Studijní plán: Antropologická studia – Sociokulturní antropologie – zápis od roku 2019

Části státní zkoušky

1. Antropologické teorie

2. Sociokulturní antropologie

3. Obhajoba diplomové práce

Pořadí skládání částí státní zkoušky

K prvním dvěma částem státní zkoušky student přistupuje po splnění příslušných povinných předmětů, resp. po získání dostatečného počtu kreditů za předměty dané specializace.


Podmínkou pro přistoupení k části Antropologické teorie je splnění těchto povinných předmětů:

 • Filozofie věd o člověku (YMFA1ZS1)

 • Koncepty minulosti (YMHA1ZS1)

 • Teorie společnosti a kultury (YMSKA1ZS1)

 • Antropologický seminář (YMSKA1LS1)

 • Key texts in anthropology (YMSKA1LS10)


Podmínkou pro přistoupení k části Sociokulturní antropologie je splnění těchto povinných předmětů:

 • Etnografické metody (YMSKA1LS2)

 • Etnografické metody – seminář (YMSKA1LS21)

 • Směna, vlastnictví a politický řád (YMSKA1LS22)

 • Antropologie migrace (YMSKA1LS23)

 • Rozvoj, globalizace a klimatická změna (YMSKA2ZS2)

 • Společnost, technologie, tělesnost (YMSKA2ZS22)

Poslední část státní zkoušky

Obhajoba diplomové práce

Pro přistoupení k Obhajobě diplomové práce je třeba získat 120 kreditů v souladu s níže uvedeným rozpisem.

Povinné předměty

kód

předmět

výuka

kredity

doporučený ročník

YMSKA1LS1

Antropologický seminář

LS 0/3 KZ

6

1

YMSKA1LS2

Etnografické metody

LS 2/0 KZ

5

1

YMSKA1LS21

Etnografické metody – seminář

LS 0/2 KZ

4

1

YMFA1ZS1

Filozofie věd o člověku

ZS 3/0 KZ

6

1

YMHA1ZS1

Koncepty minulosti

ZS 3/0 KZ

6

1

YMSKA1LS22

Směna, vlastnictví a politický řád

LS 3/0 KZ

6

1

YMSKA1ZS1

Teorie společnosti a kultury

ZS 3/0 KZ

6

1

YMDS1LS

Diplomní seminář I.

LS 0/2 KZ

3

1

YMSKA1LS10

Key texts in anthropology

LS 3/0 KZ

6

1

YMSKA1LS23

Antropologie migrace

LS 3/0 KZ

6

2

YMSKA2ZS2

Rozvoj, globalizace a klimatická změna

ZS 3/0 KZ

6

2

YMSKA2ZS22

Společnost, technologie, tělesnost

ZS 3/0 KZ

6

2

YMDS2ZS

Diplomní seminář II.

ZS 0/2 KZ

4

2

YMDS2LS

Diplomní seminář III.

LS 0/2 KZ

5

2


Počty kreditů

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 75

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 1 – společná část: 15

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 2 – Sociokulturní antropologie: 18

Maximální uznatelný počet kreditů za volitelné předměty: 12

Počet kreditů nutný pro konání poslední části státní zkoušky: 120

Poslední změna: 22. říjen 2021 15:37 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám