Studijní plán: Studia občanské společnosti - prezenční forma (zápis 2019)

Části státní zkoušky

1. Sociologická a politologická teorie pro občanský sektor (doporučeno splnit po absolvování 1. ročníku)

2. Ekonomie a právo pro občanský sektor (doporučeno splnit po absolvování 2. ročníku)

3. Obhajoba diplomové práce

Předepsané pořadí skládání částí státní zkoušky

K prvním dvěma částem státní zkoušky student přistupuje po splnění příslušných povinných předmětů.


K části Sociologická a politologická teorie pro občanský sektor lze přistoupit po splnění těchto povinných předmětů:


 • Filantropie a dobrovolnictví (YMN01FAD)

 • Současné teorie a koncepty ve výzkumu občanské společnosti (YMN02STK)

 • Teorie občanské společnosti (YMN01TOSI)

 • Teorie občanské společnosti — seminář (YMN02TOSII)

 • Veřejná politika (YMN01VP)


K části Ekonomie a právo pro občanský sektor lze přistoupit po splnění těchto povinných předmětů:


 • Financování organizací občanského sektoru (YMN01FOS)

 • Sociální marketing (YMN02SM)

 • Právní rámec občanského sektoru (YMN03PRI)

 • Právní rámec občanského sektoru — seminář (YMN04PRII)

 • Sociální ekonomika a sociální podnikání (YMN03SESP)

 • Veřejná správa a regionální politika (YMN03VSRP)

Poslední část státní zkoušky

Obhajoba diplomové práce

Pro přistoupení k poslední části státní zkoušky je třeba získat 120 kreditů v souladu s níže uvedeným rozpisem.

Povinné předměty

kód

předmět

výuka

kredity

doporučený ročník

YMN02DSI

Diplomní seminář I.

LS 0/10 [HS] KZ

4

1

YMN01FAD

Filantropie a dobrovolnictví

ZS 2/0 Zk

4

1

YMN01FOS

Financování organizací občanského sektoru

ZS 2/2 Zk

5

1

YMN01MEVI

Metody empirického výzkumu občanského sektoru I.

ZS 0/2 KZ

3

1

YMN02OT

Organizační teorie pro studia organizací občanského sektoru

LS 2/2 Zk

5

1

YMN01OOS

Organizovaná občanská společnost v ČR

ZS 0/2 Z

2

1

YMN02PTI

Práce v týmu a praxe v organizacích občanské společnosti I.

LS 0/32 [HS] KZ

3

1

YMN02SM

Sociální marketing

LS 0/2 KZ

3

1

YMN02STK

Současné teorie a koncepty ve výzkumu občanské společnosti

LS 2/2 Zk

6

1

YMN01TOSI

Teorie občanské společnosti

ZS 2/2 Zk

6

1

YMN02TOSII

Teorie občanské společnosti — seminář

LS 0/2 KZ

3

1

YMN01VP

Veřejná politika

ZS 2/0 Zk

4

1

YMN03DSII

Diplomní seminář II.

ZS 0/4 [HS] Z

6

2

YMN04DSIII

Diplomní seminář III.

LS 0/8 [HS] Z

12

2

YMN03MEVII

Metody empirického výzkumu občanského sektoru II.

ZS 0/2 KZ

4

2

YMN04PM

Projektový management

LS 0/2 KZ

3

2

YMN03PTII

Práce v týmu a praxe v organizacích občanské společnosti II.

ZS 0/69 [HS] KZ

3

2

YMN04PTIII

Práce v týmu a praxe v organizacích občanské společnosti III.

LS 0/42 [HS] KZ

4

2

YMN03PRI

Právní rámec občanského sektoru

ZS 2/0 Zk

4

2

YMN04PRII

Právní rámec občanského sektoru — seminář

LS 0/4 KZ

5

2

YMN03SESP

Sociální ekonomika a sociální podnikání

ZS 2/2 Zk

6

2

YMN03VSRP

Veřejná správa a regionální politika

ZS 2/0 Zk

4

2

YMN03U

Účetnictví pro občanský sektor

ZS 0/2 KZ

3

2

Počty kreditů

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 102

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 6

Maximální uznatelný počet kreditů za volitelné předměty: 12

Počet kreditů nutný pro konání poslední části státní zkoušky: 120


Poslední změna: 2. říjen 2019 21:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám