Studia občanského sektoru

Forma studia: prezenční, nebo kombinovaná

Charakteristika studia

Cílem studijního programu je připravit odborníky na problematiku občanské společnosti a neziskového sektoru v ČR i v zahraničí. Studijní program je jediný nejen na UK, ale i v ČR.

Program je oborově zaměřen zejména na sociologii, ale vychází také z poznatků politologie, ekonomie, filosofie a antropologie. Ve studiu je kladen důraz na relevantní přístupy v teoriích občanské společnosti, v organizační teorii, mikrosociologii a v sociální politice, na metodologii sociologického výzkumu a na znalosti aktuální situace a praktických problémů v této oblasti.

Témata diplomových prací odrážejí interdisciplinární pohled na problematiku občanské společnosti a neziskového sektoru.

Uplatnění absolventa je nejen v organizacích občanské společnosti (nadace, spolky, ústavy), ale také v komerčním a ve veřejném sektoru v pracovní pozici výzkumníka, manažera, poradce nebo konzultanta se zaměřením na občanskou společnost, sociální podnikání, dobrovolnictví, dárcovství či filantropii a společenskou odpovědnost.


Studijní plány

Pro studenty zapsané v roce 2019:

Prezenční forma

Kombinovaná forma


Starší studijní plány:

Prezenční forma

Kombinovaná forma

Akreditace

Text akreditace

Poslední změna: 21. srpen 2019 23:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám