VOLBY 2022

VOLEBNÍ AKTUALITY


 • Oficiální výsledky voleb do AS FHS UK:

  Protokol o výsledku voleb do Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy 2022


  Za členy AS FHS UK byli pro volební období 1. 2. 2023 – 31. 1. 2026 zvoleni z řad akademických pracovníků:

  Jan Horský

  Selma Muhič Dizdarevič

  Petr Pavlík


  Náhradníky z řad akademických pracovníků byli zvoleni:

  1. Ludmila Maria Wladyniak

  2. Jaroslav Novotný

  3. Klára Bártová

  4. Ondřej Špaček

  5. Jakub Marek

  6. Jakub Češka


  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


  Za členy AS FHS UK byli pro volební období 1. 2. 2023 – 31. 1. 2025 zvoleni z řad studentů:

  Markéta Hampeisová

  Tatiana Chavalková Badurová

  Martina Plass


  Náhradníky z řad studentů byli zvoleni:

  1. Varvara Borisova

  2. Michael Kralert

  3. Igor Zavorotchenko


  (23. 11. 2023)
 • Volby do AS FHS UK skončily. Volební aplikace je uzavřena.

  Neoficiální výsledky najdete k nahlédnutí přímo ve volební aplikaci pod záložkou “Dokončené“. Neoficiální výsledky jsou pouze orientační.

  Oficiální protokol o výsledku voleb bude do 24 hodin zveřejněn zde na webu.

  (24. 11. 2022)
 • Volby do Akademického senátu FHS UK začaly 21. 11. v 10:00 hod.

  Volby se konají pouze elektronicky.


  VOLTE ELEKTRONICKY na adrese https://volby.is.cuni.cz

  Volit můžete do čtvrtka 24. 11. do 14:00 hod.


  Do aplikace se dostanete stejnými přihlašovacími údaji, které používáte pro SIS.

  Všechny potřebné informace, jak používat volební aplikaci, najdete v tomto manuálu.


  • Zde se můžete prohlédnout seznam kandidátů a kandidátek do AS FHS UK.


  • Studenti/studentky mohou volit pouze svoje studentské zástupce/zástupkyně do studentské komory AS FHS UK, do komory akademických pracovníků volit nemohou.

   Do komory akademických pracovníků AS FHS UK mohou volit pouze akademičtí pracovníci/pracovnice. Ti naopak nemohou volit do studentské komory.


  • Ve volební aplikaci pro volby do AS FHS UK můžete zaškrtnout 1 - 3 kandidáty/kandidátky. Instrukce, jak volit, jsou uvedeny i přímo ve volební aplikaci.


  V případě nejasností nebo dotazů kontaktujte volební komisi e-mailem na adrese .


  Případné technické problémy hlaste na .  Za volební komisi


  Hedvika Novotná

  předsedkyně volební komise


  (21. 11. 2022)
 • Volební komise zveřejnila v pondělí 14. 11. 2022 kandidátní listiny pro volby do AS FHS UK.

  Do AS FHS UK kandiduje tento rok celkem 17 osob, z toho 9 do komory akademických pracovníků a 8 do studentské komory.

  Zde si můžete prohlédnout seznam kandidátek a kandidátů.

  (14. 11. 2022)
 • Přijímání nominací do voleb do AS FHS UK bylo ukončeno v pondělí 14. 11. 2022 v 10:00 hod.

  Děkujeme všem, kdo se rozhodli navrhnout svého kandidáta/kandidátku do voleb do Akademického senátu FHS UK.

  Volby proběhnou elektronicky v termínu 21. – 24. listopadu 2022.

  (14. 11. 2022)
 • Seznam voličů z řad studentů a seznam voličů z řad akademických pracovníků byly vygenerovány v souladu s Volebním řádem AS FHS UK ke dni 7. 11. 2022.

  (7. 11. 2022)
NOMINACE KANDIDÁTŮ A KANDIDÁTEK

Blíží se volby do Akademického senátu FHS UK. Volby proběhnou v termínu 21. – 24. 11. 2022.


Kandidáty/kandidátky z řad akademických pracovníků/akademických pracovnic i studujících můžete navrhovat do pondělí 14. listopadu do 10.00 hodin.


Základní informace:

 • Kandidáty/ky může navrhovat každý člen/ka akademické obce fakulty. Za kandidáta/ku na člena/ku senátu může být navržen/a akademický pracovník/akademická pracovnice (více viz definice pojmu „akademický pracovník“ v Opatření rektora UK č. 15/2020) nebo studující, v obou případech je podmínkou členství v akademické obci fakulty.


 • S přijetím kandidatury musí navržený/á vyslovit souhlas. Souhlas jednotlivých kandidátů/ek s přijetím kandidatury si vyžádá volební komise.


 • Nominace kandidátů/ek budou probíhat elektronicky přes webový formulář.


Webový formulář:

 • WEBOVÝ FORMULÁŘ pro nominace najdete zde.


 • Vzhledem k tomu, že potřebujeme ověřit Vaši identitu, je formulář přístupný pouze po přihlášení k univerzitní platformě MS Office 365. V prvním kroku přihlášení napište svůj login ve tvaru “čísloosoby@cuni.cz“ (neboli UKČO - najdete ho na svém průkazu UK nebo v SIS). Poté budete přesměrováni na přihlašovací stránku do CAS, kde se již budete moci přihlásit svými obvyklými přihlašovacími údaji. Bez přihlášení, které je zároveň identifikací osoby, není vyplnění tohoto formuláře možné.


 • Před každou prací s formulářem si zkontrolujte, zda jste skutečně přihlášeni ke svému univerzitnímu účtu u MS Office.


 • Instrukce, jak se přihlásit k univerzitním MS Office 365, najdete zde.


 • V jednom formuláři lze nominovat pouze jednoho kandidáta/jednu kandidátku. Pokud chcete navrhnout více kandidátů/ek, je třeba vyplnit formulář pro každou nominaci zvlášť.


 • Vyplnění formuláře Vám zabere zlomek času. Můžete ho vyplnit i ze svého mobilního telefonu.


Návrh obsahuje:

 • identifikaci navrhovatele/ky (tj. UKČO, jméno a příjmení – jsou automaticky ověřeny Vaším přihlášením do formuláře přes CAS),


 • identifikaci kandidáta/ky (UKČO, jméno a příjmení – vyplníte ve formuláři),


 • kontaktní e-mail navrhovatele/ky (vyplníte ve formuláři).


Termíny:

 • Kandidáty/ky do AS FHS UK můžete navrhovat v termínu 3. 10. – 14. 11. do 10:00 hod.


 • Kandidátní listiny budou volební komisí zveřejněny nejdříve v pondělí 14. listopadu a nejpozději v pátek 18. listopadu.


 • Volby do AS FHS UK budou probíhat 21. – 24. 11. 2022.


Volební komisi můžete kontaktovat e-mailem na adrese .

Veškeré informace ohledně voleb do AS FHS UK najdete na tomto volebním webu.Za volební komisi


Hedvika Novotná

předsedkyně volební komise


(3. 10. 2022)
Vyhlášení voleb do Akademického senátu FHS UK 2022

V souladu s čl. 2 Volebního řádu AS FHS UK vyhlašuje AS FHS UK volby do AS FHS UK1 na 21. - 24. listopadu 2022.


AS FHS UK stanovuje elektronický způsob voleb.


Funkční období nově zvolených senátorů a senátorek z řad akademických pracovníků začíná 1. února 2023 a končí 31. ledna 2026.

Funkční období nově zvolených studentských senátorů a senátorek začíná 1. února 2023 a končí 31. ledna 2025.

(viz usnesení AS FHS UK č. 526)


AS FHS UK zřizuje volební komisi pro volby do AS FHS UK ve složení Hedvika Novotná (ak. prac., předsedkyně), Jiří Tourek (ak. prac., člen), David Jelínek (stud., člen), Matěj Krofta (stud., člen), Jana Wohlmuth Markupová (ak. prac., náhradnice), Martina Pustková (stud., náhradnice).

(viz usnesení AS FHS UK č. 527)


O přípravě voleb a navrhování kandidátů bude v nejbližší době informovat volební komise.Za AS FHS UK


prof. Dr. phil. Pavel Himl

předseda AS FHS UK


(15. 9. 2022)


Poznámky

1

Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Poslední změna: 23. listopad 2023 15:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám