VOLBY - LISTOPAD 2020

Vyhlášení voleb do Akademického senátu FHS UK

V souladu s čl. 2 Volebního řádu akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy se vyhlašují volby do AS FHS UK na 24. – 27. listopadu 2020. AS FHS UK stanovuje elektronický způsob voleb.


Funkční období nově zvolených senátorek a senátorů z řad akademických pracovníků začíná 1. února 2021 a končí 31. ledna 2024.


Funkční období nově zvolených studentských senátorů a senátorek začíná 1. února 2020 a končí 1. února 2021 a končí 31. ledna 2023.


AS FHS UK zřizuje volební komisi ve složení J. Chavalka (externí předseda volební komise), J. Wohlmuth Markupová (zástupce učitelské kurie senátu), O. Špaček (náhradník za učitelskou kurii), R. Holodňák (zástupce studentské kurie senátu), A. Brocková (zástupkyně studentské kurie senátu), M. Krofta (náhradník za studentskou kurii).


O průběhu voleb a navrhování kandidátů bude v nejbližší době informovat volební komise.


(25. 9. 2020)


Poslední změna: 13. říjen 2020 10:47 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám