Studijní plán: Orální historie - soudobé dějiny kombinovaní - zápis 2019

Části státní zkoušky

1. Obhajoba diplomové práce

2. Teorie a metodologie výzkumu soudobých dějin

3. Soudobé dějiny v českém a mezinárodním kontextu

Předepsané pořadí skládání částí státní zkoušky

Ke všem částem státní zkoušky se student poprvé přihlašuje současně.

Pro přistoupení ke státní zkoušce je třeba získat 120 kreditů v souladu s níže uvedeným rozpisem.

Povinné předměty

kód

předmět

výuka

kredity

doporučený ročník

YMO017

Analýza a interpretace narativních pramenů

LS 6/6 [HS] Zk

3

1

YMO007

Diplomový seminář I.

LS 0/13 [HS] Z

2

1

YMO028

Historiografie a metodologie historické vědy

ZS 12/0 [HS] Z

3

1

YMO010

Interdisciplinární studium soudobých dějin I. (české a světové dějiny 1945–1968)

ZS 12/0 [HS] Zk

4

1

YMO013

Interdisciplinární studium soudobých dějin I. (české a světové dějiny 1945–1968) — seminář

ZS 0/12 [HS] KZ

2

1

YMO011

Interdisciplinární studium soudobých dějin II. (české a světové dějiny 1968–1989)

LS 12/0 [HS] Zk

4

1

YMO014

Interdisciplinární studium soudobých dějin II. (české a světové dějiny 1968–1989) — seminář

LS 0/12 [HS] Z

2

1

YMO036

Kvalitativní výzkum v orální historii

LS 12/0 [HS] KZ

3

1

YMO004

Orální historie a metodologie studia soudobých dějin

LS 0/0 [HS] Zk

10

1

YMO016

Orální historie ve výzkumu soudobých dějin

ZS 12/0 [HS] Zk

3

1

YMO019

Úvod do studia soudobých dějin (paradigmata, metody, prameny, specifika)

LS12/0 [HS] Zk

3

1

YMO008

Diplomový seminář II.

ZS 0/13 [HS] Z

2

2

YMO009

Diplomový seminář III.

LS 0/13 [HS] Z

2

2

YMO005

Interdisciplinární studium soudobých dějin — české a světové dějiny (1945 — současnost)

ZS 0/0 [HS] Zk

10

2

YMO012

Interdisciplinární studium soudobých dějin III. (české a světové dějiny, tranzice)

ZS 12/0 [HS] Zk

4

2

YMO015

Interdisciplinární studium soudobých dějin III. (české a světové dějiny, tranzice) — seminář

ZS0/12 [HS] Z

2

2

YMO006

Příprava diplomové práce

ZS/LS 0/0 [HS] Z

24

2

YMO0203

Terénní praxe

ZS 0/39 [HS] Z

10

2

Počty kreditů

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 93

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 15

Maximální uznatelný počet kreditů za volitelné předměty: 12

Počet kreditů nutný pro konání státní zkoušky: 120

Poslední změna: 1. říjen 2019 19:41 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám