Složení senátu

  • Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy tvoří 15 členů, kteří jsou voleni v přímých a tajných volbách akademickou obcí fakulty. Devět členů je voleno z řad akademických pracovníků jimi samotnými, šest členů je voleno z řad studentů pouze studenty.


  • Předsednictvo senátu tvoří předseda senátu a dva místopředsedové. Členové předsednictva jsou voleni senátem na prvním řádném zasedání senátu v tajných volbách na dobu jednoho roku a mohou být tajným hlasováním odvoláni. Mezi členy předsednictva musí být alespoň jeden člen z řad akademických pracovníků a alespoň jeden člen z řad studentských zástupců.


  • Předseda senátu svolává zasedání senátu a vystupuje za senát navenek. Zastupuje jej místopředseda senátu. Předsednictvo připravuje zasedání senátu a plní úkoly stanovené volebním řádem a jednacím řádem senátu.Senátorky a senátoři AS FHS UK

Zástupci akademických pracovníků:

- předseda senátu

- místopředsedkyně senátu


Zástupci studentů:

- místopředsedkyně senátuVolební období současných senátorek a senátorů AS FHS UK

Uvedené složení akademického senátu FHS UK vzešlo z voleb v roce 2017, z doplňovacích voleb pro studentské zástupce konaných v roce 2018 a z řádných voleb konaných v listopadu 2018 (viz Volby do senátu).


Volební období zástupců akademických pracovníků je následující:

1. únor 2019 - 31. leden 2022 (M. Hanyš, P. Himl, J. Wohlmuth Markupová)

1. únor 2019 - 31. leden 2020 (O. Špaček)

1. únor 2018 - 31. leden 2020 (J. Horský, J. Marek)

1. únor 2018 - 31. leden 2021 (H. Novotná, M. Pražáková Seligová, M. Zandlová)Volební období zástupců studentů je následující:

1. únor 2018 - 31. leden 2020 (M. Voldřichová, M. Keltner, R. Holodňák)

1. únor 2019 - 31. leden 2021 (F. Geisler, A. Hrdličková, Z. Terry)


Poslední změna: 3. říjen 2019 10:09 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám