Studijní plán: Historická sociologie – zápis od roku 2021

Historická sociologie – prezenční forma 2021

Povinné předměty

kód

název předmětu

výuka

kredity

doporučený ročník

YMH005

Ekonomický systém v historicko-sociologické perspektivě

ZS 2/0 Zk

4

1

YMH003

Historická sociologie vědění, kultury a náboženství

ZS 2/0 Zk

4

1

YMH001

Historická srovnávací sociologie

ZS 2/0 Zk

6

1

YMH002

Četba k historické srovnávací sociologii

ZS 0/2 Z

2

1

YMH051

Kvantitativní metody empirického výzkumu

ZS 2/0 Zk

5

1

YMH049

Mezníky evropského historického vývoje v historicko-sociologické perspektivě

ZS 2/0 Zk

4

1

YMH004

Metodologie historických věd

ZS 0/2 Z

2

1

YMH033

Věda a vědecké poznání z historicko-sociologické perspektivy

ZS 0/2 Z

2

1

YMH015

Analýza kvantitativních dat I.

LS 0/2 Z

2

1

YMH037

Diskurzivní analýza

LS 2/0 Zk

4

1

YMH009

Formování národa v procesu evropské modernizace

LS 2/0 Zk

4

1

YMH011

Historická sociologie politiky

LS 2/0 Zk

4

1

YMH013

Každodennost v perspektivě historických sociálních věd

LS 2/0 Zk

4

1

YMH052

Kvalitativní metody empirického výzkumu

LS 2/0 Zk

5

1

YMH039

Postupy a metody historické práce

LS 0/2 Z

2

1

YMH050

Vizuální metody v historické sociologii

LS 0/2 Z

2

1

YMH0211

Analýza kvantitativních dat II.

ZS 2/0 Zk

4

2

YMH020

Diplomový seminář I.

ZS 0/2 Z

10

2

YMH019

Sociologická data a datové archivy

ZS 0/2 Z

2

2

YMH017

Úvod do civilizacionistiky

ZS 2/0 Zk

6

2

YMH018

Četba k úvodu do civilizacionistiky

ZS 0/2 Z

2

2

YMH023

Diplomový seminář II.

LS 0/2 Z

10

2

YMH0222

Kolektivní paměť a její výzkum

LS 2/0 Zk

4

2

YMH041

Sociologie vývoje a transformace

LS 0/2 Z

2

2


Počty kreditů

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 96

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 8

Maximální uznatelný počet kreditů za volitelné předměty: 16

Počet kreditů nutný pro konání poseldní části státní zkoušky: 120


Části státní závěrečné zkoušky

1. Teoretické koncepce historické sociologie

2. Metody historicko-sociologického výzkumu a analýzy dat

3. Specializační část státní závěrečné zkoušky

4. Obhajoba diplomové práce


Předepsané pořadí skládání částí státní zkoušky

Ke všem částem státní zkoušky student poprvé přihlašuje současně. Pro přistoupení je státní zkoušce je třeba získat 120 kreditů v souladu s výše uvedeným rozpisem.

Historická sociologie – kombinovaná forma 2021

Povinné předměty

kód

předmět

výuka

kredity

doporučený ročník

YMH105

Ekonomický systém v historicko-sociologické perspektivě (kombinovaná forma)

ZS 10/0 [HS] Zk

4

1

YMH103

Historická sociologie vědění, kultury a náboženství (kombinovaná forma)

ZS 10/0 [HS] Zk

4

1

YMH101

Historická srovnávací sociologie (kombinovaná forma)

ZS 10/0 [HS] Zk

6

1

YMH102

Četba k historické srovnávací sociologii (kombinovaná forma)

ZS 0/10 [HS] Z

2

1

YMH151

Kvantitativní metody empirického výzkumu – kombinovaná forma

ZS 4/0 [HS] Zk

5

1

YMH104

Metodologie historických věd (kombinovaná forma)

ZS 0/10 [HS] Z

2

1

YMH149

Mezníky evropského historického vývoje v historicko-sociologické perspektivě (kombinovaná forma)

ZS 10/0 [HS] Zk

4

1

YMH133

Věda a vědecké poznání z historicko-sociologické perspektivy (kombinovaná forma)

ZS 0/10 [HS] Z

2

1

YMH115

Analýza kvantitativních dat I. (kombinovaná forma)

LS 0/10 [HS] Z

2

1

YMH137

Diskurzivní analýza

(kombinovaná forma)

LS 10/0 [HS] Zk

4

1

YMH109

Formování národa v procesu evropské modernizace (kombinovaná forma)

LS 10/0 [HS] Zk

4

1

YMH111

Historická sociologie politiky (kombinovaná forma)

LS 10/0 [HS] Zk

4

1

YMH113

Každodennost v perspektivě historických sociálních věd (kombinovaná forma)

LS 10/0 [HS] Zk

4

1

YMH152

Kvalitativní metody empirického výzkumu (kombinovaná forma)

LS 4/0 [HS] Zk

5

1

YMH139

Postupy a metody historické práce (kombinovaná forma)

LS 0/10 [HS] Z

2

1

YMH150

Vizuální metody v historické sociologii (kombinovaná forma)

LS 0/10 [HS] Z

2

1

YMH1211

Analýza kvantitativních dat II. (kombinovaná forma)

ZS 10/0 [HS] Zk

4

2

YMH120

Diplomový seminář I. (kombinovaná forma)

ZS 0/10 [HS] Z

10

2

YMH119

Sociologická data a datové archivy (kombinovaná forma)

ZS 0/10 [HS] Z

2

2

YMH117

Úvod do civilizacionistiky (kombinovaná forma)

ZS 10/0 [HS] Zk

6

2

YMH118

Četba k úvodu do civilizacionistiky (kombinovaná forma)

ZS 0/10 [HS] Z

2

2

YMH123

Diplomový seminář II. (kombinovaná forma)

LS 0/10 [HS] Z

10

2

YMH1222

Kolektivní paměť a její výzkum (kombinovaná forma)

LS 10/0 [HS] Zk

4

2

YMH141

Sociologie vývoje a transformace (kombinovaná forma)

LS 0/10 [HS] Z

2

2


Počty kreditů

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 96

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 8

Maximální uznatelný počet kreditů za volitelné předměty: 16

Počet kreditů nutný pro konání poseldní části státní zkoušky: 120


Části státní závěrečné zkoušky

1. Teoretické koncepce historické sociologie

2. Metody historicko-sociologického výzkumu a analýzy dat

3. Specializační část státní závěrečné zkoušky

4. Obhajoba diplomové práce


Předepsané pořadí skládání částí státní zkoušky

Ke všem částem státní zkoušky student poprvé přihlašuje současně. Pro přistoupení je státní zkoušce je třeba získat 120 kreditů v souladu s výše uvedeným rozpisem.Poslední změna: 30. září 2021 02:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám