ARCHIV - VOLBY - LISTOPAD 2018

VÝSLEDKY VOLEB DO AS FHS UK

Účast ve volbách do AS FHS UK:

Učitelé

57%

(volilo 77 z 134 oprávněných voličů/voliček)

Studenti

8%

(volilo 209 z 2 648 oprávněných voličů/voliček)


Za členy AS FHS UK byli pro volební období 1. 2. 2019 – 31. 1. 2022 zvoleni z řad akademických pracovníků/pracovnic:

Milan Hanyš

Pavel Himl

Jana Wohlmuth Markupová


Za členy AS FHS UK byli pro volební období 1. 2. 2019 – 31. 1. 2020 zvoleni z řad akademických pracovníků/pracovnic:

Ondřej Špaček

Seznam zvolených kandidátů/kandidátek do komory akademických pracovníků najdete zde.


Náhradníky/náhradnicemi do AS FHS UK byli zvoleni z řad akademických pracovníků/pracovnic:

1. Lily Císařovská


Za členy AS FHS UK byli pro volební období 1. 2. 2019 – 31. 1. 2021 zvoleni z řad studentů/studentek:

Zuzana Terry

Agáta Hrdličková

Felix Geisler

Seznam zvolených kandidátů/kandidátek do studentské komory najdete zde.


Náhradníky/náhradnicemi do AS FHS UK byli zvoleni z řad studentů/studentek:

1. Alexandra Brocková

2. Lara Žilinská

3. Marek Lentvorský

4. Filip Novák

5. Miroslav Jech


Přiřazení jednotlivých kandidátů k jedno, dvou a tříletým mandátům provedla komise losem.

Detailní informace najdete v Protokolu o výsledku voleb AS FHS UK 2018VÝSLEDKY VOLEB DO AS UK

Účast ve volbách do AS UK:

Učitelé

54%

(volilo 72 z 134 oprávněných voličů/voliček)

Studenti

5%

(volilo 142 z 2 648 oprávněných voličů/voliček)


Za členy/členky AS UK byli pro volební období 2019 – 2022 zvoleni z řad akademických pracovníků/pracovnic:

1. Pavel Himl

2. Josef Kružík

Seznam zvolených kandidátů/kandidátek do komory akademických pracovníků najdete zde.


Náhradníky/náhradnicemi do AS UK byli zvoleni z řad akademických pracovníků/pracovnic:

1. Jakub Marek

2. Aleš Svoboda

3. Petr Pavlík


Za členy/členky AS UK byli pro volební období 2019 – 2022 zvoleni z řad studentů/studentek:

1. Magdaléna Voldřichová

2. Zuzana Terry

Seznam zvolených kandidátů/kandidátek do studentské komory najdete zde.


Náhradníky/náhradnicemi do AS UK byli zvoleni z řad akademických pracovníků/pracovnic:

1. Jan Potoček

2. Tatiana Badurová

3. Alexandra Čechová


Detailní informace najdete v Protokolu o výsledku voleb AS UK 2018VOLEBNÍ AKTUALITY

 • Volby do AS FHS UK a AS UK skončily ve čtvrtek 29. 11. 2018 v 14:00. Výsledky jsou uvedeny výše, detaily posléze v protokolech o výsledcích voleb. • Věděli jste, že...*

  .........

  ve volbách do univerzitního senátu v roce 2015 byla studentská účast 5% a učitelská 39%.

  .........

  ve volbách do fakultního senátu v roce 2015 byla studentská účast 12% a učitelská 55%.

  .........

  ve volbách do fakultního senátu v roce 2016 byla studentská účast 9 % a učitelská 60%.

  .........

  ve volbách do fakultního senátu v roce 2017 byla studentská účast 11 % a učitelská 69%.

  .........

  v doplňovacích volbách do fakultního senátu v roce 2018 byla studentská účast 10 % (doplňovali se kandidáti a kandidátky pouze do studentské komory fakultního senátu)

  A jaká účast bude nyní? Je to na vás.

  * zdroj https://volby.fhs.cuni.cz/index.php/vysledky • Víte, že...*

  .........

  celkové zastoupení kandidujících žen v nadcházejících volbách je 46,7%.

  .........

  zastoupení kandidujících žen ve volbách do AS FHS UK je 50% (do komory akademických pracovníků 40%, do studentské komory 53,8%).

  .........

  zastoupení kandidujících žen ve volbách do AS UK na FHS UK je 41,6% (do komory akademických pracovníků 0%, do studentské komory 71,4%).

  * zdroj https://fhs.cuni.cz/FHS-2029.html • Volební komise zveřejnila v úterý 20. 11. 2018 jména kandidátek a kandidátů, kteří se ve volbách do AS UK a AS FHS UK ucházejí o vaše hlasy. Do AS UK kandiduje celkem 12 lidí, z toho 5 do komory akademických pracovníků a 7 do studentské komory. Do AS FHS UK kandiduje celkem 18 lidí, z toho 5 do komory akademických pracovníků a 13 do studentské komory. (20. 11. 2018) • Volební programy si můžete prostudovat zde. (16. 11. 2018) • Přijímání nominací bylo ukončeno v pátek 16. 11. v 11:00. Děkujeme všem, kdo se rozhodli navrhnout svého kandidáta/svoji kandidátku.

  Definitivní seznam všech kandidátů/kandidátek bude zveřejněn nejpozději v úterý 20. 11.

  Volby proběhnou 26. - 29. 11. 2018.

  Sledujte také FB Studentské komory AS FHS UK.
Vyhlášení voleb do Akademického senátu UK a do Akademického senátu FHS UK

Volební komise AS UK společně s dílčí volební komisí AS FHS UK vyhlašují termín konání voleb do Akademického senátu UK a Akademického senátu FHS UK.

Volby do Akademického senátu UK a do Akademického senátu FHS UK se budou konat od pondělí 26. listopadu do čtvrtka 29. listopadu 2018 včetně.

Návrhy kandidátů se přijímají do pátku 16. listopadu 2018 do 11:00 hod. buď v papírové podobě na sekretariátu děkana (kancelář 5005), nebo na elektronické adrese .


Návrhy kandidátů z řad studentů i akademických pracovníků je třeba podat s následujícími náležitostmi:

  a. 

identifikace navrhovatele (navrhovatelů),

  b. 

identifikace navrženého kandidáta (navržených kandidátů)

  c. 

a souhlas navrženého kandidáta (navržených kandidátů).

Je třeba též specifikovat, do kterého ze senátů osoba kandiduje.

Identifikací se rozumí křestní jméno, příjmení a UKČO nebo UČO.


U voleb do AS FHS UK nadto platí dle článku 4, bod 6 Volebního řádu AS FHS UK:

„Není-li po skončení lhůty podle předchozího odstavce 3 navrženo alespoň 6 akademických pracovníků a alespoň 6 studentů, vylosuje komise další osoby do tohoto počtu. Losování u akademických pracovníků probíhá ze všech akademických pracovníků fakulty, kteří jsou členy akademické obce fakulty vyjma dosud navržených kandidátů, osob, u nichž je výkon jejich stávající funkce neslučitelný s členstvím v senátu, a členů senátu, jimž po volbách funkční období nekončí. Losování v případě studentské kurie probíhá ze všech studentů vyjma dosud navržených kandidátů a členů senátu, jimž po volbách funkční období nekončí. Komise vylosované osoby bezodkladně vyzve, aby se ke kandidatuře vyjádřily. Vylosovaní se musí vyjádřit do 72 hodin. Pakliže po prvním kole losování nebude alespoň šest kandidátů z řad akademických pracovníků, kteří s kandidaturou souhlasí a alespoň šest kandidátů z řad studentů, kteří s kandidaturou souhlasí, losování se opakuje. Lhůta k vyjádření se ve druhém kole zkracuje na 24 hodin. Ve druhém kole není losováno kromě výše jmenovaných také z těch, kteří byli vylosováni v kole předchozím.“


Každý kandidát má možnost sestavit svůj volební program, který podá rovněž buď na sekretariát děkana FHS UK nebo elektronicky na adrese nejpozději v pátek 16. listopadu 2018.


Výsledky voleb budou vyhlášeny 29. listopadu 2018.

Funkční období nově zvolených senátorů AS UK začíná 1. února 2019.

Funkční období nově zvolených senátorů AS FHS UK začíná 1. února 2019.Praha, 1. října 2018


za volební komisi AS FHS UK

Jiří Tourek


Poslední změna: 13. prosinec 2018 11:22 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám