Studijní plán: Elektronická kultura a sémiotika - zápis 2020

Povinné předměty

kód

předmět

výuka

kredity

doporučený ročník

YMSMK002P

Barthes: sociální mytologie, struktura, text

ZS 1/1 Zk

5

1

YMSMK003P

Dějiny a teorie média obrazu

ZS 1/1 Zk

5

1

YMSMK004P

Strukturální poetika vyprávění

ZS 1/1 Zk

5

1

YMSMK005P

Kapitoly z teorie románu

ZS 1/1 Z

5

1

YMSMK006P

Bible jako velký kód literatury

ZS 1/1 Zk

5

1

YMSMK007P

Mediální sémiotika

ZS 1/1 Zk

5

1

YMSMK008P

Sémiotika reklamy (přednáška)

ZS 2/0 Zk

5

1

YMSMK009P

Narativita v nefikčních žánrech

LS 1/1 Zk

5

1

YMSMK010P

Mytopoetika digitálního věku: rétoriky obrazů a ikonologická analýza aktuálních mediálních fenoménů

LS 1/1 Zk

5

1

YMSMK013P

Digitální média a společnost

LS 1/1 Zk

5

1

YMSMK011P

Teorie mluvních aktů

LS 1/1 Zk

5

1

YMSMK012P

Nová rétorika: média, ideologie a argumentace – přednáška

LS 2/0 Zk

5

1

YMSMK001P

Vybrané teoreticko-metodologické problémy věd o kultuře a komunikaci (přednáška)

ZS 2/0 Zk

5

1

YMSMK014P

Média a kulturní paměť

ZS 1/1 Zk

5

2

YMSMK015P

Diplomní seminář I.

ZS 0/2 Z

3

2

YMSMK016P

Diplomní seminář II.

LS 0/2 Z

3

2

Počty kreditů

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 76

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 32

Maximální uznatelný počet kreditů za volitelné předměty: 12

Počet kreditů nutný pro konání poslední části státní zkoušky: 120

Části státní zkoušky

1. Literární věda (rétorika, poetika, naratologie, teorie mluvních aktů)

2. Sémiotika médií a vizuální studia

3. Obhajoba diplomové práce

Předepsané pořadí skládání částí státní zkoušky

Podmínkou pro přistoupení k prvním dvěma částem státní zkoušky je splnění příslušných povinných předmětů.


K části Literární věda (rétorika, poetika, naratologie, teorie mluvních aktů) lze přistoupit po splnění předmětů:

  • Strukturální poetika vyprávění

  • Narativita v nefikčních žánrech

  • Kapitoly z teorie románu

  • Bible jako velký kód literatury


K části Sémiotika médií a vizuální studia lze přistoupit po splnění předmětů:

  • Barthes: sociální mytologie, struktura, text

  • Mediální sémiotika

  • Mytopoiesis digitálního věku: rétoriky obrazů a ikonologická analýza aktuální mediálních fenoménů

  • Nová rétorika: média, ideologie a argumentace – přednáška


K Obhajobě diplomové práce lze přistoupit po splnění výše uvedených částí státní zkoušky a získání dostatečného počtu kreditů.Poslední změna: 2. říjen 2020 01:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám