Studijní plán: Antropologická studia – Historická antropologie – zápis od roku 2019

Části státní zkoušky

1. Antropologické teorie

2. Historická antropologie

3. Obhajoba diplomové práce

Předepsané pořadí skládání částí státní zkoušky

K prvním dvěma částem státní zkoušky student přistupuje po splnění příslušných povinných předmětů, resp. po získání dostatečného počtu kreditů za předměty dané specializace.


Podmínkou pro přistoupení k části Antropologické teorie je splnění těchto povinných předmětů:

  • Antropologický seminář (YMSKA1LS1)

  • Filozofie věd o člověku (YMFA1ZS1)

  • Key texts in anthropology (YMSKA1LS10)

  • Koncepty minulosti (YMHA1ZS1)

  • Teorie společnosti a kultury (YMSKA1ZS1)


Podmínkou pro přistoupení k části Historická antropologie je splnění těchto povinných předmětů:

  • Archiv, text, interpretace (proseminář) (YMHA1LS21)

  • Historická antropologie I. (YMHA1LS2)

  • Historická antropologie II. (YMHA2ZS2)

  • Teorie a metodologie historických věd I. (YMHA2ZS22)

Poslední část státní zkoušky

Obhajoba diplomové práce

Pro přistoupení k Obhajobě diplomové práce je třeba získat 120 kreditů v souladu s níže uvedeným rozpisem.

Povinné předměty


kód

předmět

výuka

kredity

doporučený ročník

YMSKA1LS1

Antropologický seminář

LS 0/3 KZ

6

1

YMHA1LS21

Archiv, text, interpretace (proseminář)

LS 2/2 KZ

9

1

YMDS1LS

Diplomní seminář I

LS 0/2 KZ

3

1

YMFA1ZS1

Filozofie věd o člověku

ZS 3/0 KZ

6

1

YMHA1LS2

Historická antropologie I.

LS 2/0 KZ

7

1

YMSKA1LS10

Key texts in anthropology

LS 3/0 KZ

6

1

YMHA1ZS1

Koncepty minulosti

ZS 3/0 KZ

6

1

YMSKA1ZS1

Teorie společnosti a kultury

ZS 3/0 KZ

6

1

YMDS2ZS

Diplomní seminář II.

ZS 0/2 KZ

4

2

YMDS2LS

Diplomní seminář III.

LS 0/2 KZ

5

2

YMHA2ZS2

Historická antropologie II.

ZS 2/0 KZ

7

2

YMHA2ZS22

Teorie a metodologie historických věd I.

ZS 2/0 KZ

6

2


Počty kreditů

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 71

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 1 – společná část: 15

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 2 pro specializaci Historická antropologie: 22

Maximální uznatelný počet kreditů za volitelné předměty: 12

Počet kreditů nutný pro konání poslední části státní zkoušky: 120Poslední změna: 22. říjen 2021 15:38 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám