Elektronická kultura a sémiotika

Elektronická kultura a sémiotika (prezenční forma)

Studijní program vyrůstá z tradice humanitní vzdělanosti: fenoménům současnosti nelze rozumět bez porozumění tradičním pojetím. SP je postaven na komplementárním přístupu k analýze mediálního sdělení (a komunikace), který je zakotven na jedné straně v tradičním uchopení komunikace (v rétorice, poetice, se znalostí a pochopením role literárního kánonu), na straně druhé v moderních přístupech k reflexi nových médií a mediálního sdělení (ať již jde o její ikonickou, obrazovou nebo literární podobu). Takto definovaný program se odlišuje především v důrazu, který klade na tradiční pojímání komponované promluvy a jejího afektivního efektu.


SP je ukotven ve dvou oblastech vzdělávání, jednak ve filologii (v důrazu na literární teorii, komparativním pohledu na porozumění sdělení v kulturním horizontu literárního kánonu, rétorice a teorii mluvních aktů), jednak na mediálních a komunikačních studiích. Zde je kladen důraz na sémiotiku médií a na jejich teorii. SP tedy vychází z literární teorie, z vizuálních studií, ze sémiotiky médií, z filosofických předpokladů mediality (v rétorice, poetice a v teorii žánrů), ze studií paměti a ze sociologie nových médií.


Předpokladem studia v tomto magisterském studijním programu je schopnost samostatně pracovat s odbornými texty v angličtině.


Studijní program je uskutečňován bez specializace.


Odkazy a kontakty

Proděkan pro pregraduální studia FHS UK: Mgr. Richard Zika, Ph.D.

Garant studijního programu: doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.


Web: http://eks.fhs.cuni.cz/EKS-1.html

Ptejte se nás na Facebooku.

Kontakty na Katedru elektronické kultury a sémiotiky


Vyhlášení přijímacího řízení a přihláška ke studiu

Text akreditace

Text akreditace - platné od ak. roku 2019/2020

Studijní plán

Studijní plán - do roku 2019


Poslední změna: 31. říjen 2018 15:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám