Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D.


Veronika Seidlová (1981) je doktorandkou antropologie a akademickou pracovnicí Institutu etnomuzikologie na Fakultě humanitních studií UK. Je autorkou především audiotextové publikace Zapomenutý hlas Jeruzalémské synagogy v Praze vydané Židovským muzeem v Praze a Fonogram archivem Rakouské akademie věd. V letech 2008–2010 byla kurátorkou a vedoucí Centra pro dokumentaci populární hudby a nových médií v Národním muzeu – Českém muzeu hudby (např. výstava Beatlemánie!). Od roku 2010 provádí terénní výzkum (ČR, Indie) o transnacionálním toku indických manter, který byl podpořen grantem GAUK.


Email:


Výuka


V současnosti na rodičovské dovolené. Předpokládaný návrat ZS 2016.Publikace2013 „Vyzpívat se z marginality? Hudebně-náboženské aktivity hinduistické asketky v indickém Ršikéši /Singing One’s Way out of Marginality? The Musical-Religious Activities of a Female Hindu Ascetic in Rishikesh, India” in Jurková, Z., Stellmacher, M., Skořepová, Z., Kuhnová, K., Seidlová, V. 2013. Tóny z okrajů: Hudba a marginalita/Sounds from the Margins. Praha: Kher. 59-71; 130-144. E-book, available free from http://www.kher.cz/eknihy_nase.php


2013/14 Jurková, Z., Seidlová, V., Skořepová, Z., Jonssonová, P., Balog, P. 2013. Pražské hudební světy. Praha: Karolinum / Jurková, Z., Seidlová, V., Skořepová, Z., Jonssonová, P., Balog, P. 2014. Prague            Soundscapes. Praha: Karolinum http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=autorTitulu&id=8446


2012 Seidlová, Veronika. „K působení Františka Škroupa v synagoze v Dušní ulici aneb Vyjednávání pražských Židů s modernitou a jinakostí“ Miloš Havelka a kol. Víra, kultura a společnost: náboženské kultury v českých zemích v 19. a 20. století. Praha: FHS UK a Pavel Mervart. 439 – 470. http://www.pavelmervart.cz/autor/milos-havelka-252/        


2011 Jurková, Zuzana – Seidlová, Veronika. 2011. “Hare Krishna Mantra in Prague streets: the sacred, music and trance” Urban People / Lidé města 13, 2011, 2: 195-219. Available free from http://lidemesta.cz/archiv/cisla/13-2011-2/


Seidlová, Veronika. 2011. “Beatlemánie!” Musicalia Vol. 2011, Národní muzeum. V tisku.


2010 Fialová, Dagmar – Seidlová, Veronika – Součková, Taťána (eds.). 2010. Beatlemánie! Publikace u příležitosti výstavy. Praha: Národní muzeum.


2008 Seidlová, Veronika. 2008. Audio CD s publikací „Zapomenutý hlas pražské Jeruzalémské synagogy: Kantor Ladislav Moše Blum, osobní nahrávky z let 1978 – 1983“ Praha: Židovské Muzeum v Praze ve spolupráci s Phonogrammarchivem rakouské akademie věd, 60 str. (Recenze na publikaci v A2, Jüdische Allgemeine, Czech Music Quarterly, Český Lid a Maskil) viz www.jewishmuseum.cz 


Seidlová, Veronika. 2008. “Music – Religiosity – Community: Jewish Community in Prague (Case Study)“ In Proceedings the ICTM Study group Music and Minorities, R. Statelova (ed.), Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 64-75.


2006 Seidlová, Veronika. 2006. “Still Waters Run Deep? How Music of the Czech Jews Has (Not) Been Studied“ In Minority: Construct or Reality? Jurková, Z. – Soukupová, B. (eds.), Bratislava: Zing Print, 116-135.


Seidlová, Veronika – Hlávková, Petra. 2006. "Mishpaha – Myth of Continuity? A Concert of Jewish Music in Prague" In The Central European City as a Space for Dialogue. Soukupová, B. - Jurková, Z. - Stawarz, A. - Novotná, H. (eds.) Bratislava: Zing Print, 78-101.


2004 Seidlová, Veronika – Ripka, Štěpán. 2004. „Romská hudba v Rusku“ In: Jurková, Zuzana (ed.), Cesty romské hudby, Praha: Saga.Poslední změna: 22. únor 2022 11:48 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám