VOLBY - PROSINEC 2019

VÝSLEDKY VOLEB DO AS FHS UK

Komora akademických pracovníků

Účast ve volbách do AS FHS UK:

Učitelé

75%

(volilo 98 z 130 oprávněných voličů/voliček, počet platných hlasů 98)


Za členy AS FHS UK byli pro volební období 1. 2. 2020 – 31. 1. 2023 zvoleni z řad akademických pracovníků:

Jan Horský

Jakub Marek

Ondřej Špaček


Náhradníky z řad akademických pracovníků byli zvoleni:

1. Lily Císařovská

2. Aleš Svoboda


Přehled výsledků voleb do komory akademických pracovníků najdete zde.Studentská komora

Účast ve volbách do AS FHS UK:

Studenti

23%

(volilo 583 z 2 547 oprávněných voličů/voliček, počet platných hlasů 583)


Za členy AS FHS UK byli pro volební období 1. 2. 2020 – 31. 1. 2022 zvoleni z řad studentů/studentek:

Radek Holodňák

Alexandra Brocková

Matěj Krofta


Přehled výsledků voleb do studentské komory najdete zde.


Náhradníky z řad studentů byli zvoleni:

1. Kristina Anna Vyletová

2. Dominik Kuna


Volební komise neobdržela námitky k průběhu a výsledku voleb.

Na základě výše uvedených údajů volební komise konstatuje, že volby proběhly v souladu s Volebním řádem Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Všechny informace najdete v Protokolu o výsledku voleb AS FHS UK 2019


(9. 12. 2019)
VOLEBNÍ AKTUALITY


  • Volební komise zveřejnila v pondělí 25. 11. 2019 jména kandidátů a kandidátek, kteří se ve volbách do AS FHS UK ucházejí o vaše hlasy. Do AS FHS UK kandiduje celkem 14 osob, z toho 6 do komory akademických pracovníků a 8 do studentské komory. (25. 11. 2019)
  • Přijímání nominací do voleb do AS FHS UK bylo ukončeno v pondělí 25. 11. 2019 v 11:00 hod.

    Děkujeme všem, kdo se rozhodli navrhnout svého kandidáta/svoji kandidátku do voleb do Akademického senátu FHS UK.

    Definitivní seznam všech kandidátů/kandidátek bude zveřejněn nejpozději v pondělí 2. prosince.

    Volby proběhnou elektronicky v termínu 3. – 6. prosince 2019.

    Sledujte také FB Studentské komory AS FHS UK.
Možnost navrhovat kandidáty do voleb do Akademického senátu FHS UK

Blíží se volby do akademického senátu fakulty. Připomínáme Vám, že můžete navrhovat své kandidáty a to až do pondělí 25. listopadu do 11 hodin.

Návrh můžete podat písemně na podatelně fakulty (areál UK Jinonice, budova B, 5. podlaží, místnost 5005) či elektronicky na .


Návrh musí obsahovat:

  a. 

identifikaci navrhovatele/navrhovatelů (jméno, příjmení, UKČO),

  b. 

identifikaci kandidáta/kandidátů (jméno, příjmení, UKČO),

  c. 

souhlas kandidáta/kandidátů (nebude-li souhlas přiložen ke kandidatuře, zajistí si volební komise samostatně).


Definitivní seznam kandidátů se zveřejní nejpozději v pondělí 2. prosince.


Za volební komisi


Jiří Tourek

předseda volební komise


(7. listopadu 2019)
Vyhlášení voleb do Akademického senátu FHS UK

AS FHS UK vyhlašuje volby do AS FHS UK na 3. – 6. prosince 2019. AS FHS UK stanovuje elektronický způsob voleb.

Funkční období nově zvolených senátorek a senátorů z řad akademických pracovníků začíná 1. února 2020 a končí 31. ledna 2023. Funkční období nově zvolených studentských senátorů a senátorek začíná 1. února 2020 a končí 31. ledna 2022. (usnesení č. 423)


AS FHS UK zřizuje volební komisi ve složení: Jiří Tourek (předseda), Milan Hanyš (člen akad. pr.), Hedvika Novotná (náhradnice akad. pr.), Felix Geisler (člen za stud.), Agáta Hrdličková (členka za stud.), Magdalena Voldřichová (náhradnice za stud.). (usnesení č. 422)


O průběhu voleb a navrhování kandidátů bude v nejbližší době informovat volební komise.


(4. října 2019)


Poslední změna: 16. prosinec 2019 12:20 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám