VOLBY - LISTOPAD 2020

VÝSLEDKY VOLEB DO AS FHS UK 2020

Komora akademických pracovníků

Účast ve volbách do AS FHS UK:

Akademičtí pracovníci

78%

(volilo 94 ze 120 oprávněných voličů, počet platných hlasů 94)


Za členy AS FHS UK byli pro volební období 1. 2. 2021 – 31. 1. 2024 zvoleni z řad akademických pracovníků:

Věra Sokolová

Hedvika Novotná

Markéta Zandlová


Náhradníky z řad akademických pracovníků byli zvoleni:

1. Markéta Pražáková Seligová

2. Petr Pavlík

3. Selma Muhič Dizdarevič


Přehled výsledků voleb do komory akademických pracovníků najdete zde.Studentská komora

Účast ve volbách do AS FHS UK:

Studenti

18%

(volilo 568 z 3 108 oprávněných voličů, počet platných hlasů 568)


Za členy AS FHS UK byli pro volební období 1. 2. 2021 – 31. 1. 2023 zvoleni z řad studentů:

Tatiana Badurová

Agáta Hrdličková

David Jelínek


Náhradníky z řad studentů byli zvoleni:

1. Adam Vostárek

2. Ondřej Nývlt

3. Marek Skála

4. Kateřina Mašková


Přehled výsledků voleb do studentské komory najdete zde.


Na základě výše uvedených údajů volební komise konstatuje, že volby proběhly v souladu s Volebním řádem Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Všechny informace najdete v Protokolu o výsledku voleb do AS FHS UK 2020.Za správnost:

Jakub Chavalka (předseda volební komise)

Alexandra Brocková (zástupkyně studentské kurie)

Radek Holodňák (zástupce studentské kurie)

Jana Wohlmuth Markupová (zástupkyně učitelské kurie)


(27. 11. 2020)
VOLEBNÍ AKTUALITY


 • Volby do AS FHS UK byly dnes v 9.00 hod. zahájeny.

  Volte elektronicky zde: https://volby.fhs.cuni.cz/.

  Volit můžete až do pátku 27. 11. do 14.00 hod.

  (24. 11. 2020)


 • Milé kolegyně,

  milí kolegové,


  jako předseda volební komise jsem byl požádán, abych zprostředkoval pozvání na moderovanou předvolební debatu s kandidáty do studentské kurie AS FHS UK (pozvánka zde), která proběhne dnes, v pondělí 23. 11., od 18:00 hodin na platformě MS Teams. Připojit se můžete zde.


  S informacemi o fungování studentské kurie Akademického senátu FHS UK, jakož i prezentacemi kandidátů se můžete blíže obeznámit na studentském podcastu.


  Volební programy studentských kandidátů naleznete zde. Konkrétní body programů jsou upřesněny v krátké dotazníkové prezentaci studentských kandidátů.


  Děkuji, že jsou pro vás volby důležité!  S pozdravem


  Jakub Chavalka

  předseda volební komise


  (23. 11. 2020)


 • Jak a proč volit do akademického senátu fakulty se dozvíte v tomto krátkém videu.

  Tak volte! Elektronicky.

  A kdy? Volit můžete od úterý 24. 11. od 9:00 hod. do pátku 27. 11. do 14:00 hod.

  Letošní kandidáty najdete zde. • Zajímají vás letošní volební programy kandidátů ve volbách do fakultního akademického senátu? Najdete je zde formou aktivních odkazů u jednotlivých jmen.

  Volební programy nejsou povinné, takže je nemusejí zveřejnit všichni kandidáti.

  (20. 11. 2020)


 • Volební komise zveřejnila ve středu 18. 11. 2020 kandidátní listiny.

  Do AS FHS UK kandiduje tento rok celkem 16 osob, z toho 7 do komory akademických pracovníků a 9 do studentské komory.

  (18. 11. 2020)


 • Přijímání nominací do voleb do AS FHS UK bylo ukončeno v pondělí 16. 11. 2020 v 11:00 hod.

  Děkujeme všem, kdo se rozhodli navrhnout svého kandidáta do voleb do Akademického senátu FHS UK.

  Definitivní kandidátní listiny budou zveřejněny nejpozději v pátek 20. 11.

  Volby proběhnou elektronicky v termínu 24. – 27. listopadu 2020.

  Sledujte také FB Studentské komory AS FHS UK.

  (16. 11. 2020)
Uzávěrka nominací kandidátů do voleb do AS FHS UK již v pondělí 16. 11. v 11:00


Vážené kolegyně,

vážení kolegové,


jménem volební komise AS FHS UK připomínám, že do pondělí 16. listopadu do 11:00 hod. máte možnost navrhovat kandidáty do Akademického senátu FHS UK.

Letos pro podání návrhu slouží primárně elektronický formulář (ověří i na dálku Vaši identitu prostřednictvím přihlášení přes CAS).


V případě technických nesrovnalostí je možné podat nominaci přes Váš pracovní fakultní e-mail (fakultní adresa je jedinečná a rovněž slouží jako dostatečná záruka identity).


Další informace o nominacích kandidátů do voleb viz níže.


Volební komisi můžete kontaktovat e-mailem na adrese .Za volební komisi


Jakub Chavalka

předseda volební komise
Možnost navrhovat kandidáty do voleb do Akademického senátu FHS UK

Blíží se volby do akademického senátu fakulty.

Kandidáty z řad akademiků i studentů můžete navrhovat do pondělí 16. listopadu do 11.00 hodin.


Základní informace:

 • Kandidáty může navrhovat každý člen akademické obce fakulty. Za kandidáta na člena senátu může být navržen akademický pracovník nebo student, v obou případech je podmínkou členství v akademické obci fakulty.


 • S přijetím kandidatury musí navržený vyslovit souhlas. Souhlas jednotlivých kandidátů s přijetím kandidatury si vyžádá od každého kandidáta volební komise.


 • Vzhledem k epidemické situaci a s ní souvisejícími omezeními není tento rok možné podávat návrhy v listinné podobě. Návrhy je možné podávat pouze přes níže uvedený elektronický formulář.


Návrh obsahuje:

 • identifikaci navrhovatele (UKČO, jméno a příjmení - jsou automaticky ověřeny Vaším přihlášením do formuláře),


 • identifikaci kandidáta (UKČO, jméno a příjmení – vyplníte ve formuláři),


 • kontaktní e-mail navrhovatele (vyplníte ve formuláři).


ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ pro nominaci najdete zde.


 • Vzhledem k tomu, že potřebujeme ověřit Vaši identitu, je formulář přístupný pouze po přihlášení k univerzitní platformě MS Office 365. V prvním kroku přihlášení napište svůj login ve tvaru “čísloosoby@cuni.cz“ (neboli UKČO - najdete ho na svém průkazu UK pod fotografií nebo v SIS). Poté budete přesměrováni na přihlašovací stránku do CAS, kde se již budete moci přihlásit svými obvyklými přihlašovacími údaji. Bez přihlášení, které je zároveň identifikací osoby, není vyplnění tohoto formuláře možné.


 • Instrukce, jak se přihlásit k univerzitním MS Office 365, najdete zde.


 • V každém jednom formuláři lze nominovat pouze jednoho kandidáta. Pokud chcete navrhnout více kandidátů, vyplňujte, prosím, pro každého kandidáta jeden formulář.


 • Vyplnění formuláře Vám zabere zlomek času. Můžete ho vyplnit i ze svého mobilního telefonu.


Termíny:

 • Kandidáty do AS FHS UK můžete navrhovat v termínu 23. 10. – 16. 11. do 11.00 hod.


 • Definitivní seznam kandidátů bude zveřejněn nejpozději v pátek 20. listopadu.


 • Volby do AS FHS UK budou probíhat elektronicky 24. – 27. 11.


Za volební komisi


Jakub Chavalka

předseda volební komise


(23. 10. 2020)
Vyhlášení voleb do Akademického senátu FHS UK 2020

V souladu s čl. 2 Volebního řádu akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy se vyhlašují volby do AS FHS UK na 24. – 27. listopadu 2020. AS FHS UK stanovuje elektronický způsob voleb.


Funkční období nově zvolených senátorek a senátorů z řad akademických pracovníků začíná 1. února 2021 a končí 31. ledna 2024.


Funkční období nově zvolených studentských senátorů a senátorek začíná 1. února 2021 a končí 31. ledna 2023.


AS FHS UK zřizuje volební komisi ve složení J. Chavalka (externí předseda volební komise), J. Wohlmuth Markupová (zástupce učitelské kurie senátu), O. Špaček (náhradník za učitelskou kurii), R. Holodňák (zástupce studentské kurie senátu), A. Brocková (zástupkyně studentské kurie senátu), M. Krofta (náhradník za studentskou kurii).


O průběhu voleb a navrhování kandidátů bude v nejbližší době informovat volební komise.


(25. 9. 2020)


Poslední změna: 27. listopad 2020 16:34 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám