Studijní plán: Historická sociologie kombinovaní – zápis od roku 2019

Části státní závěrečné zkoušky

1. Teoretické koncepce historické sociologie

2. Metody historicko-sociologického výzkumu a analýzy dat

3. Specializační část státní závěrečné zkoušky

4. Obhajoba diplomové práce

Předepsané pořadí skládání částí státní zkoušky

Ke všem částem státní zkoušky student poprvé přihlašuje současně.

Pro přistoupení ke státní zkoušce je třeba získat 120 kreditů v souladu s níže uvedeným rozpisem.

Povinné předměty

kód

předmět

výuka

kredity

doporučený ročník

YMH115

Analýza kvantitativních dat I. (kombinovaná forma)

LS 10/0 [HS] Z

2

1

YMH135

Design kvantitativního výzkumu I. (kombinovaná forma)

ZS 0/10 [HS] Z

2

1

YMH140

Design kvantitativního výzkumu II. (kombinovaná forma)

LS 0/10 [HS] Z

2

1

YMH137

Diskurzivní analýza

(kombinovaná forma)

LS 10/0 [HS] Zk

4

1

YMH105

Ekonomický systém v historicko-sociologické perspektivě (kombinovaná forma)

ZS 10/0 [HS] Zk

4

1

YMH109

Formování národa v procesu evropské modernizace (kombinovaná forma)

LS 10/0 [HS] Zk

4

1

YMH108

Grounded Theory (kombinovaná forma)

ZS 0/10 [HS] Z

2

1

YMH111

Historická sociologie politiky (kombinovaná forma)

LS 10/0 [HS] Zk

4

1

YMH103

Historická sociologie vědění, kultury a náboženství (kombinovaná forma)

ZS 10/0 [HS] Zk

4

1

YMH101

Historická srovnávací sociologie (kombinovaná forma)

ZS 10/0 [HS] Zk

6

1

YMH113

Každodennost v perspektivě historických sociálních věd (kombinovaná forma)

LS 10/0 [HS] Zk

4

1

YMH134

Kvalitativní metodologie výzkumu (kombinovaná forma)

ZS 10/0 [HS] Zk

4

1

YMH104

Metodologie historických věd (kombinovaná forma)

ZS 0/10 [HS] Z

2

1

YMH149

Mezníky evropského historického vývoje v historicko-sociologické perspektivě (kombinovaná forma)

ZS 10/0 [HS] Zk

4

1

YMH139

Postupy a metody historické práce (kombinovaná forma)

LS 0/10 [HS] Z

2

1

YMH150

Vizuální metody v historické sociologii (kombinovaná forma)

LS 0/10 [HS] Z

2

1

YMH133

Věda a vědecké poznání z historicko-sociologické perspektivy (kombinovaná forma)

ZS 0/10 [HS] Z

2

1

YMH102

Četba k historické srovnávací sociologii (kombinovaná forma)

ZS 0/10 [HS] Z

2

1

YMH1211

Analýza kvantitativních dat II. (kombinovaná forma)

ZS 10/0 [HS] Zk

4

2

YMH120

Diplomový seminář I. (kombinovaná forma)

ZS 0/10 [HS] Z

10

2

YMH123

Diplomový seminář II. (kombinovaná forma)

LS 0/10 [HS] Z

10

2

YMH1222

Kolektivní paměť a její výzkum (kombinovaná forma)

LS 10/0 [HS] Zk

4

2

YMH119

Sociologická data a datové archivy (kombinovaná forma)

ZS 0/10 [HS] Z

2

2

YMH141

Sociologie vývoje a transformace (kombinovaná forma)

LS 0/10 [HS] Z

2

2

YMH117

Úvod do civilizacionistiky (kombinovaná forma)

ZS 10/0 [HS] Zk

6

2

YMH118

Četba k úvodu do civilizacionistiky (kombinovaná forma)

ZS 0/10 [HS] Z

2

2

Počty kreditů

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 96

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 1: 6

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 2: 2

Maximální uznatelný počet kreditů za volitelné předměty: 16

Počet kreditů nutný pro konání státní zkoušky: 120
Poslední změna: 30. září 2021 01:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám