VOLBY - LISTOPAD 2021

VOLEBNÍ AKTUALITY


 • Oficiální výsledky voleb do AS FHS UK a AS UK:

  Protokol o výsledku voleb do Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

  Protokol o výsledku voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy

  (25. 11. 2021)
 • Volby do AS FHS UK a AS UK skončily. Volební aplikace je uzavřena.

  Neoficiální výsledky najdete k nahlédnutí přímo ve volební aplikaci pod záložkou “Dokončené“. Neoficiální výsledky jsou pouze orientační.

  Oficiální protokol o výsledku voleb bude do 24 hodin zveřejněn zde na webu.

  (25. 11. 2021)
 • Elektronické volby do AS FHS UK a AS UK začaly 22. 11. v 10:00 hod.


  Do obou senátů můžete volit na adrese https://volby.is.cuni.cz.


  Do aplikace se dostanete stejnými přihlašovacími údaji, které používáte pro SIS. Všechny potřebné informace, jak používat volební aplikaci, najdete v tomto manuálu.


  • Svoje kandidáty/kandidátky do AS FHS UK můžete vybírat zde, kandidáty/kandidátky do AS UK zde.


  • Studenti/studentky mohou volit pouze svoje studentské zástupce/zástupkyně do studentské komory AS FHS UK nebo AS UK, do komory akademických pracovníků volit nemohou. Naopak do komory akademických pracovníků AS FHS UK nebo AS UK mohou volit pouze akademičtí pracovníci/pracovnice. Ti zase nemohou volit do studentské komory.


  • Ve volbách do AS FHS UK můžete zaškrtnout ve volební aplikaci 1 - 3 kandidáty/kandidátky. Instrukce jsou uvedeny i přímo ve volební aplikaci.


  • Ve volbách do AS UK můžete zaškrtnout ve volební aplikaci 1 - 2 kandidáty/kandidátky. Instrukce jsou uvedeny i přímo ve volební aplikaci.


  V případě nejasností nebo dotazů nás kontaktujte na e-mailové adrese .

  Případné technické problémy hlaste na .

  (22. 11. 2021)
 • Volební komise zveřejnila ve středu 15. 11. 2021 kandidátní listiny pro volby do AS FHS UK a kandidátní listiny pro volby do AS UK

  Do AS FHS UK kandiduje tento rok celkem 19 osob, z toho 9 do komory akademických pracovníků a 10 do studentské komory.

  Do AS UK kandiduje za FHS UK celkem 6 osob, z toho 2 do komory akademických pracovníků a 4 do studentské komory.

  (15. 11. 2021)
 • Přijímání nominací do voleb do AS FHS UK a AS UK bylo ukončeno v pondělí 15. 11. 2021 v 10:00 hod.

  Děkujeme všem, kdo se rozhodli navrhnout svého kandidáta/kandidátku do voleb do Akademického senátu FHS UK nebo Akademického senátu UK.

  Volby proběhnou elektronicky v termínu 22. – 25. listopadu 2021.

  (15. 11. 2021)
 • Vážené kolegyně,

  vážení kolegové,


  jménem volební komise připomínám, že do pondělí 15. listopadu do 10:00 hod. máte možnost navrhovat kandidáty/kandidátky do Akademického senátu FHS UK a Akademického senátu UK.

  Pro podání návrhu použijte webový formulář.


  Volební komisi můžete kontaktovat e-mailem na adrese .


  Za volební komisi


  Hedvika Novotná

  předsedkyně volební komise

  (12. 11. 2021)
 • Seznam voličů z řad studentů a seznam voličů z řad akademických pracovníků byly vygenerovány v souladu s Volebním řádem AS UK a Volebním řádem AS FHS UK ke dni 5. 11. 2021.

  (5. 11. 2021)NOMINACE KANDIDÁTŮ A KANDIDÁTEK

Blíží se volby do akademického senátu. Tento rok nás čekají jak volby do Akademického senátu FHS UK, tak volby do Akademického senátu UK. Oboje volby proběhnou společně v termínu 22. – 25. 11. 2021.


Kandidáty/kandidátky z řad akademických pracovníků/akademických pracovnic i studujících můžete navrhovat do pondělí 15. listopadu do 10.00 hodin.


Základní informace:

 • Kandidáty/ky může navrhovat každý člen/ka akademické obce fakulty. Za kandidáta/ku na člena/ku senátu může být navržen/a akademický pracovník/akademická pracovnice nebo studující, v obou případech je podmínkou členství v akademické obci fakulty.


 • Stejný kandidát/stejná kandidátka může být nominován/a do obou senátů.


 • S přijetím kandidatury musí navržený/á vyslovit souhlas. Souhlas jednotlivých kandidátů/kandidátek s přijetím kandidatury si vyžádá volební komise.


 • Nominace kandidátů/kandidátek budou probíhat elektronicky přes webový formulář.


Webový formulář:

 • WEBOVÝ FORMULÁŘ pro nominace najdete zde.


 • Vzhledem k tomu, že potřebujeme ověřit Vaši identitu, je formulář přístupný pouze po přihlášení k univerzitní platformě MS Office 365. V prvním kroku přihlášení napište svůj login ve tvaru “čísloosoby@cuni.cz“ (neboli UKČO - najdete ho na svém průkazu UK nebo v SIS). Poté budete přesměrováni na přihlašovací stránku do CAS, kde se již budete moci přihlásit svými obvyklými přihlašovacími údaji. Bez přihlášení, které je zároveň identifikací osoby, není vyplnění tohoto formuláře možné.


 • Před každou prací s formulářem si zkontrolujte, zda jste skutečně přihlášeni ke svému univerzitnímu účtu u MS Office.


 • Instrukce, jak se přihlásit k univerzitním MS Office 365, najdete zde.


 • V každém jednom formuláři lze nominovat pouze jednoho kandidáta/jednu kandidátku do jednoho ze senátů. Pokud chcete navrhnout více kandidátů/kandidátek, nebo nominovat stejného kandidáta/stejnou kandidátku do obou senátů, je třeba vyplnit formulář pro každou nominaci zvlášť.


 • Vyplnění formuláře Vám zabere zlomek času. Můžete ho vyplnit i ze svého mobilního telefonu.


Návrh obsahuje:

 • identifikaci navrhovatele/navrhovatelky (tj. UKČO, jméno a příjmení – jsou automaticky ověřeny Vaším přihlášením do formuláře přes CAS),


 • identifikaci kandidáta/kandidátky (UKČO, jméno a příjmení – vyplníte ve formuláři),


 • kontaktní e-mail navrhovatele/navrhovatelky (vyplníte ve formuláři).


Termíny:

 • Kandidáty/kandidátky do AS FHS UK a AS UK můžete navrhovat v termínu 22. 10. – 15. 11. do 10:00 hod.


 • Kandidátní listiny budou volební komisí zveřejněny nejdříve v pondělí 15. listopadu a nejpozději v pátek 19. listopadu.


 • Volby do AS FHS UK a AS UK budou probíhat elektronicky 22. – 25. 11. 2021.


Volební komisi můžete kontaktovat e-mailem na adrese .

Veškeré informace ohledně voleb do AS FHS UK a AS UK najdete na tomto volebním webu.Za volební komisi


Hedvika Novotná

předsedkyně volební komise


(22. 10. 2021)
Vyhlášení voleb do Akademického senátu FHS UK a stanovení termínu voleb do Akademického senátu UK 2021

V souladu s čl. 2 Volebního řádu AS FHS UK vyhlašuje AS FHS UK volby do AS FHS UK1 na 22. - 25. listopadu 2021. AS FHS UK stanovuje elektronický způsob voleb.

Funkční období nově zvolených senátorů a senátorek z řad akademických pracovníků začíná 1. února 2022 a končí 31. ledna 2025.

Funkční období nově zvolených studentských senátorů a senátorek začíná 1. února 2022 a končí 31. ledna 2024.

(viz usnesení AS FHS UK č. 502)


AS FHS UK stanovuje termín voleb do AS UK2 na FHS UK na 22. - 25. listopadu 2021. AS FHS UK stanovuje elektronický způsob voleb. Funkční období nově zvolených senátorů a senátorek začíná 1. února 2022 a končí 31. ledna 2025.

(viz usnesení AS FHS UK č. 503)


AS FHS UK zřizuje volební komisi pro volby do AS FHS UK ve složení Hedvika Novotná (ak. prac., předsedkyně), Jiří Tourek (ak. prac., člen), David Jelínek (stud., člen), Jakub Švec (stud., člen), Jakub Marek (náhradník, ak. prac.), Tatiana Chavalková Badurová (stud., náhradnice).

(viz usnesení AS FHS UK č. 504)


AS FHS UK zřizuje dílčí volební komisi pro volby do AS UK ve složení Hedvika Novotná (ak. prac., předsedkyně), Jiří Tourek (ak. prac., člen), David Jelínek (stud., člen), Jakub Švec (stud., člen), Jakub Marek (náhradník, ak. prac.), Tatiana Chavalková Badurová (stud., náhradnice).

(viz usnesení AS FHS UK č. 505)


O přípravě voleb a navrhování kandidátů bude v nejbližší době informovat volební komise.Za AS FHS UK


doc. Dr. phil. Pavel Himl

předseda AS FHS UK


(19. 10. 2021)


Poznámky

1

Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

2

Akademický senát Univerzity Karlovy


Poslední změna: 25. listopad 2021 18:04 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám