VOLBY 2022

Vyhlášení voleb do Akademického senátu FHS UK 2022

V souladu s čl. 2 Volebního řádu AS FHS UK vyhlašuje AS FHS UK volby do AS FHS UK1 na 21. - 24. listopadu 2022.


AS FHS UK stanovuje elektronický způsob voleb.


Funkční období nově zvolených senátorů a senátorek z řad akademických pracovníků začíná 1. února 2023 a končí 31. ledna 2026.

Funkční období nově zvolených studentských senátorů a senátorek začíná 1. února 2023 a končí 31. ledna 2025.

(viz usnesení AS FHS UK č. 526)


AS FHS UK zřizuje volební komisi pro volby do AS FHS UK ve složení Hedvika Novotná (ak. prac., předsedkyně), Jiří Tourek (ak. prac., člen), David Jelínek (stud., člen), Matěj Krofta (stud., člen), Jana Wohlmuth Markupová (ak. prac., náhradnice), Martina Pustková (stud., náhradnice).

(viz usnesení AS FHS UK č. 527)


O přípravě voleb a navrhování kandidátů bude v nejbližší době informovat volební komise.Za AS FHS UK


prof. Dr. phil. Pavel Himl

předseda AS FHS UK


(15. 9. 2022)


Poznámky

1

Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Poslední změna: 22. září 2022 15:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám