Archiv AKTUALIT

 • Představení navržených kandidátek na funkci děkana FHS UK pro období 20232027 se uskuteční na řádném zasedání AS FHS UK ve čtvrtek 23. 3. od 16.00 hod. v Aule Jana Sokola.

  Jste srdečně zváni!

  Všechny informace najdete zde.

  (16. 3. 2023)


 • Stručné programové teze dvou navržených kandidátek na funkci děkana si můžete prostudovat zde.

  (3. 3. 2023)


 • Dne 28. 2. 2023 skončilo přijímání nominací kandidátů na funkci děkana FHS UK pro období 2023–2027.

  (1. 3. 2023)


 • Další zasedání AS FHS UK se uskuteční ve čtvrtek 23. 3. od 16:00 hod. v aule. Forma zasedání bude upřesněna.

  Na zasedání se představí kandidáti/ky na funkci děkana. Jiná agenda se neočekává.

  Více informací najdete zde.

  (27. 2. 2023)


 • Na zasedání AS FHS UK dne 23. 2. bylo voleno nové předsednictvo.

  Předsedou senátu byl opět zvolen P. Himl, místopředsedkyněmi byly nově zvoleny M. Zandlová (komora akademických pracovníků) a T. Chavalková Badurová (studentská komora).

  Více informací najdete zde.

  (24. 2. 2023)


 • Další zasedání AS FHS UK se uskuteční ve čtvrtek 23. 2. od 16:00 hod. Zasedání proběhne hybridně.

  Bude se jednat o ustavující schůzi AS FHS UK, kde proběhne volba předsednictva senátu.

  Více informací najdete zde.

  (10. 2. 2023)


 • 1. 2. došlo k částečné obměně senátu dané volbami v listopadu 2022.

  K 31. 1. skončili v senátorské funkci A. Hrdličková (studentská kurie), D. Jelínek (studentská kurie), J. Marek (učitelská kurie) a O. Špaček (učitelská kurie).

  Děkujeme za práci, kterou pro senát za dobu svého působení vykonali.


  Do učitelské kurie nově nastupují S. Muhič Dizdarevič (mandát do 31. ledna 2026) a P. Pavlík (mandát do 31. ledna 2026), do studentské kurie M. Hampeisová (mandát do 31. ledna 2025) a M. Plass (mandát do 31. ledna 2025).

  Mandát znovu obhájili J. Horský (učitelská kurie, mandát do 31. ledna 2026) a T. Chavalková Badurová (studentská kurie, mandát do 31. ledna 2025). Tito senátoři ve své práci pro senát pokračují.

  Nové předsednictvo senátu bude voleno na ustavujícím zasedání senátu v únoru. Do té doby setrvává ve svých funkcích stávající předsednictvo.

  Kompletní přehled jmen a volebních období najdete zde.

  (1. 2. 2023)


 • Plánované zasedání AS FHS UK 2. 2. bylo zrušeno.

  Další zasedání se uskuteční pravděpodobně ve čtvrtek 23. 2. od 16:00 hod. Termín bude včas potvrzen.

  (27. 1. 2023)


 • Další zasedání AS FHS UK se uskuteční ve čtvrtek 2. 2. od 16:00 hod. Zasedání proběhne hybridně.

  Bude se jednat o ustavující schůzi AS FHS UK, kde proběhne volba předsednictva senátu. Senátorům a senátorkám zvoleným v listopadových volbách 2022 začíná jejich mandát 1. 2. 2023.

  Více informací najdete zde.

  (10. 1. 2023)


 • Návrhy kandidátů/ek na funkci děkana/ky FHS UK lze podávat do 28. 2. 2023.

  Informace o tom, co všechno musí návrh obsahovat a jak ho správně podat, najdete na webu DĚKANSKÉ VOLBY 2023.

  (10. 1. 2023)


 • Na zasedání AS FHS UK, které se konalo 5. 1. 2023, byl projednán návrh na udělení stipendií za vynikající studijní výsledky za ak. rok 2021/2022, byly podpořeny žádosti o institucionální akreditace studijních programů Sémiotika a filosofie komunikace a Aplikovaná etika.

  AS FHS UK vyhlásil volbu kandidáta na funkci děkana FHS UK pro funkční období 2023-2027. Kompletní informace k volbě děkana najdete zde.

  (10. 1. 2023)


 • Volby do AS FHS UK skončily 24. 11. 2022 ve 14:00.

  Výsledky si můžete prohlédnout zde.

  (24. 11. 2022)


 • V pondělí 21. 11. v 10:00 hod. začínají volby do AS FHS UK. Volby se konají pouze elektronicky a trvají do čtvrtka 24. 11. do 14:00 hod.

  Veškeré informace najdete na volebním webu senátu.

  (21. 11. 2022)


 • Mimořádné zasedání AS FHS UK se uskuteční v pátek 11. 11. od 11:00 hod. pouze DISTANČNĚ.

  (9. 11. 2022)


 • Další zasedání AS FHS UK se uskuteční ve čtvrtek 20. 10. od 16:00 hod. Forma zasedání bude včas upřesněna.

  Více informací najdete zde.

  (21. 9. 2022)


 • Na zasedání AS FHS UK, které se konalo 15. 9. byla schválena Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2021 a podmínky pro přijímací řízení pro pregraduální studijní programy na FHS UK pro rok 2023/2024. Více informací najdete zde.

  Předsednictvo senátu vyhlásilo volby do AS FHS UK v termínu 21. - 24. listopadu 2022 a zřídilo volební komisi.

  Veškeré informace o volbách do AS FHS UK 2022 jsou dostupné a aktualizované na nově spuštěném volebním webu senátu.

  (20. 9. 2022)
 • Vyjádření předsednictva Akademického senátu FHS UK

  Předsednictvo AS FHS UK se připojuje k Výzvě na podporu humanitních a sociálněvědních oborů. Podfinancování humanitních a sociálních věd je ve srovnání se zeměmi, mezi něž by ČR ráda směřovala, dlouhodobě alarmující. Přitom tyto obory významně přispívají nejen ke kultivaci veřejného prostoru, ale také ke společenské soudržnosti a odolnosti. Prostředky, vynaložené na humanitní a sociálněvědní obory, se naší společnosti v dlouhodobém horizontu nepochybně vyplatí.


  prof. Dr. phil. Pavel Himl

  předseda AS FHS UK


  (28. 6. 2022)
 • Zasedání AS FHS UK dne 23. 6. bylo ZRUŠENO. Další zasedání proběhne v září 2022. Termín bude včas upřesněn.

  Více informací najdete zde.

  (16. 6. 2022)


 • Další zasedání AS FHS UK se uskuteční ve čtvrtek 23. 6. od 16:00 hod. Forma zasedání bude včas upřesněna.

  Více informací najdete zde.

  (30. 5. 2022)


 • Na zasedání AS FHS UK, které se konalo 26. 5. byl schválen rozpočet fakulty na rok 2022 a dvě žádosti o opětovné udělení akreditačních oprávnění.

  Více informací najdete zde.

  (30. 5. 2022)


 • Zasedání hodnotící komise ve věci jednorázové finanční podpory zájmové činnosti studentů FHS UK na krátkodobé akce a projekty podané do 30. 4. 2022 se uskuteční v neděli 15. května 2022 od 21:00 hod. online.

  Bližší informace najdete zde.

  (4. 5. 2022)


 • Na zasedání AS FHS UK, které se konalo 28. 4. se dikutovalo o případné změně Jednacího řádu AS FHS UK, o komerčním a jiném využívání budovy a o podpoře zájmové činnosti studentů.

  (29. 4. 2022)


 • Upozorňujeme, že se blíží termín pro podání žádostí o jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti studentů (do 30. 4. 2022 včetně).

  Všechny potřebné informace najdete zde.

  (22. 4. 2022)


 • Zasedání AS FHS UK dne 24. 3. bylo ZRUŠENO. Další zasedání proběhne ve čtvrtek 7. 4.

  Více informací najdete zde.

  (18. 3. 2022)


 • Zasedání hodnotící komise ve věci jednorázové finanční podpory zájmové činnosti studentů FHS UK na krátkodobé akce a projekty v roce 2022 se uskuteční v pátek 4. března 2022 od 18:00 hod. online.

  Bližší informace najdete zde.

  (21. 2. 2022)


 • Další zasedání AS FHS UK se uskuteční ve čtvrtek 24. 3. od 16:00 hod. Zasedání proběhne pravděpodobně hybridně.

  Více informací najdete zde.

  (16. 2. 2022)


 • Na zasedání AS FHS UK dne 3. 2. byli představeni dvě zcela nové senátorky - M. Novotná a M. Pustková. Senát volil nové předsednictvo. Předsedou senátu byl opět zvolen P. Himl, místopředsedkyní V. Sokolová a A. Hrdličková. Předsednictvo tedy pokračuje ve staronovém složení i v dalším funkčním období. Bylo projednáno akreditační oprávnění studijního programu Řízení a supervize a byl vysloven souhlas s jmenování nových členů Disciplinární komise FHS UK.

  Více viz přijatá usnesení.

  (4. 2. 2022)


 • K 1. 2. došlo k částečné obměně senátu dané volbami v listopadu 2021.

  K 31. 1. v senátu zcela skončili dva senátoři - A. Brocková (studentská kurie) a M. Hanyš (učitelská kurie).

  Děkujeme za práci, kterou pro senát za dobu svého působení vykonali.


  Do učitelské kurie nastupuje nově M. Novotná (mandát do 31. ledna 2025) a do studentské kurie M. Pustková (mandát do 31. ledna 2024).

  Mandát znovu obhájili P. Himl (učitelská kurie - mandát do 31. ledna 2025), R. Holodňák (studentská kurie - mandát do 31. ledna 2024), M. Krofta (studentská kurie - mandát do 31. ledna 2024) a J. Wohlmuth Markupová (učitelská kurie - mandát do 31. ledna 2025). Tito senátoři ve své práci pro senát pokračují.

  Nové předsednictvo senátu bude voleno v tajných volbách 3. 2. Do té doby setrvává ve svých funkcích stávající předsednictvo.

  Kompletní přehled jmen a volebních období najdete zde.

  Ke změnám došlo i u zástupců fakulty v AS UK.

  (1. 2. 2022)


 • Další zasedání AS FHS UK se uskuteční ve čtvrtek 3. 2. od 16:00 hod. Zasedání proběhne hybridně.

  Více informací najdete zde. Bude se jednat o ustavující schůzi AS FHS UK, kde proběhne volba předsednictva senátu.

  (11. 1. 2022)


 • Ve čtvrtek 6. 1. diskutoval AS FHS UK o možnostech psychologické pomoci studentům na fakultě a projednal návrh na výši stipendia za vynikající studijní výsledky za ak. rok 2020/2021.

  Více informací o najdete zde.

  (7. 1. 2021)


 • Další zasedání AS FHS UK se uskuteční ve čtvrtek 6. 1. od 16:00 hod. Zasedání proběhne pravděpodobně hybridně.

  Více informací najdete zde.

  (3. 1. 2022)


 • Volby do AS FHS UK a AS UK skončily dnes ve 14:00 hod.

  Výsledky voleb najdete zde.

  (25. 11. 2021)


 • Začaly elektronické volby do AS FHS UK a AS UK.

  Volit můžete až do čtvrtka 25. 11. do 14:00 hod.

  Všechny potřebné informace k volbám, přehled kandidátů a odkaz na volební aplikaci najdete přehledně na volebním webu.

  (22. 11. 2021)


 • Máte poslední možnost nominovat kandidáty a kandidátky do voleb do AS FHS UK a AS UK!

  Formulář se uzavře v pondělí 15. 11. v 10:00 hod.

  Všechny potřebné informace najdete na volebním webu.

  (12. 11. 2021)


 • Zasedání hodnotící komise ve věci pravidelné finanční podpory na projekty v roce 2022 se uskuteční 23. listopadu 2021 od 16:00 hod.

  Bližší informace najdete zde.

  (12. 11. 2021)


 • Volby do AS FHS UK byly vyhlášeny na 22. - 25. listopadu 2021. Volby proběhnou elektronicky.

  Termín voleb do AS UK byl stanoven na 22. - 25. listopadu 2021. Volby proběhnou elektronicky.

  Více informací najdete na volebním webu.

  (19. 10. 2021)


 • Další zasedání AS FHS UK se uskuteční ve čtvrtek 25. 11. od 16:00 hod. Zasedání proběhne pravděpodobně hybridně.

  Více informací najdete zde.

  (18. 10. 2021)


 • Ve čtvrtek 14. 10. vyhlásil AS FHS UK volby a stanovil termín voleb do AS UK. V této souvislosti byla zřízena volební komise. AS FHS UK dále schválil podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů na FHS UK pro ak. rok 2022/2023. Senát rovněž vydal společné usnesení k dodržování epidemiologických opatření.

  Více informací najdete zde.

  (18. 10. 2021)


 • Můžete podávat žádosti o pravidelnou finanční podporu zájmové činnosti studentů FHS UK na rok 2022.

  Všechny potřebné informace najdete zde.

  (4. 10. 2021)


 • Upozorňujeme, že se blíží poslední možný termín pro podání žádostí o jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti studentů.

  Všechny potřebné informace najdete zde.

  (17. 9. 2021)


 • Ve čtvrtek 9. 9. projednal AS FHS UK opětovné udělení oprávnění studijnímu programu Aplikovaná etika a schválil podmínky přijímacího řízení pregraduálních programů na ak. rok 2022/2023. Senátoři dále diskutovali o začátku dalšího ak. roku a souvisejících epidemických opatření a o připravenosti fakulty na případnou další online výuku.

  Více informací o najdete zde.

  Další zasedání AS FHS UK se uskuteční 14. 10. a 25. 11.

  (13. 9. 2021)


 • Po letních prázdninách se zasedání AS FHS UK uskuteční ve čtvrtek 9. 9. od 17,00 hod. Jednání se uskuteční online.

  Další informace najdete zde.

  (1. 7. 2021)


 • Ve středu 30. 6. se na zasedání AS FHS UK schvalovala Výroční zpráva o činnosti FHS UK v roce 2020, Strategický záměr Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy na období 2021-2025, Plán realizace Strategického záměru Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy pro rok 2021 a senát rozhodl na základě podnětu děkanky o zřízení Oddělení veřejných zakázek FHS UK.

  Na funkci rektora UK senát navrhl prof. MUDr. Milenu Králíčkovou, Ph.D.

  Další informace najdete zde.

  (1. 7. 2021)


 • V červnu se uskuteční ještě jedno poslední zasedání AS FHS UK před letními prázdninami a to v netradičním termínu ve středu 30. 6. od 10,00 hod. Jednání se pravděpodobně uskuteční hybridně (bude včas upřesněno).

  Další informace najdete zde.

  (18. 6. 2021)


 • Na zasedání AS FHS UK, které se konalo 17. 6. se uskutečnila debata s kandidujícími na funkci rektora UK prof. MUDr. Milenou Králíčkovou, Ph.D. a prof. PhDr. Michalem Stehlíkem, Ph.D. Také bylo jednohlasně schváleno nové znění Volebního řádu AS FHS UK po doporučených úpravách Legislativní komise UK.

  (18. 6. 2021)


 • Na zasedání AS FHS UK, které se konalo 27. 5. senátoři schválili návrh rozpočtu FHS UK na rok 2021, diskutovalo se o provozu fakulty a o přípravě diskuse s kandidáty na rektora UK.

  Další informace najdete zde.

  (28. 5. 2021)


 • Na zasedání AS FHS UK, které se konalo 29. 4. senátoři schválili Výroční zprávu o hospodaření FHS UK za rok 2020, změnu Jednacího řádu AS FHS UK a nové znění Volebního řádu AS FHS UK. Diskutovalo se o obnovení výuky na fakultě a o podmínkách rezervace kurzů.

  Další informace najdete zde.

  (30. 4. 2021)


 • Na zasedání AS FHS UK, které se konalo 1. 4. senátoři souhlasili se zřízením nové proděkanské agendy týkající se informačních systémů. Touto agendou bude pověřen stávající proděkan dr. T. Holeček. Dále byly chváleny změny v přijímacích podmínkách některých programů pro rok 2021/2022 a bylo schváleno rozdělení podpory na programy Progres pro tento rok.

  Další informace najdete zde.

  (7. 4. 2021)


 • Zasedání AS FHS UK, které se mělo konat 25. 3., je zrušeno.

  Náhradní termín bude upřesněn.

  (18. 3. 2021)


 • Ve čtvrtek 25. 2. se uskutečnilo mimořádné zasedání AS FHS UK. Senát schválil změnu podmínek přijímacího řízení v magisterských studijních programech Antropologická studia a Orální historie-Soudobé dějiny pro ak. rok 2021/2022, souhlasil s návrhem na jmenování nové disciplinární komise a stanovil harmonogram svých zasedání až do června 2021.

  Více viz přijatá usnesení.

  (2. 3. 2021)


 • Ve čtvrtek 25. 2. od 16.00 se uskuteční mimořádné zasedání AS FHS UK.

  Další informace najdete zde.

  (16. 2. 2021)


 • Na zasedání AS FHS UK dne 4. 2. byli představeni tři zcela noví senátoři - V. Sokolová, T. Badurová a D. Jelínek. Senát volil nové předsednictvo. Předsedou senátu byl zvolen P. Himl, místopředsedkyní V. Sokolová a A. Hrdličková. Děkanka fakulty informovala senát o stavu fakulty, výuce během mimořádného stavu a etapě B dostavby. Projednávalo se navázání spolupráce s Etnologickým ústavem AV ČR a senát schválil novelu Jednacího řádu Vědecké rady FHS UK.

  Více viz přijatá usnesení.

  (5. 2. 2021)


 • K 1. 2. došlo k částečné obměně senátu dané volbami v listopadu 2020.

  Zcela skončili k 31. 1. tři senátoři - M. Pražáková Seligová (učitelská kurie), F. Geisler a Z. Terry (oba studentská kurie).

  Děkujeme za práci, kterou pro senát za dobu svého působení vykonali.

  Do učitelské kurie nastupuje nově V. Sokolová (mandát do 31. ledna 2024), do studentské kurie pak zcela nově T. Badurová a D. Jelínek (oba mandát do 31. ledna 2023).

  Mandát znovu obhájily A. Hrdličková (studentská kurie - mandát do 31. ledna 2023), H. Novotná (učitelská kurie - mandát do 31. ledna 2024) a M. Zandlová (učitelská kurie - mandát do 31. ledna 2024). Tyto senátorky tedy ve své práci pro senát pokračují.

  Nové předsednictvo senátu bude voleno v tajných volbách 4. 2. Do té doby setrvává ve svých funkcích stávající předsednictvo.

  Kompletní přehled jmen a volebních období najdete zde a zde

  (1. 2. 2021)


 • Ve čtvrtek 4. 2. od 16.00 hod. se uskuteční první zasedání AS FHS UK v tomto kalendářním roce. Bude se zároveň jednat o ustavující schůzi senátu po listopadových volbách, kdy do funkcí nastoupí noví senátoři a proběhne každoroční volba předsednictva senátu.

  (14. 1. 2021)


 • V pátek 27. 11. skončily volby do akademického senátu fakulty.

  Výsledky voleb najdete zde.

  Protokol s výsledky voleb je zveřejněn zde.

  (27. 11. 2020)


 • Ve čtvrtek 26. 11. se uskutečnilo poslední zasedání AS FHS UK v tomto kalendářním roce. Byl volen nový zástupce studentských senátorů do předsednictva AS FHS UK po rezignujícím F. Geislerovi. Místopředsedkyní se stala senátorka Agáta Hrdličková. Dále se jednalo o situaci na fakultě v souvislosti s opatřeními ohledně COVID-19 a schvalovala se výše stipendia za vynikající studijní výsledky pro pregraduální studenty za ak. rok 2019/2020.

  Více viz přijatá usnesení.

  (27. 11. 2020)


 • Volby do AS FHS UK byly dnes v 9.00 hod. zahájeny.

  Volte elektronicky zde: https://volby.fhs.cuni.cz/.

  Volit můžete až do pátku 27. 11. do 14.00 hod.

  Všechny informace o volbách a o kandidátech najdete na volebním webu.

  (24. 11. 2020)


 • VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FHS UK ZAČÍNAJÍ UŽ ZÍTRA V 9.00!!!!

  Všechny informace o volbách najdete zde.

  Navíc jste dnes v 18.00 zváni na předvolební diskuzi se studentskými kandidáty.

  (23. 11. 2020)


 • Dne 18. 11. rezignoval na svoji funkci místopředseda za studentskou kurii AS FHS UK Felix Geisler. Nový zástupce studentských senátorů bude do vedení senátu fakulty zvolen na nejbližším zasedání AS FHS UK, které se uskuteční 26. 11.

  (19. 11. 2020)


 • Od 23. 10. máte možnost navrhovat svoje kandidáty do volebního boje o členství v AS FHS UK. Veškeré informace najdete na volebním webu senátu.

  (23. 10. 2020)


 • Ve čtvrtek 24. 9. se uskutečnilo další zasedání AS FHS UK. Zasedání vzhledem k epidemické situaci probíhalo hybridní formou. Byly schváleny podmínky přijímacího řízení na rok 2021/2022 pro pregraduální programy a nové znění Pravidel pro přiznávání stipendií. Došlo k vyhlášení voleb do AS FHS UK a to v termínu 24. - 27. 11. Proběhla diskuse ohledně metodiky mimořádných opatření ve výuce v ZS 2020.

  Více viz přijatá usnesení.

  (25. 9. 2020)


 • V pondělí 27. 7. se konalo první zasedání AS FHS UK v nové budově. Zasedání opět probíhalo částečně prezenčně a částečně distančně formou videokonference. Byl schválen návrh nového znění Pravidel pro organizaci studia na FHS UK.

  (29. 7. 2020)


 • Ve čtvrtek 25. 6. se konalo další zasedání AS FHS UK, částečně prezenčně a částečně distančně formou videokonference.

  (30. 6. 2020)


 • Ve čtvrtek 11. 6. se konalo další zasedání AS FHS UK, opět částečně prezenčně a částečně distančně formou videokonference.

  Diskutovalo se o připravované organizační reformě fakulty.

  (15. 6. 2020)


 • Dne 14. 5. se konalo další zasedání AS FHS UK, které se tentokrát již uskutečnilo částečně prezenčně a částečně formou videohovoru s některými senátory. Byl projednán a schválen rozpočet fakulty pro tento rok a nové znění vnitřního předpisu fakulty "Pravidla pro přiznávání stipendií". Více viz přijatá usnesení.

  (15. 5. 2020)


 • Dne 16. 4. se uskutečnilo zasedání AS FHS UK, tentokrát distančně, formou videokonference. Byla zejména schválena Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2019 a upravené podmínky přijetí na bakalářské studijní programy. Přijatá usnesení najdete zde.

  (20. 4. 2020)


 • Ve středu 11. 3. od 14,30 se v Pražském kreativním centru koná veřejné zasedání studentské komory AS FHS UK, která bude projednávat přidělování financí na podporu studentských aktivit.

  (10. 3. 2020)


 • Na zasedání AS FHS UK dne 5. 3. byl schválen návrh rozdělení podpory programů Progres pro rok 2020, bylo odsouhlaseno nové složení disciplinární komise fakulty a diskutovalo se o koncepci zkoušky Úvod do historie. Více viz přehled přijatých usnesení.

  (9. 3. 2020)


 • Na zasedání AS FHS UK dne 6. 2. byli představeni dva zcela noví senátoři - A. Brocková a M. Krofta. Senát volil nové předsednictvo. V předsednictví nadále pokračuje J. Marek, v místopředsednictví H. Novotná. K obměně došlo na postu studentského místopředsedy, kterým byl zvolen F. Geisler. Diskutovalo o se jmenování nového proděkana pro habilitace a jmenovací řízení a o úpravě vnitřního předpisu týkajícího se stipendií.

  (11. 2. 2020)


 • K 31. 1. se rozhodla ukončit své působení v Akademickém senátu UK senátorka za FHS UK M. Voldřichová.

  Ve funkci ji od 1. 2. nahradil první zvolený náhradník J. Potoček.

  (3. 2. 2020)


 • 1. 2. došlo k částečné obměně senátu dané volbami v prosinci 2019.

  Zcela končí dva senátoři (oba ze studentské komory) a to M. Keltner a M. Voldřichová. Děkujeme za práci, kterou pro senát za dobu svého působení vykonali.

  Místo nich nastupují do studentské komory dva nově zvolení zástupci A. Brocková a M. Krofta s mandátem do ledna 2022.

  Mandát znovu obhájili R. Holodňák (mandát do ledna 2022), J. Horský (mandát do ledna 2023), J. Marek (mandát do ledna 2023) a O. Špaček (mandát do ledna 2023). Tito senátoři tedy ve své práci pro senát pokračují.

  Nové předsednictvo senátu bude voleno v tajných volbách 6. 2. Do té doby setrvává ve svých funkcích stávající předsednictvo.

  Kompletní přehled jmen a volebních období najdete zde a zde

  (3. 2. 2020)


 • První zasedání AS FHS UK v roce 2020 se uskuteční 6. února od 16.00 (areál UK Jinonice, budova B, 6. podlaží, místnost 6004).

  Bude se zároveň jednat o ustavující schůzi senátu v novém složení a bude voleno předsednictvo.

  (15. 1. 2020)


 • V pátek 6. 12. skončily volby do akademického senátu fakulty.

  Výsledky voleb najdete zde.

  Protokol s výsledky voleb je zveřejněn zde.

  (9. 12. 2019)


 • Studentští kandidáti ve volbách do akademického senátu fakulty mají možnost oslovit studenty na setkání ve středu 4. 12. 2019 od 19.30 v Popocafepetl v Michalské. Toto posezení bude věnováno právě zejména volbám do akademického senátu. Kandidáti si budou moci pohovořit se studenty a naopak.

  Více na FB zde: https://www.facebook.com/events/2545346062168709/.

  VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!


  Za studentskou komoru AS FHS UK


  Magdaléna Voldřichová

  místopředsedkyně akademického senátu

  (2. 12. 2019)


 • Na zasedání AS FHS UK, které se uskutečnilo 28. 11. se projednávala výše prospěchových stipendií za ak. rok 2018/2019, výše doktorského stipendia na ak. rok 2019/2020 a diskutovalo se o různých opatřeních, která budou muset být přijata v souvislosti s financováním rekonstrukce budoucí nové budovy fakulty. (29. 11. 2019)


 • V pondělí 25. 11. v 11:00 hod. skončily nominace kandidátů do voleb do AS FHS UK. Volební komise zveřejnila kandidátní listiny do obou komor senátu.

  Volby do akademického senátu se uskuteční ve dnech 3.-6. 12. 2019. Sledujte volební aktuality. (25. 11. 2019)


 • Na zasedání AS FHS UK, které se uskutečnilo v úterý 19. 11. se projednávala „Komplexní analýza stavby objektu menzy 17. listopadu“ vyžádaná Ekonomickou komisí AS UK 25. října 2019. (8. 11. 2019)


 • Na žádost děkanky fakulty se ve čtvrtek 31. 10. uskutečnilo mimořádné zasedání AS FHS UK, na kterém se projednávalo financování přestavby budoucího sídla fakulty v Praze-Tróji. (6. 11. 2019)
 • Vážený pane rektore,


  my, senátoři a senátorky akademického senátu Fakulty humanitních studií, vyjadřujeme znepokojení nad uzavřením smlouvy o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a kontroverzní firmou Home Credit International a.s. ze dne 30. září 2019.


  Žádáme Vás tímto o přehodnocení tohoto kroku a vypovězení smlouvy, která dle našeho mínění poškozuje důvěryhodnost a dobré jméno Univerzity Karlovy.  S pozdravem,


  Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.

  Mgr. Radek Holodňák

  Mgr. Miloslav Keltner

  Bc. Agáta Hrdličková

  Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.

  doc. Dr. phil. Pavel Himl

  Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.

  Bc. Magdaléna Voldřichová

  Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.

  Mgr. Jana Wohlmuth Markupová


  V Praze dne 10. 10. 2019
 • Ještě dnes 8. 10. do 18.00 hod. můžete podat žádost o jednorázovou podporu zájmové činnosti studentů. Žádost o podporu podávejte v listinné podobě na podatelně FHS UK, nebo elektronicky na adrese .

  Více informací najdete v sekci Podpora studentského života. (8. 10. 2019)


 • Akademický senát fakulty vyhlásil na svém zasedání dne 3. října 2019 volby do Akademického senátu FHS UK. Volby do AS FHS UK se budou konat v prosinci 2019. (3. 10. 2019)


 • Ve čtvrtek 3. 10. se konalo první zasedání AS FHS UK v ak. roce 2019/2020. Byly vyhlášeny volby do akademického senátu fakulty a byla zřízena volební komise. Volby se budou opět konat elektronicky. Byly schváleny podmínky přijímacího řízení v doktorských studijních programech pro akademický rok 2020/2021. (3. 10. 2019)


 • Zveme vás na přednášku o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentům. Přednáška se uskuteční ve dvou termínech a to v úterý 15. 10. 2019 a v úterý 5. 11. 2019, vždy od 17.00. Přednášky jsou otevřeny všem studujícím z akademické obce FHS UK příp. i dalších fakult. Na přednášky není nutné se přihlašovat, pouze upozorňujeme, že zasedací místnost 6004 není nafukovací - proto proběhnou přednášky dvě, aby se dostalo na všechny.

  Více informací najdete zde. (2. 10. 2019)
 • Dámy a pane!


  Vaše vyjádření k mému předchozímu dopisu potvrdilo mé nejhorší obavy. Již nějaký čas pozoruji, jak se i vy inspirujete manýrami tzv. vysoké politiky, kterou pokládám za stejně pokleslou jako nebezpečnou. Jejím základem je pokleslá diskuse, která je založena na základním grifu, kdy podsuneme protivníkovi něco, co netvrdil a oč neusiloval, a to pak důkladně vyvrátíme.

  To přesně jste udělali. Já jsem v žádném případě nezpochybnil procedurální stránku Vašeho rozhodnutí, já jsem Vaše rozhodnutí kritizoval jako špatné a to z více důvodů. Ani ve snu by mne nenapadlo, zpochybňovat, že jste neměli právo rozhodnout tak, jak jste rozhodli, a že vaše rozhodnutí má, při troše zlé vůle, oporu v předpisech.


  Skutečnost, že podobně špatně rozhodovali i jiné senáty UK mne nepřekvapuje. Překvapilo mne spíše, že se jich dovoláváte. Předpokládal jsem, že Fakultě humanitních studií jsou takové manýry cizí. Bohužel jsem se mýlil. Omluvte pořekadlo: Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá. I ve Vámi zmíněných příkladech jde o exemplární trénink senátorů na uplatnění v tzv. velké politice a o hluboce mylnou analogii, že ve vztahu děkana a senátu fakulty jde o podobný vztah jako mezi vládou a parlamentem. O těchto věcech ale nechci diskutovat, ty jsou záležitostí názoru a ten chápu v geometrickém smyslu.


  Kdybych měl v úmyslu zpochybnit procedurální stránku, nepsal bych Vám, obrátil bych se na legislativní komisi senátu UK a hledal bych cestu, jak vaše rozhodnutí zvrátit. To jsem neudělal a neudělám, protože to vlastně nestojí zato. Z praktického hlediska je dosti podružné, zda ten či onen je či není ve vědecké radě. Vaše jednání v této kause a nejenom v ní má dle mého mínění význam morální. A proto jsem Vás vyzýval, abyste se nad sebou zamysleli. To jste, obávám se, neudělali, a tím jste u mne prohráli na celé čáře. Naštěstí ne všichni.


  Té zlé vůle, kterou je potřeba k zlovolné interpretaci statutů, pravidel, zákonů či ústavy, bylo na vaší straně požehnaně. Je veřejným tajemstvím, že v předmětné při nešlo o vědecký profil a kompetenci Marka Špinky či Vladimíra Roskovce ani dalších členů vědecké rady. O té, jak jste sami uváděli, víte jen málo, a bohorovnost, se kterou se hlásíte ke kompetenci členů vědecké rady vyjadřovat je zarážející a v nesouladu s celou universitní tradicí.


  V celé při šlo přeci o dlouhodobější hrátky mezi senátem a paní děkankou a senát využil možnosti a vyslal signál. Odnesli to dva nevinní, kompetentní a nezainteresovaní, holt: když se kácí les, létají třísky. Vadí vám prý, že se paní děkanka příliš věnuje nové budově fakulty a nedbá dostatečně na štábní kulturu materiálů pro akademický senát. Pokud je to pravda, pak nás potěš Pán Bůh! Zvolili jsme si opravdu senát k obrazu svému. Dovolte otázku, na kterou odpovězte sobě, nikoli mně: Co je důležitější?


  Předchozí dopis jsem poslal také oběma dotčeným, přes celou kausu se přenesli velkoryse, na rozdíl ode mne, já jsem s Vámi, jakožto institucí skončil a budu počítat dny do dalších voleb, nejsem typ revolucionáře.


  Je mi Vás vlastně líto, kdysi jsme společně patřili k fakultě, která hledá smysl. Vy už jste ten svůj zřejmě našli: být jako ti druzí, splynout s universitou řízenou jako firma. Andrej Babiš by z Vás měl radost.


  S normalizačním pozdravem: nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůře!  Zdeněk Pinc


  Přišimasy 24. 9. 2019
 • V otevřeném dopise doc. Zdeňka Pince ze dne 17. 9. 2019 (zveřejněn dne 23. 9. 2019) byla zpochybněna procedura hlasování o vědecké radě FHS UK, které proběhlo na řádném jednání AS FHS UK dne 5. 9. 2019. Rádi bychom jako předsednictvo AS FHS UK, zodpovědné za procedurální správnost postupu, upozornili na to, že o vědecké radě lze hlasovat jak jako o celku, tak jednotlivě v tajném hlasování. Tajné hlasování o jmenování jednotlivých členů vědeckých rad není na UK neobvyklé a odpovídá i znění vysokoškolského zákona. Statut FHS UK pak výslovně uvádí, že senát dává děkanovi fakulty předchozí souhlas se jmenováním členů vědecké rady (čl. 9 odst. 3 písm. a). Úkolem akademických senátů je vyjádřit souhlas jak se složením vědecké rady jako celku a její reprezentace jednotlivých oborů provozovaných na příslušné fakultě či univerzitě, tak vědeckého profilu navrhovaných členů a není přitom neobvyklé, že v některých případech senát souhlas ke jmenování nedává. Pokud jde o příklad konkrétních praxí, lze uvést např. jednání AS UK ze dne 2. 3. 2018, AS FF UK ze dne 8. 2. 2018 (usnesení č. 108), či AS FSV UK ze dne 3. 4. 2018.  Praha, 23. 9. 2019


  Mgr. Jakub Marek, Ph.D., předseda AS FHS UK

  Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D., místopředsedkyně AS FHS UK

  Bc. Magdaléna Voldřichová, místopředsedkyně AS FHS UK

 • Milé senátorky a senátoři!


  To oslovení je možná trochu neobvyklé, chci jím ale vyjádřit, že i když jsem na Vás naštvaný, jste pořád „moji milí“, mám Vás rád, i když oslovit Vás jako obvykle „Vážení…“ se mi zjevně příčí.


  Některé z Vás jsem učil, některé z Vás jsem volil, některé dokonce pokládám za své přátele, a všichni jste mí kolegové. Ale nechováte se podle toho. V poslední době se zvyšujícím se znepokojením sleduji, jak z jednání senátu a jeho usnesení zaznívají signály svědčící o snaze o konfrontaci a větší podíl na moci, která je v rámcích fakulty poněkud iluzorní a svědčí, obávám se, o trvající inspiraci v pokleslé vysoké politice.


  Pro mne pohár trpělivosti přetekl, když jste při schvalování děkančina návrhu vědecké rady, prosadili hlasování tajné a hlasování o jednotlivých členech, abyste nakonec dva z navrhovaných nepotvrdili. K tomu nemohu mlčet. Nechci říci, že jste na to neměli, s prominutím, právo. Ale tvrdím, že toto Vaše rozhodnutí bylo hloupé, škodlivé a co je nejhorší nekolegiální.


  Proč hloupé? Sami jste v diskusi připustili, že nemáte kompetenci k hlasování, protože některé kandidáty neznáte. Neuznávám argument, že paní děkanka měla připravit charakteristiky všech navrhovaných členů VR. Správně připravila jen představení nově navrhovaných, u těch, kteří již ve VR zasedali v minulých letech, to pokládala za zbytečné. Co jste to za senátory, kteří nevědí, koho mají ve Vědecké radě a koho schvalují?


  Hloupé je také to, že zřejmě nechápete, jaký rozdíl je mezi schvalováním a volbou. Volba předpokládá výběr z předložených návrhů a hledá toho nejvhodnějšího. V tomto smyslu senát volí kandidáta na děkana. Schvalování je aktem, kterým schvalující více méně symbolicky vyjadřují souhlas s činem či činností toho, kdo je odpovědný. V tomto smyslu rektor schvaluje senátní volbu děkana a tímto vyjadřuje, že „nihil obstat“ tomu, aby zvolený řádně vykonával přidělený úřad či funkci. Rektor dost dobře nemůže neschválit senátní volbu s argumentem, že vybraná kandidátka je blondýnka, žena, nebo má zálibu ve filatelii či se mu jinak nezalíbila. Jeho souhlas je více méně procedurální a může reagovat záporně pouze v situaci, kdy zvolený kandidát nevyhovuje z hlediska platného zákona např. lustračního, nebo snad i v případě, že kandidát je notorický opilec či kolportuje dětskou pornografii.


  Ve stejném smyslu senát fakulty nevolí vědeckou radu, ale schvaluje ji. Vyjadřuje podporu děkanovi, který si řádně vybral svůj poradní orgán, obdobně schvaluje i proděkany nebo rozpočet fakulty. Když se rozpočet ukáže jako špatný a má například za následek trestní stíhání, odpovědný je děkan, resp. tajemník fakulty, nikoli senát, i když právě ten, jej schválil definitivně. Nechoďte na mne s argumentací, že statutární směrnice zavazují orgány university či fakulty k tajné volbě, jde-li o personální otázky. Z uvedeného vyplývá, že v tomto případě se o personální otázky, tedy o otázky týkající se osob, nejedná. Nejde o volbu, ale o schvalování. Senát nemá řešit osobní kvality členů vědecké rady, ale podpoří nebo nepodpoří děkanovu volbu.


  V případě, který zde probíráme, tedy senát neměl usilovat o hlasování po jednotlivých kandidátech, ale měl před rozhodnutím vyjádřit své pochybnosti a námitky. Pokud děkan námitky uzná, hlasování se odloží a děkan předloží nový návrh, pokud nikoli, hlasuje se „en bloc“, a jde fakticky o vyjádření důvěry děkanovi. Normální v případě záporného výsledku je děkanova nabídka odstoupení.


  Vrcholem ale je „tajné schvalování“, ke kterému jste přistoupili hloupě se domnívajíce, že jde o tajnou volbu. Tajné schvalování je navíc nekolegiální, v tomto případě byste ve smyslu akademických tradic nemohli jednat bez přímé účasti těch, kterých se to týká. Vladimír Roskovec a Marek Špinka se o nic neucházeli, ani nikam nekandidovali. Paní děkanka je požádala o souhlas s pokračováním práce ve vědecké radě a oni souhlasili. Senát měl nepochybně právo odmítnout návrh paní děkanky jako takový, ale pokud chtěl některé členy vyloučit, měl zcela nepochybně povinnost udělat to jim tváří v tvář, vysvětlit, co proti nim má, eventuálně se omluvit. Senátorům ovšem nedošlo, že teď se bude muset jejich úkolu ujmout paní děkanka, ani to, že celá záležitost je docela pěkná ostuda pro celou FHS UK.


  Abych nezůstal nic dlužen, nemohu nekonstatovat, že Vaše jednání má všechny rysy zemanovské inspirace v kause schvalování universitních profesorů. Předpokládám sice, že většina z Vás se k Zemanovcům vědomě nehlásí, ale podobnost je v tomto případě nepochybná a vyznívá ve Vašem případě hůře než v případě pana presidenta. Ten se alespoň pokusil uplatnit námitky morální povahy, vadil mu lustrační nález jednoho z postižených, i když na jmenování profesorem se lustrační zákon nevztahuje, nebo propagování homosexuality jiného, což je zcela podle zákona, a stydět by se měl pan president.


  Vy jste se o nic podobného ani nepokusili, nemám-li brát vážně z kuloárů uniknuvší námitku proti Roskovcovu věku. Tomu se říká v právní terminologii diskriminace podle věku a je to nezákonné. U obou vadilo údajně to, že jsou ze vzdálených oborů a nevyznávají s vámi stejné paradigma.


  Nezapírám, že oba jmenovaní a postižení jsou moji dlouholetí přátelé a oba jsem pro členství ve vědecké radě FHS UK navrhl já. Roskovce již před téměř dvaceti lety a Špinku relativně nedávno. Vladimír Roskovec byl až do převratu 1989 fyzik v jednom z ústavů ČSAV. Pověsil pak vědu na hřebíček a po boku takových jako byl Petr Vopěnka či Libor Pátý šel pomáhat budovat vysoké školství nekomunistického typu. Byl náměstkem ministra, vedoucím odboru financování vysokých škol, bez jeho pomoci bychom patrně nikdy nevznikli, myslím IZV UK. Málokdo ví tolik o financování vysokých škol a málokdo byl tak platným členem vědecké rady. Četl totiž svědomitě celou tu záplavu dokumentů, které ve smyslu předpisů musí vědecká rada schvalovat, i když jim vlastně většinou nemůže rozumět. Sedával pravidelně na zasedáních vedle mne a vždycky potřeboval probrat nějaký problém a pochopit, proč to asi musí být formulováno takto, protože jinak by to narazilo na stále bytelnější byrokratické bariéry. Pokud jde o paradigma. Tak to vyznáváme shodně, navíc všichni tři víme, že paradigmata jsou různá a podléhají změnám a módám. Proto se také všichni tři myslíme a vědecká rada jako celek by nás nepochybně podpořila, že paradigmata mají být konfrontována a mají být pěstována v diskusi a spolupráci. Představa, že vědeckou radu mají tvořit lidé jednoho paradigmatu, mi přijde obludná a zavání mi dobou, kdy tímto paradigmatem byl marxismus leninismus.


  Marka Špinku znám od jeho věku týnegerského, je to jeden z nejlépe filosoficky vzdělaných přírodovědců a etolog par exellence. Nerozumím tomu, jak mohl někdo při zdravém rozumu hlasovat proti němu. Leda, že by bylo něco na tom, co rovněž vybublalo z kuloárů: Senát měl prý v úmyslu očistit vědeckou radu od starců a lidí ze vzdálených nespolečenskovědních oborů. Padala prý jména velmi renomovaných členů vědecké rady. Ta raději neuvedu, protože se obávám, že by se mohlo docela dobře stát, že by se za členství ve vědecké radě poděkovali, i když nakonec schváleni byli. V diskusi však bylo záhy zjevné, že taková očista by se neobešla bez rachotu a byla by z toho velká ostuda pro Fakultu. Tak hádám, aby senát zachoval tvář, našel si obětní beránky, kterých se nikdo zastávat nebude, a vyslal tak varovný signál o své důležitosti a náležitě se zviditelnil.


  Nepíši tento dopis proto, že jsem také starý a cítím se ukřivděný. To vůbec. Již asi před půlrokem jsem naléhavě žádal paní děkanku, aby mne už do nové vědecké rady nenavrhovala, špatně slyším a vědecká rada zasedá v místnosti s mimořádně špatnou akustikou, a už mne to také nebaví. Vědecká rada je sice velká čest, ale také pořádný opruz a už vůbec to není tak, že by o členství ve vědecké radě byla nějaká tlačenice, zvláště pokud se jedná o zákonem nařízené externí členy. Paní děkanka spíše než vybírala navrhované na svém seznamu, přesvědčovala a přemlouvala. Agenda, kterou musí rada projednávat, je zbytečně byrokratická a na koncepční práci a diskusi zbývá jen málo času, v posledních letech už jsem materiály nečetl, jen prolistoval a teď vidím, že vyhazujete lidi, kteří řádně pracují, a ubývá i poslední radosti, kterou jsem z vědecké rady měl, že se občas potkám s lidmi, kterých si vážím, ale i těch ubývá.


  Píši tento otevřený dopis proto, že se za Vaše rozhodnutí stydím a byl bych rád, kdybyste se zastyděli také, ale v to nedoufám. Pak byste revokovali své rozhodnutí a možná by se dalo i leccos zachránit. Nestydím se za všechny, studenty jsem nevolil a tak za ně nemám odpovědnost.


  Volil jsem však učitele a za ty odpovědnost mám, proto je vyzývám, aby se nad svým dílem zamysleli a hlasování revokovali. Nemohu a nechci vám to přikazovat, ale rád bych věděl, kdo jak v tom tajném hlasování hlasoval. Očekávám, že mi to jednotlivě mailem sdělíte, to, abych příště věděl, koho nevolit a abych si Vás zase mohl vážit. Přiznání je polehčující okolnost a odpouštět je nejdůležitější možnost a povinnost člověka.  Se srdečným pozdravem


  Zdeněk Pinc


  V Přišimasech 17. 9. 2019  P. S. Na protest proti Vašemu rozhodnutí se vzdávám čestného členství ve Vědecké radě FHS UK.


  P. P. S. Tento dopis pokládám za otevřený a posílám jej dotčené paní děkance, s tím, že předpokládám publikaci na stránkách FHS UK.

 • Ve čtvrtek 5. 9. se uskutečnilo poslední zasedání AS FHS UK v tomto akademickém roce. Na zasedání se probíral především návrh složení nové vědecké rady fakulty, byla schválena půjčka od MFF UK určená k dofinancování přestavby nové budoucí budovy fakulty v Tróji a byly schváleny podmínky přijímacího řízení pro pregraduální programy na rok 2020/2021. (6. 9. 2019)


 • Ve čtvrtek 20. 6. proběhlo poslední zasedání AS FHS UK před letními prázdninami. S drobnými výhradami byla schválena Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2018. Jednalo se o podpoře fakulty iniciativě Univerzity za klima a o opatřeních, která by fakulta mohla v rámci ochrany životního prostředí sama udělat. (24. 6. 2019)


 • Ve čtvrtek 25. 4. proběhlo volební zasedání AS FHS UK, na kterém byl volen kandidát na funkci děkana FHS UK pro funkční období 2019 - 2023. Jedinou nominantkou byla současná děkanka Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. Ta byla hned v prvním kole hlasování zvolena nadpoloviční většinou všech senátorů (ze 14 přítomných 12 pro, 0 proti, 2 se zdrželi).

  Návrh jmenování Ing. arch. Mgr. Marie Pětové, Ph.D. děkankou FHS UK pro funkční období 2019 - 2023 byl odeslán rektorovi UK. Pokud bude kandidátka jmenována, bude se jednat o její druhé funkční období. (26. 4. 2019)


 • Ve čtvrtek 11. 4. proběhlo další zasedání AS FHS UK. Na zasedání se uskutečnilo veřejné představení nominantky na kandidáta na funkci děkana FHS UK Ing. arch. Mgr. Marie Pětové, Ph.D. Byla schválena Výroční zpráva o hospodaření FHS UK za rok 2018 a rozpočet FHS UK na rok 2019. Senátoři diskutovali o vhodné administraci zápisů z jednání AS FHS UK. Další zasedání už bude volební děkanské. (12. 4. 2019)


 • Dne 26. 3. skončilo přijímání nominací kandidátů na funkci děkana FHS UK pro období 2019 - 2023.

  Jedinou nominovanou je současná děkanka fakulty Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

  V této souvislosti si vás dovolujeme pozvat na veřejné představení nominantky, které se uskuteční v rámci zasedání AS FHS UK ve čtvrtek 11. 4. od 16.00 v místnosti 2015 (areál UK Jinonice, budova B, 2. podlaží).

  Volební zasedání AS FHS UK se uskuteční ve čtvrtek 25. 4.


  Všichni jste srdečně zváni!

  (27. 3. 2019)


 • Ve čtvrtek 7. 3. proběhlo další zasedání AS FHS UK. Na zasedání se především diskutovalo o přestavbě a financování přestavby budoucího sídla fakulty v Praze-Tróji a schválen byl návrh na rozdělení financí programům Progres v roce 2019. Další zasedání už bude předvolební děkanské. (12. 3. 2019)


 • V pátek 1. února proběhlo ustavující zasedání AS UK, na kterém bylo vybráno nové předsednictvo (předseda: František Zahálka, FTVS UK). Senátoři a senátorky zastupující FHS UK zasedli v následujících komisích:

  Pavel Himl - Ekonomická komise, Legislativní komise

  Josef Kružík - Ekonomická komise, Studijní komise

  Zuzana Terry - Ediční komise


 • Na zasedání AS FHS UK dne 7. 2. byli představeni noví senátoři a senátorky, kteří vystřídali k 1. 2. některé své kolegy a kolegyně, jimž skončil mandát. Senát volil nové předsednictvo. To zůstalo i po volbách zachováno ve stávající podobě, tj. v předsednictví AS FHS UK pokračuje Jakub Marek, v místopředsednických funkcích pak Hedvika Novotná a Magdaléna Voldřichová. Diskutovalo se o průběhu výstavby nové fakultní budovy v Tróji. Bylo schváleno nové složení fakultní disciplinární komise. Senát si odhlasoval časový plán svých zasedání do konce tohoto akademického roku. (8. 2. 2019)


 • V pátek 1. února došlo k obměně části AS FHS UK. Volební období započalo pěti zcela novým senátorům a senátorkám, kteří zvítězili v listopadovém volebním klání, a dvěma, kteří svůj mandát ve stejných volbách obhájili na další volební období. Kompletní přehled jmen a volebních období najdete zde. (4. 2. 2019)


 • AS FHS UK vyhlásil dne 24. ledna 2019 v souladu s §27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Jednacím řádem Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy volbu kandidáta na funkci děkana FHS UK pro období 2019 - 2023.

  Návrhy lze podávat do 26. března 2019 včetně na Podatelně FHS UK (budova B - Jinonice, místnost 5005).

  Veřejné představení nominantů a nominantek a jejich volebních programů proběhne 11. dubna 2019 na zasedání akademického senátu fakulty (konkrétní čas a místo konání budou včas upřesněny).

  Termín volebního zasedání akademického senátu fakulty byl stanoven na 25. dubna 2019. (25. 1. 2019)


 • První zasedání AS FHS UK v tomto kalendářním roce se konalo 24. ledna 2019. Byl odsouhlasen návrh na novou členku Vědecké rady FHS UK, kterou bude jmenována doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.. Dále byly projednány akreditační materiály pěti navazujících magisterských studijních programů a byl stanoven termín volebního zasedání AS FHS UK pro volbu děkana FHS UK pro funkční období 2019-2023. (25. 1. 2019)


 • Volby do AS FHS UK a AS UK skončily ve čtvrtek 29. 11.

  Výsledky voleb najdete zde. (3. 12. 2018)


 • 29. listopadu 2018 se uskutečnilo zasedání AS FHS UK. Na zasedání byl schválen návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 a podmínky přijímacího řízení v doktorském studijním programu P6731 Sociální politika a sociální práce. Kladně byl zhodnocen jak návrh na výše doktorských stipendií, tak návrh na výši prospěchového stipendia pro pregraduální studenty ve výši 27 000 Kč za ak. rok 2017/2018. Diskutovalo se o výsledku voleb do AS UK a AS FHS UK. (3. 12. 2018)


 • 18. října 2018 se uskutečnilo první zasedání AS FHS UK v akademickém roce 2018/2019. Na zasedání se diskutovalo především o koncepci vědy a výzkumu na fakultě, o implementaci GDPR v administrativě senátu a o nadcházejících listopadových volbách do AS UK a AS FHS UK. V této souvislosti byla odhlasována změna ve složení volební komise - senátorku Zuzanu Terry nahradil v komisi kolega Radek Holodňák. Další termíny zasedání AS FHS UK nebyly stanoveny. (23. 10. 2018)


 • K 30. 9. 2018 se rozhodl skončit ve funkci proděkana pro vědu FHS UK kolega doc. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D. Akademický senát FHS UK mu tímto děkuje za odvedenou práci.

  Novým proděkanem pro vědu byla od 1. 10. 2018 jmenována doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. (3. 10. 2018)


 • Volební komise AS FHS UK oficiálně vyhlásila termíny voleb do AS FHS UK a AS UK. Volby se uskuteční v listopadu 2018. (1. 10. 2018)


 • Na zasedání AS FHS UK, které se uskutečnilo 13. září 2018 byl zvolen nový předseda senátu a jedna místopředsedkyně. Předsedou senátu byl zvolen Mgr. Jakub Marek, Ph.D. Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. se na zasedání vzdala funkce místopředsedkyně senátu. Novou místopředsedkyní byla zvolena Mgr. Hedvika Novotná. Na postu druhého místopředsedy/místopředsedkyně ke změnám nedošlo a post i nadále zastává Bc. Magdaléna Voldřichová. (14. 9. 2018)


 • Dosavadní zvolený předseda AS FHS UK Mgr. Milan Hanyš, Ph.D. podal dne 22. 6. 2018 rezignaci na svůj senátorský post ke dni 30. 6. 2018. Na senátorském postu ho od 1. 7. 2018 vystřídá první zvolený náhradník Mgr. Jakub Marek, Ph.D. Nového předsedu senátu si senátoři zvolí na dalším zasedání AS FHS UK, které se uskuteční v září. Do té doby byla zastupováním senátu pověřena místopředsedkyně AS FHS UK Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (23. 6. 2018)


 • Předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy na svém zasedání dne 5. června 2018 vyhlásilo volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy pro období 2019 – 2022 na fakultách, které jsou pro účely voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy zařazeni do I. sboru, což se týká i Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Volby do AS UK se budou konat v listopadu 2018. (14. 6. 2018)
Poslední změna: 11. duben 2023 10:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám