Německá a francouzská filozofie

Německá a francouzská filozofie (prezenční forma)

Dvouletý navazující magisterský studijní program Německá a francouzská filosofie na FHS UK je určen pro toho, kdo se zajímá o německou klasickou filosofii, fenomenologii s jejími aktuálními podobami a soudobou francouzskou filosofii. Studium probíhá intenzivně v úzkém kolektivu, poskytuje individuální přístup ke každému studentovi a jeho zájmu a umožňuje podílet se na výzkumných projektech učitelů. Díky spolupráci s filosofickými pracovišti v zahraničí, zvl. v Německu a Francii, nabízí studium velkou škálu možností zahraničních pobytů. Přijímací řízení se skládá z ústního pohovoru, u kterého student předkládá seznam relevantní četby primárních textů filosofické tradice. Na magisterské studium navazuje na FHS UK doktorské studium Německé a francouzské filosofie.


Odkazy a kontakty

Proděkan pro pregraduální studia FHS UK: Mgr. Richard Zika, Ph.D.

Vedoucí Filosofického modulu: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.

Garant studijního oboru / garant studijního programu: doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp


Web: http://www.filosofie.fhs.cuni.cz/FIFHS-1.html

Kontakty na Filosofický modul


Vyhlášení přijímacího řízení a přihláška ke studiu

Text akreditace

Studijní plán


Poslední změna: 1. říjen 2018 14:43 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám