Elektronická kultura a sémiotika

Elektronická kultura a sémiotika (prezenční forma)

Magisterské studium na Katedře elektronické kultury a sémiotiky na FHS UK je určené pro ty bakaláře sociálních a humanitních odborů, kteří chtějí získat teoretické a metodologické znalosti potřebné pro porozumění komunikačním procesům odehrávajícím se v současné společnosti. Jde o procesy, v kterých se moderní technologie digitálních telekomunikací propojují s kulturními, mediálními a sociálními faktory, aby ve svém celku vytvářely novou podobu života společnosti i jedinců. Pro pochopení komplexního charakteru těchto procesů nabízí katedra kurzy které jsou zaměřeny na sémiotické, filosofické, antropologické a sociálně-kulturní aspekty komunikace.


Pomocí sémiotických teoretických nástrojů se svět komunikace posluchačům představí v podobě znaků a znakových soustav, které umožňují výměny informací. Filozofická, antropologická a sociálně-kulturní reflexe jim ukáže proměny, jakými tu prochází člověk a společnost. Tato pojmová a metodologická výbava otevře studentům přístup k pochopení specifického charakteru nových médií, proměn urbánního prostoru, úloze vizuality, projevům kreativity a transformacím individuálního i kolektivního vědomí pod vlivem komunikace na sociálních sítích.     


Pro úspěšné absolventy se nabízí možnost pokračovat v studiu na doktorském studiu v oboru Sémiotika a filozofie komunikace.


Odkazy a kontakty

Proděkan pro pregraduální studia FHS UK: Mgr. Richard Zika, Ph.D.

Vedoucí Katedry elektronické kultury a sémiotiky: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.

Garant studijního oboru / garant studijního programu: doc. Mgr. Benedetta Zaccarello, Ph.D. et Ph.D.


Web: http://eks.fhs.cuni.cz/EKS-1.html

Ptejte se nás na Facebooku.

Kontakty na Katedru elektronické kultury a sémiotiky


Vyhlášení přijímacího řízení a přihláška ke studiu

Text akreditace

Studijní plán


Poslední změna: 12. únor 2018 12:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám