VOLBY 2023

VOLEBNÍ AKTUALITY


 • Oficiální výsledky voleb do AS FHS UK:

  Protokol o výsledku voleb do Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy 2023


  Za členy AS FHS UK byli pro volební období 1. 2. 2024 – 31. 1. 2027 zvoleni z řad akademických pracovníků:

  1. Jan Tuček

  2. Martin Heřmanský

  3. Arnošt Novák


  Náhradníky z řad akademických pracovníků byli zvoleni:

  1. Yasar Abu Ghosh

  2. Markéta Pražáková Seligová

  3. Lenka Martinec Nováková


  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


  Za členy AS FHS UK byli pro volební období 1. 2. 2024 – 31. 1. 2026 zvoleni z řad studentů:

  1. Lucie Kalabisová

  2. Karina Zamrazilová

  3. Matěj Krofta


  Náhradníky z řad studentů byli zvoleni:

  1. Vít Marek

  2. Věra Koukalová

  3. David Plass

  4. Václav Pretschner


  (23. 11. 2023)




 • Volby do AS FHS UK skončily. Volební aplikace je uzavřena.

  Neoficiální výsledky najdete k nahlédnutí přímo ve volební aplikaci pod záložkou “Dokončené“. Neoficiální výsledky jsou pouze orientační.

  Oficiální protokol o výsledku voleb bude do 24 hodin zveřejněn zde na webu.

  (23. 11. 2023)




 • Volby do Akademického senátu FHS UK začaly 20. 11. v 10.00 hod.

  Volby se konají pouze elektronicky.


  VOLTE ELEKTRONICKY na adrese https://volby.is.cuni.cz

  Volit můžete do čtvrtka 23. 11. do 14.00 hod.


  Do aplikace se dostanete stejnými přihlašovacími údaji, které používáte pro SIS.

  Všechny potřebné informace, jak používat volební aplikaci, najdete v tomto manuálu.


  • Zde se můžete prohlédnout seznam kandidátů a kandidátek do AS FHS UK.


  • Studenti/studentky mohou volit pouze svoje studentské zástupce/zástupkyně do studentské komory AS FHS UK, do komory akademických pracovníků volit nemohou.

   Do komory akademických pracovníků AS FHS UK mohou volit pouze akademičtí pracovníci/pracovnice. Ti naopak nemohou volit do studentské komory.


  • Ve volební aplikaci pro volby do AS FHS UK můžete zaškrtnout 1 - 3 kandidáty/kandidátky. Instrukce, jak volit, jsou uvedeny rovněž přímo ve volební aplikaci.


  V případě nejasností nebo dotazů kontaktujte volební komisi e-mailem na adrese .


  Případné technické problémy hlaste na .



  Za volební komisi


  Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.

  předsedkyně volební komise


  (20. 11. 2023)




 • Volební komise zveřejnila v pondělí 13. 11. 2023 kandidátní listiny pro volby do AS FHS UK.

  Do AS FHS UK kandiduje tento rok celkem 13 osob, z toho 6 do komory akademických pracovníků a 7 do studentské komory.

  Zde si můžete prohlédnout seznam kandidátek a kandidátů.

  (13. 11. 2023)




 • Přijímání nominací do voleb do AS FHS UK bylo ukončeno v pátek 10. 11. 2023 v 23.00 hod.

  Děkujeme všem, kdo se rozhodli navrhnout svého kandidáta/kandidátku do voleb do Akademického senátu FHS UK.

  Volby proběhnou elektronicky v termínu 20.–23. listopadu 2023.

  (11. 11. 2023)




 • Seznam voličů z řad studentů a seznam voličů z řad akademických pracovníků byly vygenerovány v souladu s Volebním řádem AS FHS UK.

  (9. 11. 2023)



NOMINACE KANDIDÁTŮ A KANDIDÁTEK


Blíží se volby do Akademického senátu FHS UK. Volby proběhnou v termínu 20. – 23. 11. 2023.


Nyní otevíráme nominace kandidátů/ek.


Základní informace:

 • Kandidáty/ky může navrhovat každý člen/ka akademické obce fakulty. Za kandidáta/ku na člena/ku senátu může být navržen/a akademický pracovník/akademická pracovnice (více viz definice pojmu „akademický pracovník“ v Opatření rektora UK č. 15/2020) nebo studující, v obou případech je podmínkou členství v akademické obci fakulty.


 • S přijetím kandidatury musí navržený/á vyslovit souhlas. Souhlas jednotlivých kandidátů/ek s přijetím kandidatury si vyžádá volební komise.


 • Nominace kandidátů/ek budou probíhat elektronicky přes webový formulář.


Webový formulář:

 • WEBOVÝ FORMULÁŘ pro nominace najdete zde.


 • Vzhledem k tomu, že potřebujeme ověřit Vaši identitu, je formulář přístupný pouze po přihlášení k univerzitní platformě MS Office 365. V prvním kroku přihlášení napište svůj login ve tvaru “čísloosoby@cuni.cz“ (neboli UKČO - najdete ho na svém průkazu UK nebo v SIS). Poté budete přesměrováni na přihlašovací stránku do CAS, kde se již budete moci přihlásit svými obvyklými přihlašovacími údaji. Bez přihlášení, které je zároveň identifikací osoby, není vyplnění tohoto formuláře možné.


 • Před každou prací s formulářem si zkontrolujte, zda jste skutečně přihlášeni ke svému univerzitnímu účtu u MS Office.


 • Instrukce, jak se přihlásit k univerzitním MS Office 365, najdete zde.


 • V jednom formuláři lze nominovat pouze jednoho kandidáta/jednu kandidátku. Pokud chcete navrhnout více kandidátů/ek, je třeba vyplnit formulář pro každou nominaci zvlášť.


 • Vyplnění formuláře Vám zabere zlomek času. Můžete ho vyplnit i ze svého mobilního telefonu.


Návrh obsahuje:

 • identifikaci navrhovatele/ky (tj. UKČO, jméno a příjmení – jsou automaticky ověřeny Vaším přihlášením do formuláře přes CAS),


 • identifikaci kandidáta/ky (UKČO, jméno a příjmení – vyplníte ve formuláři),


 • kontaktní e-mail navrhovatele/ky (vyplníte ve formuláři).


Důležité termíny:

 • Kandidáty/ky do AS FHS UK můžete navrhovat v termínu 5. 10. – 10. 11. do 23.59 hod.


 • Kandidátní listiny budou volební komisí zveřejněny nejdříve v pondělí 13. listopadu a nejpozději ve čtvrtek 16. listopadu.


 • Volby do AS FHS UK budou probíhat 20. – 23. 11. 2023.


Volební komisi můžete kontaktovat e-mailem na adrese .

Veškeré informace ohledně voleb do AS FHS UK najdete na tomto volebním webu.



Za volební komisi


Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.

předsedkyně volební komise


(5. 10. 2023)




Vyhlášení voleb do Akademického senátu FHS UK 2023

V souladu s čl. 2 Volebního řádu AS FHS UK vyhlašuje AS FHS UK volby do AS FHS UK1 na 20.–23. listopadu 2023.


AS FHS UK stanovuje elektronický způsob voleb.


Funkční období nově zvolených senátorů a senátorek z řad akademických pracovníků začíná 1. února 2024 a končí 31. ledna 2027.

Funkční období nově zvolených studentských senátorů a senátorek začíná 1. února 2024 a končí 31. ledna 2026.

(viz usnesení AS FHS UK č. 568)


AS FHS UK zřizuje volební komisi pro volby do AS FHS UK ve složení Selma Muhič Dizdarevič (ak. prac., předsedkyně), Jana Wohlmuth Markupová (ak. prac., členka), Karolína Horáčková (stud., členka), Markéta Hampeisová (stud., členka), Marie Novotná (ak. prac., náhradnice), Martina Pustková (stud., náhradnice).

(viz usnesení AS FHS UK č. 569)


O přípravě voleb a navrhování kandidátů bude v nejbližší době informovat volební komise.



Za AS FHS UK


Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.

předsedkyně AS FHS UK


(14. 9. 2023)


Poznámky

1

Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Poslední změna: 24. listopad 2023 06:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám