Studijní plán: Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích – specializace Řízení, kombinovaná forma - zápis od roku 2019

Části státní zkoušky

1. Sociální a zdravotnický management

2. Metody výzkumu

3. Práva a potřeby uživatele

4. Obhajoba diplomové práce

Předepsané pořadí skládání částí státní zkoušky

Ke všem částem státní zkoušky se student poprvé přihlašuje současně.

Pro přistoupení ke státní zkoušce je třeba získat 120 kreditů v souladu s níže uvedeným rozpisem.

Povinné předměty

kód

předmět

výuka

kredity

doporučený ročník

YMRK0019

Cizojazyčná prezentace

LS 0/5 [HS] Kv

2

1

YMRS0009

Diagnostika organizace

LS 0/25 [HS] Zk

5

1

YMRS0006

Dílna komunikace a pozorování

ZS 0/30 [HS] KZ

5

1

YMRK0021

Ekonomie a ekonomické subjekty v systému sociálních a zdravotních služeb

LS 0/36 [HS] Kv + Zk

6

1

YMRS0002

Etika pomáhajících profesí

ZS 0/20 [HS] Zk

2

1

YMRS0011

Evropské systémy sociální politiky

LS 7/8 [HS] Zk

4

1

YMRS0005

Personální management

ZS 0/20 [HS] Zk

4

1

YMRS0007

Praktické právo v řízení organizací I.

ZS 0/18 [HS] KZ

2

1

YMRK0022

Praktické právo v řízení organizací II.

LS 0/15 [HS] KZ

2

1

YMRK0020

Praxe řízení I.

0/130 [HS] Z

3

1

YMRS0004

Supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

ZS 13/2 [HS] Zk

3

1

YMRS0001

Systémy zdravotní a sociální péče

ZS 15/0 [HS] Zk

5

1

YMRS0010

Výzkumné metody v sociální a zdravotnické praxi I.

LS 6/14 [HS] KZ

4

1

YMRS0012

Zdravotnické systémy v mezinárodním srovnání

LS 0/15 [HS] KZ

3

1

YMRS0008

Úvod do výzkumu v praxi sociální práce

ZS 15/5 [HS] Zk

5

1

YMRS0017

Diplomová práce – příprava

LS 0/0 Z

10

2

YMRS0018

Diplomová práce – zpracování

LS 0/0 Z

13

2

YMRK0024

Finanční řízení a business plán

ZS 0/20 [HS] Zk

6

2

YMRK0025

Komunitní rozvoj

LS 0/20 [DS] Z

2

2

YMRK0026

Praxe řízení II.

0/115 Z

2

2

YMRS0016

Projekt diplomové práce

ZS 0/0 Z

3

2

YMRK0023

Teorie a praxe řízení organizací

ZS 20/10 [HS] Zk

6

2

YMRS0015

Výzkumné metody v sociální a zdravotnické praxi II.

ZS 8/14 [HS] KZ

3

2

YMRS0014

Zdravotní a sociální služby z pohledu uživatele

ZS 5/13 [HS] Z

2

2

YMRS0013

Řízení kvality služeb

ZS 0/20 [HS] Zk

4

2

Počty kreditů

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 106

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: není

Maximální uznatelný počet kreditů za volitelné předměty: 14

Počet kreditů nutný pro konání státní zkoušky: 120


Poslední změna: 2. říjen 2019 21:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám