Elektronická kultura a sémiotika - zápis do roku 2018

Forma studia: prezenční

Charakteristika studia

Magisterské studium programu Elektronická kultura a sémiotika je určené pro ty bakaláře sociálních a humanitních odborů, kteří chtějí získat teoretické a metodologické znalosti potřebné pro porozumění komunikačním procesům odehrávajícím se v současné společnosti. Jde o procesy, v kterých se moderní technologie digitálních telekomunikací propojují s kulturními, mediálními a sociálními faktory, aby ve svém celku vytvářely novou podobu života společnosti i jedinců. Pro pochopení komplexního charakteru těchto procesů nabízí katedra kurzy, které jsou zaměřeny na sémiotické, filosofické, antropologické a sociálně-kulturní aspekty komunikace.Pomocí sémiotických teoretických nástrojů se svět komunikace posluchačům představí v podobě znaků a znakových soustav, které umožňují výměny informací. Filozofická, antropologická a sociálně-kulturní reflexe jim ukáže proměny, jakými tu prochází člověk a společnost. Tato pojmová a metodologická výbava otevře studentům přístup k pochopení specifického charakteru nových médií, proměn urbánního prostoru, úloze vizuality, projevům kreativity a transformacím individuálního i kolektivního vědomí pod vlivem komunikace na sociálních sítích.

Pro úspěšné absolventy se nabízí možnost pokračovat v studiu na doktorském studiu v programu Sémiotika a filosofie komunikace.


Akreditace

Text akreditacePoslední změna: 21. duben 2022 18:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám