Složení senátu

  • Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy tvoří 15 členů, kteří jsou voleni v přímých a tajných volbách akademickou obcí fakulty. Devět členů je voleno z řad akademických pracovníků jimi samotnými, šest členů je voleno z řad studentů pouze studenty.


  • Předsednictvo senátu tvoří předseda senátu a dva místopředsedové. Členové předsednictva jsou voleni senátem na prvním řádném zasedání senátu v tajných volbách na dobu jednoho roku a mohou být tajným hlasováním odvoláni. Mezi členy předsednictva musí být alespoň jeden člen z řad akademických pracovníků a alespoň jeden člen z řad studentských zástupců.


  • Předseda senátu svolává zasedání senátu a vystupuje za senát navenek. Zastupuje jej místopředseda senátu. Předsednictvo připravuje zasedání senátu a plní úkoly stanovené volebním řádem a jednacím řádem senátu.


Senátorky a senátoři AS FHS UK

Zástupci akademických pracovníků:

- předseda senátu

- místopředsedkyně senátu

Zástupci studentů:

- místopředsedkyněVolební období současných senátorek a senátorů AS FHS UK

Uvedené složení akademického senátu FHS UK vzešlo z voleb v roce 2016, 2017 a z doplňovacích voleb pro studentské zástupce konané v roce 2018.

(viz Volby do senátu)


Volební období pro nové zástupce akademických pracovníků je následující:

1. únor 2018 - 31. leden 2020 (J. Horský, J. Marek - nahradil M. Hanyše)

1. únor 2018 - 31. leden 2021 (H. Novotná, M. Pražáková Seligová, M. Zandlová)

Volební období zástupců akademických pracovníků, kteří vzešli z voleb konaných v roce 2016, trvá do 31. ledna 2019. (L. Císařovská, J. Kružík, J. Češka, P. Himl)Volební období pro nové zástupce studentů je následující:

1. únor 2018 - 31. leden 2019 (Z. Terry, M. Gažda, J. Zelenka)

1. únor 2018 - 31. leden 2020 (M. Voldřichová, M. Keltner, R. Holodňák)


Poslední změna: 1. říjen 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám