Studijní plán: Antropologická studia – Filosofická antropologie – zápis od roku 2019

Části státní zkoušky

1. Antropologické teorie

2. Filosofická antropologie

3. Obhajoba diplomové práce

Předepsané pořadí skládání částí státní zkoušky

K prvním dvěma částem státní zkoušky student přistupuje po splnění příslušných povinných předmětů, resp. po získání dostatečného počtu kreditů za předměty dané specializace.


Podmínkou pro přistoupení k části Antropologické teorie je splnění těchto povinných předmětů:

  • Antropologický seminář (YMSKA1LS1)

  • Filozofie věd o člověku (YMFA1ZS1)

  • Key texts in anthropology (YMSKA1LS10)

  • Koncepty minulosti (YMHA1ZS)

  • Teorie společnosti a kultury (YMSKA1ZS)


Podmínkou pro přistoupení k části Filosofická antropologie je splnění těchto povinných předmětů:

  • Filosofická antropologie I. (Novověk) (YMFA1LS2)

  • Filosofická antropologie II. (19. století) (YMFA2ZS21)

  • Filosofická antropologie III. (20. století) (YMFA2ZS22)

  • Obrazy člověka v evropské tradici (YMFA2ZS2)

Poslední část státní zkoušky

Obhajoba diplomové práce

Pro přistoupení k Obhajobě diplomové práce je nutné získat alespoň 120 kreditů v souladu s níže uvedeným rozpisem.


Povinné předměty


kód

předmět

výuka

kredity

doporučený ročník

YMFA1ZS1

Filozofie věd o člověku

ZS 3/0 KZ

6

1

YMHA1ZS1

Koncepty minulosti

ZS 3/0 KZ

6

1

YMSKA1ZS1

Teorie společnosti a kultury

ZS 3/0 KZ

6

1

YMSKA1LS1

Antropologický seminář

LS 0/3 KZ

6

1

YMFA1LS2

Filosofická antropologie I. (Novověk)

LS 2/0 KZ

5

1

YMFA2ZS21

Filosofická antropologie II. (19. století)

ZS 2/0 KZ

5

2

YMSKA1LS10

Key texts in anthropology

LS 3/0 KZ

6

1

YMDS1LS

Diplomní seminář I

LS 0/2 KZ

3

1

YMFA2ZS22

Filosofická antropologie III. (20. století)

LS 2/0 KZ

5

2

YMFA2ZS2

Obrazy člověka v evropské tradici

ZS 0/3 KZ

6

2

YMDS2ZS

Diplomní seminář II.

ZS 0/2 KZ

4

2

YMDS2LS

Diplomní seminář III.

LS 0/2 KZ

5

2


Počty kreditů

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 63

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 1 – společná část: 15

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty ze skupiny 2 pro specializaci Filosofická antropologie: 30

Maximální uznatelný počet kreditů za volitelné předměty: 12

Počet kreditů nutný pro konání poslední části státní zkoušky: 120
Poslední změna: 22. říjen 2021 15:41 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám