Studijní plán: Orální historie - soudobé dějiny - zápis 2020 - 2022

Orální historie – soudobé dějiny – prezenční forma 2020

Povinné předměty

kód

předmět

výuka

kredity

doporučený ročník

YMO204

Orální historie ve výzkumu soudobých dějin

ZS 2/0 Zk

5

1

YMO205

Československé soudobé dějiny (1945–1968)

ZS 2/0 Zk

5

1

YMO206

Světové soudobé dějiny (1945–1968)

ZS 1/1 Zk

5

1

YMO207

Orálněhistorický metodologický proseminář I.

ZS 0/2 Zk

5

1

YMO208

Biografický přístup ve výzkumu soudobých dějin

ZS 0/2 Zk

5

1

YMO209

Teorie a metodologie historických věd

ZS 2/0 Z

5

1

YMO210

Československé soudobé dějiny (1968–1989)

LS 2/0 Zk

5

1

YMO211

Světové soudobé dějiny (1968–1989)

LS 1/1 Zk

5

1

YMO212

Orálněhistorický metodologický proseminář II.

LS 0/2 Zk

5

1

YMO213

Analýza a interpretace narativních pramenů

LS 1/1 Zk

5

1

YMO214

Úvod do studia soudobých dějin (paradigmata, metody, prameny, specifika)

LS 2/0 Zk

5

1

YMO215

Diplomový seminář I.

LS 0/2 Z

8

1

YMO216

Československé a české soudobé dějiny (po roce 1989)

ZS 1/1 Zk

5

2

YMO217

Světové soudobé dějiny (po roce 1989)

ZS 1/1 Zk

5

2

YMO218

Diplomový seminář II.

ZS 0/2 Z

8

2

YMO219

Diplomový seminář III.

LS 0/2 Z

8

2


Části státní zkoušky

1. Teorie a metodologie výzkumu soudobých dějin

2. Československé, české a světové soudobé dějiny

3. Obhajoba diplomové práce


Předepsané pořadí skládání částí státní zkoušky

Podmínkou pro přistoupení k prvním dvěma částem státní zkoušky je splnění příslušných povinných předmětů.


K části Teorie a metodologie výzkumu soudobých dějin lze přistoupit po splnění předmětů:

 • Orální historie ve výzkumu soudobých dějin

 • Orálněhistorický metodologický proseminář I

 • Orálněhistorický metodologický proseminář II

 • Biografický přístup ve výzkumu soudobých dějin

 • Teorie a metodologie historických věd

 • Analýza a interpretace narativních pramenů

 • Úvod do studia soudobých dějin (paradigmata, metody, prameny, specifika)


K části Československé, české a světové soudobé dějiny lze přistoupit po splnění předmětů:

 • Československé soudobé dějiny (1945–1968),

 • Světové soudobé dějiny (1945–1968),

 • Československé soudobé dějiny (1968–1989),

 • Světové soudobé dějiny (1968–1989),

 • Československé a české soudobé dějiny (po roce 1989),

 • Světové soudobé dějiny (po roce 1989)


Studující může k Obhajobě diplomové práce přistoupit po splnění všech studijních povinností, které jsou stanoveny studijním plánem:

 • Celkový počet kreditů za povinné předměty: 89

 • Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 19

 • Maximální uznatelný počet kreditů za volitelné předměty: 12

 • Počet kreditů nutný pro konání poslední části státní zkoušky: 120


Orální historie – soudobé dějiny – kombinovaná forma 2020

Povinné předměty

kód

předmět

výuka

kredity

doporučený ročník

YMO204

Orální historie ve výzkumu soudobých dějin

ZS 14/0 [HS] Zk

5

1

YMO205

Československé soudobé dějiny (1945–1968)

ZS 14/0 [HS] Zk

5

1

YMO206

Světové soudobé dějiny (1945–1968)

ZS 7/7 [HS] Zk

5

1

YMO207

Orálněhistorický metodologický proseminář I.

ZS 0/14 [HS] Zk

5

1

YMO208

Biografický přístup ve výzkumu soudobých dějin

ZS 0/14 [HS] Zk

5

1

YMO209

Teorie a metodologie historických věd

ZS 7/0 [HS] Z

5

1

YMO210

Československé soudobé dějiny (1968–1989)

LS 14/0 [HS]Zk

5

1

YMO211

Světové soudobé dějiny (1968–1989)

LS 7/7 [HS] Zk

5

1

YMO212

Orálněhistorický metodologický proseminář II.

LS 0/14 [HS] Zk

5

1

YMO213

Analýza a interpretace narativních pramenů

LS 3/4 [HS] Zk

5

1

YMO214

Úvod do studia soudobých dějin (paradigmata, metody, prameny, specifika)

LS 14/0 [HS] Zk

5

1

YMO215

Diplomový seminář I.

LS 0/14 [HS] Z

8

1

YMO216

Československé a české soudobé dějiny (po roce 1989)

ZS 7/7 [HS] Zk

5

2

YMO217

Světové soudobé dějiny (po roce 1989)

ZS 7/7 [HS] Zk

5

2

YMO218

Diplomový seminář II.

ZS 0/14 [HS] Z

8

2

YMO219

Diplomový seminář III.

LS 0/14 [HS] Z

8

2


Části státní zkoušky

1. Teorie a metodologie výzkumu soudobých dějin

2. Československé, české a světové soudobé dějiny

3. Obhajoba diplomové práce


Předepsané pořadí skládání částí státní zkoušky

Podmínkou pro přistoupení k prvním dvěma částem státní zkoušky je splnění příslušných povinných předmětů.


K části Teorie a metodologie výzkumu soudobých dějin lze přistoupit po splnění předmětů:

 • Orální historie ve výzkumu soudobých dějin

 • Orálněhistorický metodologický proseminář I

 • Orálněhistorický metodologický proseminář II

 • Biografický přístup ve výzkumu soudobých dějin

 • Teorie a metodologie historických věd

 • Analýza a interpretace narativních pramenů

 • Úvod do studia soudobých dějin (paradigmata, metody, prameny, specifika)


K části Československé, české a světové soudobé dějiny lze přistoupit po splnění předmětů:

 • Československé soudobé dějiny (1945–1968),

 • Světové soudobé dějiny (1945–1968),

 • Československé soudobé dějiny (1968–1989),

 • Světové soudobé dějiny (1968–1989),

 • Československé a české soudobé dějiny (po roce 1989),

 • Světové soudobé dějiny (po roce 1989)


Studující může k Obhajobě diplomové práce přistoupit po splnění všech studijních povinností, které jsou stanoveny studijním plánem:

 • Celkový počet kreditů za povinné předměty: 89

 • Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 19

 • Maximální uznatelný počet kreditů za volitelné předměty: 12

 • Počet kreditů nutný pro konání poslední části státní zkoušky: 120


Poslední změna: 2. březen 2021 14:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám