Studijní plán: Historická sociologie prezenční – zápis od roku 2019

Části státní závěrečné zkoušky

1. Teoretické koncepce historické sociologie

2. Metody historicko-sociologického výzkumu a analýzy dat

3. Specializační část státní závěrečné zkoušky

4. Obhajoba diplomové práce

Předepsané pořadí skládání částí státní zkoušky

Ke všem částem státní zkoušky student poprvé přihlašuje současně.

Pro přistoupení je státní zkoušce je třeba získat 120 kreditů v souladu s níže uvedeným rozpisem.

Povinné předměty

kód

název předmětu

výuka

kredity

doporučený ročník

YMH015

Analýza kvantitativních dat I.

LS 2/0 Z

2

1

YMH035

Design kvantitativního výzkumu I.

ZS 0/2 Z

2

1

YMH040

Design kvantitativního výzkumu II.

LS 0/2 Z

2

1

YMH037

Diskurzivní analýza

LS 2/0 Zk

4

1

YMH005

Ekonomický systém v historicko-sociologické perspektivě

ZS 2/0 Zk

4

1

YMH009

Formování národa v procesu evropské modernizace

LS 2/0 Zk

4

1

YMH008

Grounded Theory

ZS 0/2 Z

2

1

YMH011

Historická sociologie politiky

LS 2/0 Zk

4

1

YMH003

Historická sociologie vědění, kultury a náboženství

ZS 2/0 Zk

4

1

YMH001

Historická srovnávací sociologie

ZS 2/0 Zk

6

1

YMH013

Každodennost v perspektivě historických sociálních věd

LS 2/0 Zk

4

1

YMH034

Kvalitativní metodologie výzkumu

ZS 2/0 Zk

4

1

YMH004

Metodologie historických věd

ZS 0/2 Z

2

1

YMH049

Mezníky evropského historického vývoje v historicko-sociologické perspektivě

ZS 2/0 Zk

4

1

YMH039

Postupy a metody historické práce

LS 0/2 Z

2

1

YMH050

Vizuální metody v historické sociologii

LS 0/2 Z

2

1

YMH033

Věda a vědecké poznání z historicko-sociologické perspektivy

ZS 0/2 Z

2

1

YMH002

Četba k historické srovnávací sociologii

ZS 0/2 Z

2

1

YMH0211

Analýza kvantitativních dat II.

ZS 2/0 Zk

4

2

YMH020

Diplomový seminář I.

ZS 0/2 Z

10

2

YMH023

Diplomový seminář II.

LS 0/2 Z

10

2

YMH0222

Kolektivní paměť a její výzkum

LS 2/0 Zk

4

2

YMH019

Sociologická data a datové archivy

ZS 0/2 Z

2

2

YMH041

Sociologie vývoje a transformace

LS 0/2 Z

2

2

YMH017

Úvod do civilizacionistiky

ZS 2/0 Zk

6

2

YMH018

Četba k úvodu do civilizacionistiky

ZS 0/2 Z

2

2

Počty kreditů

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 96

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 1: 6

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 2: 2

Maximální uznatelný počet kreditů za volitelné předměty: 16

Počet kreditů nutný pro konání státní zkoušky: 120Poslední změna: 30. září 2021 01:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám