Složení senátu

  • Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy tvoří 15 členů, kteří jsou voleni v přímých a tajných volbách akademickou obcí fakulty. Devět členů je voleno z řad akademických pracovníků jimi samotnými, šest členů je voleno z řad studentů pouze studenty.


  • Předsednictvo senátu tvoří předseda senátu a dva místopředsedové. Členové předsednictva jsou voleni senátem na prvním řádném zasedání senátu v tajných volbách na dobu jednoho roku a mohou být tajným hlasováním odvoláni. Mezi členy předsednictva musí být alespoň jeden člen z řad akademických pracovníků a alespoň jeden člen z řad studentských zástupců.


  • Předseda senátu svolává zasedání senátu a vystupuje za senát navenek. Zastupuje jej místopředseda senátu. Předsednictvo připravuje zasedání senátu a plní úkoly stanovené volebním řádem a jednacím řádem senátu.Senátorky a senátoři AS FHS UK

Zástupci akademických pracovníků:

- předsedkyně senátu

- místopředsedkyně senátu


Zástupci studentů:

- místopředsedkyně senátuVolební období současných senátorek a senátorů AS FHS UK

Uvedené složení akademického senátu FHS UK vzešlo z voleb konaných v listopadu 2020, v listopadu 2021 a v listopadu 2022 (viz Archiv voleb do AS FHS UK a AS UK).


Volební období zástupců akademických pracovníků je následující:

1. únor 2021 - 31. leden 2024 (H. Novotná, V. Sokolová - rezignovala k 1. 3. 2023, M. Zandlová, M. Pražáková Seligová - zvolená 1. náhradnice, členka senátu od 2. 3. 2023)

1. únor 2022 - 31. leden 2025 (P. Himl - rezignoval k 30. 5. 2023, M. Novotná, J. Wohlmuth Markupová, L. M. Wladyniak - zvolená 3. náhradnice, členka senátu od 31. 5. 2023)

1. únor 2023 - 31. leden 2026 (J. Horský, S. Muhič Dizdarevič, P. Pavlík)


Volební období zástupců studentů je následující:

1. únor 2022 - 31. leden 2024 (R. Holodňák - mandát ukončen k 12. 12. 2022, M. Krofta, M. Pustková, S. Csanda - zvolený 1. náhradník, člen senátu od 3. 1. 2023)

1. únor 2023 - 31. leden 2025 (M. Hampeisová, T. Chavalková Badurová, M. Plass)


Poslední změna: 30. květen 2023 13:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám