Pavel Himl, Jan Tuček a kol.: Texty k historickému prosemináři FHS UK

Elektronická verze publikace


Anotace

Publikace je dílem kolektivu autorů podílejících se na vedení kurzu Historický proseminář I. Hlavním smyslem publikace i kurzu je seznámit studující se základy historického výzkumu v teorii i praxi ve smyslu specifického kladení otázek, metod, technik a především práce s informačními zdroji a zásadami jejich interpretace. Publikace se snaží představit specifické a svébytné disciplíny v rámci historické vědy či takové obory a přístupy, které s historickou vědou úzce souvisejí a spolupracují v interdisciplinární provázanosti, a které korespondují  s profilací jednotlivých vyučujících a pracovišť FHS UK. Studující však mohou publikaci využít i při přípravě na zkoušku Evropské dějiny v kontextech či jako oporu a vodítko při prvotních úvahách nad tematickým směřováním bakalářské práce. V prvním případě nabízí oporu pro kritickou práci se sekundární literaturou, kterou hodlají studující prezentovat v první části zkoušky EDK. Ve druhém případě může publikace představovat vodítko při konstrukci a formulaci vlastního oborově či interdisciplinárně zasazeného badatelského záměru kvalifikační práce.


Poslední změna: 11. leden 2024 13:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám