Studia občanského sektoru

Studia občanského sektoru (prezenční a kombinovaná forma)

V roce 2000, zároveň se vznikem 17. fakulty UK – Fakulty humanitních studií, se zrodila myšlenka založit magisterský studijní obor, který by připravoval absolventy pro uplatnění v neziskových organizacích. Tato myšlenka je již více než 15 let naplňována. Cílem studijního oboru je vzdělávat odborníky na problematiku občanské společnosti a občanského sektoru s dostatečným rozhledem po teoretických přístupech k této oblasti a s širokou škálou praktických znalostí a dovedností umožňujících flexibilní uplatnění v praxi.


Studijní program je sestaven ze tří bloků:

  1. Sociologická a politologická teorie pro občanský sektor

  2. Ekonomie a právo pro občanský sektor

  3. Aplikované předměty


Z prvních dvou bloků je skládána státní zkouška, studium je ukončeno obhajobou diplomové práce.


V průběhu studia je kladen velký důraz na propojování teorie s praxí, kritickou reflexi toho, co se v terénu děje, i schopnost vyvozovat samostatné závěry. Součástí studia jsou proto praxe studentů, které je často nasměrují v jejich dalším profesním zaměření a více provážou jejich studium s prací v neziskových organizacích, státní správě i firmách.


Na katedře vznikají kvalitní diplomové práce, na jejichž zpracování je při studiu kladen důraz. Některé práce byly oceněny i mimo FHS UK (Cena Josefa Hlávky v letech 2010, 2015, Úřad vlády ČR – Absolventská práce na téma rovnosti žen a mužů 2015). Oceněna byla i vynikající práce studentů a absolventů (Cena rektora v roce 2015).


Absolventi nacházejí uplatnění nejen v občanském sektoru, v nestátních neziskových organizacích, ale také ve státní správě, v soukromém sektoru, v podnikatelském prostředí (zejména v manažerských pozicích a v oblasti CSR) atd. V současné době na katedře studuje cca 90 studentů, v ročníku je přibližně 30 studentů. Katedra má k dispozici databázi absolventů, kterých bylo od založení katedry v r. 2000 do počátku roku 2016 téměř 330. S absolventy zůstáváme v kontaktu i po skončení studia.


Snažíme se dbát o dobré vztahy jak mezi studenty, tak i vyučujícími. Vyučující pravidelně zvou studenty v průběhu jejich studia k účasti na svých aktuálních výzkumech a projektech, studenti každoročně organizují vánoční večírek a společný výlet. Práce probíhá v příjemné a přátelské atmosféře, snažíme se respektovat jak lidskou, tak oborovou rozmanitost celého týmu.


Odkazy a kontakty

Proděkan pro pregraduální studia FHS UK: Mgr. Richard Zika, Ph.D.

Vedoucí Katedry studií občanské společnosti: PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.

Garant studijního programu: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.


Web: http://ksos.fhs.cuni.cz

Facebook: https://www.facebook.com/katedra.SOS

Kontakty na Katedru studií občanské společnosti


Vyhlášení přijímacího řízení a přihláška ke studiu v prezenční formě, v kombinované formě


Text akreditace


Studijní plán v prezenční formě, v kombinované formě


Poslední změna: 1. říjen 2018 08:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám