 2012.

AS UK schválil tento předpis dne 19. října 2012.

Účinnost ode dne nabytí platnosti vyjma ustanovení čl. 1 bodů 1 [změna počtu kreditů potřebných pro státní závěrečné zkoušky na studijní obor Studia občanského sektoru] a 4 [vypuštění ustanovení o harmonogramu akademického roku], které nabývají účinnosti prvního dne zimního semestru akademického roku 2012/2013.prvního dne zimního semestru následujícího akademického roku po nabytí platnosti.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Pravidla pro organizaci studia (úplné znění)

AS FHS UK schválil tento předpis dne 14. října 2010.

AS UK schválil tento předpis dne 3. prosince 2010.

Účinnost od prvního dne letního semestru akademického roku 2010/2011, přičemž zimní semestr 2010/2011 byl dokončen podle pravidel platných na jeho počátku, včetně nápravné lhůty.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Změna a doplnění Pravidel pro organizaci studia

AS FHS UK schválil tento předpis dne 14. října 2010.

AS UK schválil tento předpis dne 3. prosince 2010.

Účinnost od prvního dne letního semestru akademického roku 2010/2011, přičemž zimní semestr 2010/2011 byl dokončen podle pravidel platných na jeho počátku, včetně nápravné lhůty.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Pravidla pro organizaci studia (úplné znění)

AS FHS UK schválil tento předpis dne 4. prosince 2008.

AS UK schválil tento předpis dne 27. března 2009.

Účinnost od prvního dne zimního semestru akademického roku 2009/2010.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Změna a doplnění Pravidel pro organizaci studia

AS FHS UK schválil tento předpis dne 4. prosince 2008.

AS UK schválil tento předpis dne 27. března 2009.

Účinnost od prvního dne zimního semestru akademického roku 2009/2010.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Pravidla pro organizaci studia (úplné znění)

AS FHS UK schválil tento předpis dne 1. června 2006.

AS UK schválil tento předpis dne 2. června 2006.

Účinnost od 7. června 2006.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.Disciplinární řád pro studenty Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

Disciplinární řád (úplné znění)

AS FHS UK schválil tento předpis dne 5. června 2008.

AS UK schválil tento předpis dne 10. října 2008.

Účinnost od 29. září 2009.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Disciplinární řád (úplné znění)

AS FHS UK schválil tento předpis dne 24. června 2004.

AS UK schválil tento předpis dne 8. října 2004.

Účinnost od 8. října 2004.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.Pravidla pro přiznávání stipendií na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění)

AS FHS UK schválil tento předpis dne 20. června 2017.

AS UK schválil tento předpis dne 23. června 2017.

Účinnost od 1. října 2017.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění)

AS FHS UK schválil tento předpis dne 14. listopadu 2013.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění)

AS FHS UK schválil tento předpis dne 8. listopadu 2012.

AS UK schválil tento předpis dne 18. ledna 2013.

Účinnost od 1. října 2013.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění)

AS FHS UK schválil tento předpis dne 9. února 2011.

AS UK schválil tento předpis dne 20. května 2011.

Účinnost od 3. října 2011.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění)

AS FHS UK schválil tento předpis dne 8. března 2007.

AS UK schválil tento předpis dne 25. května 2007.

Účinnost od 30. května 2007.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Stipendijní řád (úplné znění)

AS FHS UK schválil tento předpis dne 17. ledna 2002.

AS UK schválil tento předpis dne 25. ledna 2002.

Účinnost od 1. října 2002.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.Volební řád Akademickéhop senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

Volební řád AS FHS UK plné znění)

AS FHS UK schválil tento předpis dne 27. dubna 2017.

AS UK schválil tento předpis dne 23. června 2017.

Účinnost od 24. června 2017.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.Jednací řád Akademickéhop senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

Jednací řád AS FHS UK plné znění)

AS FHS UK schválil tento předpis dne 9. února 2017.

AS UK schválil tento předpis dne 31. března 2017.

Účinnost od 31. března 2017.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

Změna a doplnění Volebního a jednacího řádu AS FHS UK

AS FHS UK schválil tento předpis dne 20. června 2013.

AS UK schválil tento předpis dne 21. listopadu 2014.

Účinnost od 1. ledna 2015.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Změna a doplnění Volebního a jednacího řádu AS FHS UK

AS UK schválil tento předpis dne 6. června 2014.

Účinnost od 6. června 2014.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Volební a jednací řád AS FHS UK (úplné znění)

AS FHS UK schválil tento předpis dne 5. června 2012.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Změna a doplnění Volebního a jednacího řádu AS FHS UK

AS FHS UK schválil tento předpis dne 5. června 2012.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Volební a jednací řád AS FHS UK (úplné znění)

AS FHS UK schválil tento předpis dne 5. června 2008.

AS UK schválil tento předpis dne 10. října 2008.

Účinnost od 10. října 2008.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Volební a jednací řád AS FHS UK (úplné znění)

AS FHS UK schválil tento předpis dne 17. dubna 2003.

AS UK schválil tento předpis dne 6. června 2003.

Účinnost od 6. června 2003.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Volební a jednací řád AS FHS UK (úplné znění)

AS FHS UK schválil tento předpis dne 22. března 2001.

AS UK schválil tento předpis dne 23. března 2001.

Účinnost od 1. dubna 2001.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.Jednací řád Vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

Jednací řád vědecké rady (úplné znění)

AS FHS UK schválil tento předpis dne 19. října 2017.

AS UK schválil tento předpis dne 10. listopadu 2017.

Účinnost od 1. prosince 2017.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Jednací řád vědecké rady (úplné znění)

AS FHS UK schválil tento předpis dne 3. února 2011.

AS UK schválil tento předpis dne 25. března 2011.

Účinnost od 25. března 2011.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Změna a doplnění jednacího řádu vědecké rady

AS FHS UK schválil tento předpis dne 3. února 2011.

AS UK schválil tento předpis dne 25. března 2011.

Účinnost od 25. března 2011.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Změna a doplnění jednacího řádu vědecké rady

AS FHS UK schválil tento předpis dne 4. prosince 2008.

AS UK schválil tento předpis dne 23. ledna 2009.

Účinnost od 23. ledna 2009.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Jednací řád vědecké rady (úplné znění)

AS FHS UK schválil tento předpis dne 22. března 2001.

AS UK schválil tento předpis dne 23. března 2001.

Účinnost od 1. dubna 2001.

Není v platnosti.

Ke stažení zde.


Poslední změna: 12. srpen 2021 16:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám