Složení senátu

Zástupci akademických pracovníků a pracovnic

Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Volební období: 2022–2025

Mgr. Jan Tuček, Ph.D.

místopředseda senátu

Volební období: 2024–2027

Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.

Volební období: 2024–2027

doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.

Volební období: 2023–2026

Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.

Volební období: 2023–2026

Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D.

Volební období: 2024–2027

Ing. Petr Pavlík, Ph.D.

Volební období: 2023–2026

Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.

Volební období: 2022–2025

Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D.

Volební období: 2022–2025


Zástupci studujících

Mgr. Tatiana Chavalková Badurová

místopředsedkyně senátu

Volební období: 2023–2025

Mgr. et Mgr. Varvara Borisova

Volební období: 2023–2025

Lucie Kalabisová

Volební období: 2024–2026

Michael Kralert

Volební období: 2023–2025

Matěj Krofta

Volební období: 2024-2026

Mgr. Karina Zamrazilová

Volební období: 2024-2026


Volební období současných senátorek a senátorů AS FHS UK

Uvedené složení akademického senátu FHS UK vzešlo z voleb konaných v listopadu 2021, v listopadu 2022 a listopadu 2023 (viz Archiv voleb do AS FHS UK a AS UK).


Volební období zástupců akademických pracovníků je následující:

1. únor 2022 - 31. leden 2025 (P. Himl - rezignoval k 30. 5. 2023, M. Novotná - rezignovala k 10. 4. 2024, J. Wohlmuth Markupová, L. M. Wladyniak - zvolená 3. náhradnice ak. prac., členka senátu od 31. 5. 2023, M. Pražáková Seligová - zvolená 1. náhradnice ak. prac., členka senátu od 11. 4. 2024)

1. únor 2023 - 31. leden 2026 (J. Horský, S. Muhič Dizdarevič, P. Pavlík)

1. únor 2024 - 31. leden 2027 (M. Heřmanský, A. Novák, J. Tuček)


Volební období zástupců studentů je následující:

1. únor 2023 - 31. leden 2025 (M. Hampeisová - rezignovala k 3. 1. 2024, T. Chavalková Badurová, M. Plass - rezignovala k 8. 2. 2024, V. Borisova - zvolená 1. náhradnice studujících, členka senátu od 5. 1. 2024, M. Kralert - zvolený 2. náhradník studujících, člen senátu od 9. 2. 2024)

1. únor 2024 - 31. leden 2026 (L. Kalabisová, M. Krofta, K. Zamrazilová)

O složení Akademického senátu

  • Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy tvoří 15 členů, kteří jsou voleni v přímých a tajných volbách akademickou obcí fakulty. Devět členů je voleno z řad akademických pracovníků jimi samotnými, šest členů je voleno z řad studentů pouze studenty.


  • Předsednictvo senátu tvoří předseda senátu a dva místopředsedové. Členové předsednictva jsou voleni senátem na prvním řádném zasedání senátu v tajných volbách na dobu jednoho roku a mohou být tajným hlasováním odvoláni. Mezi členy předsednictva musí být alespoň jeden člen z řad akademických pracovníků a alespoň jeden člen z řad studentských zástupců.


  • Předseda senátu svolává zasedání senátu a vystupuje za senát navenek. Zastupuje jej místopředseda senátu. Předsednictvo připravuje zasedání senátu a plní úkoly stanovené volebním řádem a jednacím řádem senátu.


Poslední změna: 10. duben 2024 17:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám