Studijní plán: Studia občanské společnosti – zápis 2021

Studia občanské společnosti – prezenční forma 2021

Povinné předměty

kód

předmět

výuka

kredity

doporučený ročník

YMN01UDS

Úvod do studia občanské společnosti

ZS 0/2 Z

2

1

YMH051

Kvantitativní metody empirického výzkumu

ZS 2/0 Zk

5

1

YMN01SEP

Sociální ekonomika a sociální podnikání

ZS 2/1 Zk

5

1

YMN01MIPI

Mikrosociologie v praxi I.

ZS 0/32 [HS] KZ

3

1

YMN02SPOS

Sociální politika a občanská společnost

ZS 2/0 Zk

4

1

YMN01TOS

Teorie občanské společnosti

LS 2/2 Zk

7

1

YMN02FID

Filantropie a dobrovolnictví

LS 1/2 Zk

5

1

YMN02SOM

Sociologie managementu

LS 1/1 Zk

3

1

YMN02OTV

Organizační teorie ve výzkumu občanské společnosti

LS 1/2 Zk

5

1

YMN02MIPII

Mikrosociologie v praxi II.

LS 0/61 [HS] KZ

3

1

YMN02DI

Diplomní seminář I.

LS 0/10 [HS] KZ

4

1

YMH052

Kvalitativní metody empirického výzkumu

LS 2/0 Zk

5

1

YMN03OSPV

Občanská společnost – proměny a výzvy

ZS 1/1 Zk

4

2

YMN03POO

Právnické osoby v občanské společnosti

ZS 1/1 Zk

3

2

YMN03MPIII

Mikrosociologie v praxi III.

ZS 0/50 [HS] KZ

4

2

YMN03DII

Diplomní seminář II.

ZS 0/4 [HS] Z

6

2

YMN04FOO

Financování organizací občanské společnosti

LS 1/2 Zk

5

2

YMN04TPO

Teorie a praxe občanské angažovanosti

LS 2/2 KZ

3

2

YMN04DIII

Diplomní seminář III.

LS 0/8 [HS] Z

8

2


Počty kreditů

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 84

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 24

Maximální uznatelný počet kreditů za volitelné předměty: 12

Počet kreditů nutných pro konání poslední části státní zkoušky: 120


Části státní zkoušky

1. Sociologická teorie pro občanskou společnost – doporučeno splnit po absolvování 1. ročníku

2. Sociálně-ekonomický rámec organizací občanské společnosti – doporučeno splnit po absolvování 2. ročníku

3. Obhajoba diplomové práce


Předepsané pořadí skládání částí státní zkoušky

Podmínkou pro přistoupení k prvním dvěma částem státní zkoušky je splnění příslušných povinných předmětů.


K části Sociologická teorie pro občanskou společnost lze přistoupit po splnění předmětů:

 • Teorie občanské společnosti

 • Sociální politika a občanská společnost

 • Organizační teorie ve výzkumu občanské společnosti

 • Filantropie a dobrovolnictví


K části Sociálně-ekonomický rámec organizací občanské společnosti lze přistoupit po splnění předmětů:

 • Sociální ekonomika a sociální podnikání

 • Sociologie managementu

 • Právnické osoby v občanské společnosti

 • Financování organizací občanské společnosti


K Obhajobě diplomové práce lze přistoupit po splnění výše uvedených částí státní zkoušky a získání dostatečného počtu kreditů.


Studia občanské společnosti – kombinovaná forma 2021

Povinné předměty

kód

předmět

výuka

kredity

doporučený ročník

YMN11UDS

Úvod do studia občanské společnosti (kombinovaná forma)

ZS 0/8 [HS] Z

2

1

YMH151

Kvantitativní metody empirického výzkumu (kombinovaná forma)

ZS 4/0 [HS] Zk

5

1

YMN11SEP

Sociální ekonomika a sociální podnikání (kombinovaná forma)

ZS 8/4 [HS] Zk

5

1

YMN11MIPI

Mikrosociologie v praxi I. (kombinovaná forma)

ZS 0/32 [HS] KZ

3

1

YMN22SPOS

Sociální politika a občanská společnost (kombinovaná forma)

ZS 8/0 [HS] Zk

4

1

YMN11TOS

Teorie občanské společnosti (kombinovaná forma)

ZS 8/8 [HS] Zk

7

1

YMN22FID

Filantropie a dobrovolnictví (kombinovaná forma)

LS 4/8 [HS] Zk

5

1

YMN22SOM

Sociologie managementu (kombinovaná forma)

LS 4/4 [HS] Zk

3

1

YMN22OTV

Organizační teorie ve výzkumu občanské společnosti (kombinovaná forma)

LS 4/8 [HS] Zk

5

1

YMN22MIPII

Mikrosociologie v praxi II. (kombinovaná forma)

LS 0/61 [HS] KZ

3

1

YMN22DI

Diplomní seminář I. (kombinovaná forma)

LS 0/10 [HS] KZ

4

1

YMH152

Kvalitativní metody empirického výzkumu (kombinovaná forma)

LS 4/0 [HS] Zk

5

1

YMN33OSPV

Občanská společnost – proměny a výzvy (kombinovaná forma)

ZS 4/4 [HS]Zk

4

2

YMN33POO

Právnické osoby v občanské společnosti (kombinovaná forma)

ZS 4/4 [HS] Zk

3

2

YMN33MPIII

Mikrosociologie v praxi III. (kombinovaná forma)

ZS 0/50 [HS] KZ

4

2

YMN33DII

Diplomní seminář II. (kombinovaná forma)

ZS 0/4 [HS] Z

6

2

YMN44FOO

Financování organizací občanské společnosti (kombinovaná forma)

LS 4/8 [HS] Zk

5

2

YMN44TPO

Teorie a praxe občanské angažovanosti (kombinovaná forma)

LS 8/8 [HS] KZ

3

2

YMN44DIII

Diplomní seminář III. (kombinovaná forma)

LS 0/8 [HS] Z

8

2


Počty kreditů

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 84

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 24

Maximální uznatelný počet kreditů za volitelné předměty: 12

Počet kreditů nutných pro konání poslední části státní zkoušky: 120


Části státní zkoušky

1. Sociologická teorie pro občanskou společnost – doporučeno splnit po absolvování 1. ročníku

2. Sociálně-ekonomický rámec organizací občanské společnosti – doporučeno splnit po absolvování 2. ročníku

3. Obhajoba diplomové práce


Předepsané pořadí skládání částí státní zkoušky

Podmínkou pro přistoupení k prvním dvěma částem státní zkoušky je splnění příslušných povinných předmětů.


K části Sociologická teorie pro občanskou společnost lze přistoupit po splnění předmětů:

 • Teorie občanské společnosti

 • Sociální politika a občanská společnost

 • Organizační teorie ve výzkumu občanské společnosti

 • Filantropie a dobrovolnictví


K části Sociálně-ekonomický rámec organizací občanské společnosti lze přistoupit po splnění předmětů:

 • Sociální ekonomika a sociální podnikání

 • Sociologie managementu

 • Právnické osoby v občanské společnosti

 • Financování organizací občanské společnosti


K Obhajobě diplomové práce lze přistoupit po splnění výše uvedených částí státní zkoušky a získání dostatečného počtu kreditů.
Poslední změna: 27. září 2021 23:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám