Elektronická kultura a sémiotika - zápis od roku 2019

Forma studia: prezenční

Charakteristika studia

Magisterské studium programu Elektronická kultura a sémiotika je určené pro ty bakaláře sociálních a humanitních odborů, kteří chtějí získat teoretické a metodologické znalosti potřebné pro porozumění komunikačním procesům odehrávajícím se v současné společnosti. Jde o procesy, v kterých se moderní technologie digitálních telekomunikací propojují s kulturními, mediálními a sociálními faktory, aby ve svém celku vytvářely novou podobu života společnosti i jedinců. Pro pochopení komplexního charakteru těchto procesů nabízí katedra kurzy, které jsou zaměřeny na sémiotické, rétorické, literární, filosofické a sociálně-kulturní aspekty komunikace.Pomocí těchto teoretických přístupů se svět komunikace posluchačům představí v podobě znaků a znakových soustav, které se vyznačují výrazným persvazivním účinkem.


V magisterském studiu je kladen důraz také na nezbytnou míru klasického vzdělání, která bývá v analýze mediální komunikace převážně opomíjena. Proto jsou v něm kromě očekávaných kurzů z vizuální rétoriky, sociologie nových médií a sémiotiky reklamy zastoupeny také přednášky věnované klasické rétorice, filosofickému založení umění (přesvědčivost a afektivní efekt je jedním z jeho dominantních rysů), literární teorii, románu, ale také otázkám spojeným s literárním kánonem. Pozornost je též věnována specificky pojaté ikonologičnosti, která poukazuje k vzájemné provázanosti verbálního a vizuálního aspektu mediálního sdělení. Dalším klíčovým pojmem se stává dialogičnost (v novější variantě intertextualita), kterou můžeme také chápat jako na první pohled sotva postřehnutelný vztah moderních způsobů komunikace s těmi tradičnějšími.


Pro vynikající absolventy se otevírá perspektiva v postgraduálním studiu v oboru Sémiotika a filosofie komunikace.


Více informací najdete v rozhovoru s garantem programu: „S Jakubem Češkou o nové podobě programu Elektronická kultura a sémiotika“


Akreditace

Text akreditace


Poslední změna: 21. duben 2022 15:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám