Studijní plán: Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích – specializace Supervize, kombinovaná forma - zápis od roku 2019

Části státní zkoušky

1. Portfolio supervizora v sociální oblasti,

nebo Portfolio supervizora ve zdravotní oblasti,

nebo Portfolio supervizora studentů v sociální oblasti,

nebo Portfolio supervizora studentů ve zdravotní oblasti

2. Metody výzkumu

3. Práva a potřeby uživatele

4. Obhajoba diplomové práce

Předepsané pořadí skládání částí státní zkoušky

Ke všem částem státní zkoušky se student poprvé přihlašuje současně.

Pro přistoupení ke státní zkoušce je třeba získat 120 kreditů v souladu s níže uvedeným rozpisem.

Povinné předměty

kód

předmět

výuka

kredity

doporučený ročník

YMRS0009

Diagnostika organizace

LS 0/25 [HS] Zk

5

1

YMRS0006

Dílna komunikace a pozorování

ZS 0/30 [HS] KZ

5

1

YMS0004

Dílna supervizního rozhovoru

LS 0/20 [HS] Z

3

1

YMRS0002

Etika pomáhajících profesí

ZS 0/20 [HS] Zk

2

1

YMRS0011

Evropské systémy sociální politiky

LS 7/8 [HS] Zk

4

1

YMS0002

Modely a metody supervize

LS 22/0 [HS] Z

2

1

YMRS0005

Personální management

ZS 0/20 [HS] Zk

4

1

YMRS0007

Praktické právo v řízení organizací I.

ZS 0/18 [HS] KZ

2

1

YMS0005

Praxe supervize I.

LS 0/78 [HS] Z

4

1

YMS0001

Seminář k praxi supervize

ZS 0/15 [HS] Z

2

1

YMS0003

Skupinová intervize a individuální supervize

LS 0/10 [HS] Z

2

1

YMRS0004

Supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

ZS 13/2 [HS] Zk

3

1

YMRS0001

Systémy zdravotní a sociální péče

ZS 15/0 [HS] Zk

5

1

YMRS0010

Výzkumné metody v sociální a zdravotnické praxi I.

LS 6/14 [HS] KZ

4

1

YMRS0012

Zdravotnické systémy v mezinárodním srovnání

LS 0/15 [HS] KZ

3

1

YMRS0008

Úvod do výzkumu v praxi sociální práce

ZS 15/5 [HS] Zk

5

1

YMRS0017

Diplomová práce – příprava

LS 0/0 Z

10

2

YMRS0018

Diplomová práce – zpracování

LS 0/0 Z

13

2

YMS0007

Praxe supervize II.

ZS 0/40 [HS] Z

2

2

YMRS0016

Projekt diplomové práce

ZS 0/0 Z

3

2

YMS0006

Skupinová intervize a vzájemné konzultování

ZS 0/8 [HS] Z

LS 0/8 [HS] Z

2

2

YMS0008

Techniky supervize

ZS 0/18 [HS] Z

2

2

YMS0009

Týmová supervize

ZS 0/15 [HS] Z

2

2

YMS0010

Videoanalýza

ZS 0/0 [HS] Z

2

2

YMRS0015

Výzkumné metody v sociální a zdravotnické praxi II.

ZS 8/14 [HS] KZ

3

2

YMRS0014

Zdravotní a sociální služby z pohledu uživatele

ZS 5/13 [HS] Z

2

2

YMRS0013

Řízení kvality služeb

ZS 0/20 [HS] Zk

4

2

YMS0011

Praxe supervize III.

ZS 0/80 [HS] KZ

6

2

Počty kreditů

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 106

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 2

Maximální uznatelný počet kreditů za volitelné předměty: 12

Počet kreditů nutný pro konání státní zkoušky: 120
Poslední změna: 2. říjen 2019 21:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám