Studijní plán: Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích – specializace Řízení, prezenční forma - zápis od roku 2019

Části státní zkoušky

1. Sociální a zdravotnický management

2. Metody výzkumu

3. Práva a potřeby uživatele

4. Obhajoba diplomové práce

Předepsané pořadí skládání částí státní zkoušky

Ke všem částem státní zkoušky se student poprvé přihlašuje současně.

Pro přistoupení ke státní zkoušce je třeba získat 120 kreditů v souladu s níže uvedeným rozpisem.

Povinné předměty

kód

předmět

výuka

kredity

doporučený ročník

YMRP0019

Cizojazyčná prezentace

LS 0/2 Kv

2

1

YMRP0009

Diagnostika organizace

LS 0/3 Zk

5

1

YMRP0006

Dílna komunikace a pozorování

ZS 0/3 KZ

5

1

YMRP0021

Ekonomie a ekonomické subjekty v systému sociálních a zdravotních služeb

LS 0/3 Kv + Zk

6

1

YMRP0002

Etika pomáhajících profesí

ZS 0/2 Zk

2

1

YMRP0011

Evropské systémy sociální politiky

LS 1/1 Zk

4

1

YMRP0005

Personální management

ZS 0/2 Zk

4

1

YMRP0007

Praktické právo v řízení organizací I.

ZS 0/2 KZ

2

1

YMRP0022

Praktické právo v řízení organizací II.

LS 0/2 KZ

2

1

YMRP0020

Praxe řízení I.

ZS 0/7 Z

LS 0/7 Z

3

1

YMRP0027

Seminář praxe řízení

ZS 0/2 Z

LS 0/2 Z

1

1

YMRP0004

Supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

ZS 1/1 Zk

3

1

YMRP0001

Systémy zdravotní a sociální péče

ZS 2/0 Zk

5

1

YMRP0010

Výzkumné metody v sociální a zdravotnické praxi I.

LS 1/2 KZ

4

1

YMRP0012

Zdravotnické systémy v mezinárodním srovnání

LS 0/2 KZ

3

1

YMRP0008

Úvod do výzkumu v praxi sociální práce

ZS 1/1 Zk

5

1

YMRP0003

Četba odborných textů

ZS 0/1 Z

1

1

YMRS0017

Diplomová práce – příprava

LS 0/0 Z

10

2

YMRS0018

Diplomová práce – zpracování

LS 0/0 Z

13

2

YMRP0024

Finanční řízení a business plán

ZS 0/3 Zk

6

2

YMRP0025

Komunitní rozvoj

LS 0/2 Z

2

2

YMRP0026

Praxe řízení II.

ZS 0/6 Z

LS 0/6 Z

2

2

YMRS0016

Projekt diplomové práce

ZS 0/0 Z

3

2

YMRP0023

Teorie a praxe řízení organizací

ZS 2/1 Zk

6

2

YMRP0015

Výzkumné metody v sociální a zdravotnické praxi II.

ZS 1/1 KZ

3

2

YMRP0014

Zdravotní a sociální služby z pohledu uživatele

ZS 1/1 Z

2

2

YMRP0013

Řízení kvality služeb

ZS 0/2 Zk

4

2

Počty kreditů

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 108

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: není

Maximální uznatelný počet kreditů za volitelné předměty: 12

Počet kreditů nutný pro konání státní závěrečné zkoušky: 120


Poslední změna: 2. říjen 2019 21:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám