Studijní plán: Genderová studia - zápis 2020

Genderová studia - prezenční forma 2020

Povinné předměty


kód

předmět

výuka

kredity

doporučený ročník

YMGS100

Dějiny feministického myšlení

ZS 2/0 Zk

4

1

YMGS101

Feministická literární teorie a kritika

ZS 2/0 Zk

4

1

YMGS102

Epistemologie vědy

ZS 2/0 Zk

4

1

YMGS103

Metodologie v sociálních vědách

ZS 2/0 Zk

4

1

YMGS104

Interpretace filozofických textů

ZS 0/2 Z

4

1

YMGS105

Argumentace a odborný diskurz

ZS 0/2 Z

4

1

YMGS111

Intersekcionalita: teorie a metody

LS 2/0 Zk

4

1

YMGS106

Komparativní dějiny sexuality

LS 2/0 Zk

4

1

YMGS107

Feministická kulturní studia

LS 2/0 Zk

4

1

YMGS108

Teorie a politika identit

LS 2/0 Zk

4

1

YMGS109

Sociální struktury a instituce

LS 2/0 Zk

4

1

YMGS114

Diplomní seminář I. – koncept

LS 0/2 Z

4

1

YMGS110

Comparative Gender in Global Perspective

ZS 2/0 Zk

4

2

YMGS112

Analýza sociálních politik

ZS 0/2 Z

4

2

YMGS115

Diplomní seminář II. – výzkum

ZS 0/2 Z

4

2

YMGS113

Gender v teorii a praxi: aplikovaná genderová analýza

LS 0/2 Z

4

2

YMGS116

Diplomní seminář III. – psaní

LS 0/4 Z

8

2


Přehled povinně volitelných kurzů

Počty kreditů

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 72

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 36

Maximální uznatelný počet kreditů za volitelné předměty: 12

Počet kreditů nutných pro konání státní zkoušky: 120

Části státní zkoušky

1. Feministické teorie a dějiny genderu a sexuality

2. Intersekcionální genderová analýza

3. Obhajoba diplomové práce

Předepsané pořadí skládání částí státní zkoušky

Ke všem částem státní zkoušky se student poprvé přihlašuje současně.

Genderová studia - kombinovaná forma 2020

Povinné předměty


kód

předmět

výuka

kredity

doporučený ročník

YMGS100

Dějiny feministického myšlení (kombinovaná forma)

ZS 12/0 [HS] Zk

4

1

YMGS101

Feministická literární teorie a kritika (kombinovaná forma)

ZS 12/0 [HS] Zk

4

1

YMGS102

Epistemologie vědy (kombinovaná forma)

ZS 12/0 [HS] Zk

4

1

YMGS103

Metodologie v sociálních vědách (kombinovaná forma)

ZS 12/0 [HS] Zk

4

1

YMGS104

Interpretace filozofických textů (kombinovaná forma)

ZS 0/12 [HS] Z

4

1

YMGS105

Argumentace a odborný diskurz (kombinovaná forma)

ZS 0/12 [HS] Z

4

1

YMGS111

Intersekcionalita: teorie a metody (kombinovaná forma)

LS 12/0 [HS] Zk

4

1

YMGS106

Komparativní dějiny sexuality (kombinovaná forma)

LS 12/0 [HS] Zk

4

1

YMGS107

Feministická kulturní studia

LS 12/0 [HS] Zk

4

1

YMGS108

Teorie a politika identit (kombinovaná forma)

LS 12/0 [HS] Zk

4

1

YMGS109

Sociální struktury a instituce (kombinovaná forma)

LS 12/0 [HS] Zk

4

1

YMGS114

Diplomní seminář I. – koncept (kombinovaná forma)

LS 0/12 [HS] Z

4

1

YMGS110

Comparative Gender in Global Perspective (kombinovaná forma)

ZS 12/0 [HS] Zk

4

2

YMGS112

Analýza sociálních politik (kombinovaná forma)

ZS 0/12 [HS] Z

4

2

YMGS115

Diplomní seminář II. – výzkum (kombinovaná forma)

ZS 0/20 [HS] Z

4

2

YMGS113

Gender v teorii a praxi: aplikovaná genderová analýza (kombinovaná forma)

LS 0/12 [HS] Z

4

2

YMGS116

Diplomní seminář III. – psaní (kombinovaná forma)

LS 0/20 [HS] Z

8

2


Přehled povinně volitelných kurzů

Počty kreditů

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 72

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 36

Maximální uznatelný počet kreditů za volitelné předměty: 12

Počet kreditů nutných pro konání státní zkoušky: 120

Části státní zkoušky

1. Feministické teorie a dějiny genderu a sexuality

2. Intersekcionální genderová analýza

3. Obhajoba diplomové práce

Předepsané pořadí skládání částí státní zkoušky

Ke všem částem státní zkoušky se student poprvé přihlašuje současně.

Povinně volitelné předměty (společné pro prezenční i kombinovanou formu)

kód

předmět

výuka

kredity

doporučený ročník

YMGS301

Gender a náboženství

(prezenční forma)

ZS 2/1 Zk

6

1

YMGS302

Dějiny eugeniky a stratifikovaná reprodukce (prezenční forma)

ZS 2/1 Zk

6

1

YMGS308

Gender a školství

(prezenční forma)

ZS 2/1 Zk

6

2

YMGS311

Gender, média a populární kultura

(prezenční forma)

LS 2/1 Zk

6

2

YMGS319

Historie českého ženského hnutí

od pol. 19. století do roku 1948

(prezenční forma)

ZS 2/1 Zk

6

2

YMGS402

Gender, rasa a reprodukce (kombinovaná forma)

ZS 8/4 [HS] Zk

6

2

YMGS412

Konstrukce výzkumných projektů (kombinovaná forma)

ZS 0/8 [HS] Zk

6

2

YMGS422

Metody textové analýzy

(kombinovaná forma)

ZS 8/4 [HS] Z

6

2

YMGS424

Gender, zdraví, medicína (kombinovaná forma)

ZS 2/0 Zk

6

1

YMGS602

Gender and Reproductive Justice

(present form)

ZS 12/0 Zk

6

1

YMGS625

Feminism and the Environmental Movements (present form)

ZS 2/1 Zk

6

1

YMGS640

Gender and Media

(present form)

ZS 0/2 Zk

6

2

YMGS621

Gender in Migration Studies

(present form)

ZS 2/1 Zk

6

2

YMGS601

Gender and Religion (present form)

ZS 2/1 Zk

6

1

YMGS634

Gender and Education

(present form)

ZS 2/0 Zk

6

1

YMGS627

Gender and the Body

(present form)

ZS 2/1 Zk

6

2

YMGS624

LGBTQ Film Studies and Transnational Cultures (present form)

ZS 2/1 Zk

6

2

YMGS633

Postsocialism in Intersectional Perspective (combined form)

ZS 2/0 Zk

6

2

YMGS316

Postkoloniální studia z genderové perspektivy (prezenční forma)

LS 2/1 Zk

6

2

YMGS317

Konceptuální rámec politiky rovných příležitostí (prezenční forma)

LS 2/1 Zk

6

2

YMGS314

Feministická politická teorie (prezenční forma)

LS 12/0 Zk

6

2

YMG184

Gender, věda a feministická studia vědy (prezenční forma)

LS 2/1 Zk

6

2

YMGS414

Feministická politická teorie (kombinovaná forma)

LS 8/4 [HS] Zk

6

2

YMGS416

Postkoloniální studia z genderové perspektivy (kombinovaná forma)

LS 8/4 [HS] Zk

6

2

YMGS417

Konceptuální rámec politiky rovných příležitostí (kombinovaná forma)

LS 8/4 [HS] Zk

6

2

YMGS614

Feminist Political Theory

(present form)

LS 2/1 Zk

6

2

YMGS616

Postcolonial Studies in Gender Perspective (present form)

LS 2/1 Zk

6

2

YMGS626

Gender and Psychology (present form)

LS 2/1 Zk

6

2

YMGS628

Gender, Nature, Culture (present form)

LS 2/1 Zk

6

2
Poslední změna: 2. říjen 2020 00:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám