DĚKANSKÉ VOLBY 2023

Volba kandidáta na funkci děkana FHS UK pro období 2023–2027AKTUALITY

 • Kandidátkou na funkci děkana Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy byla pro období 2023-2027 zvolena doc. Věra Sokolová, Ph.D.

  (30. 3. 2023) • Volba kandidátky na funkci děkana se uskuteční na zasedání AS FHS UK ve čtvrtek 30. 3. od 16.00.

  Více informací najdete zde.

  (27. 3. 2023) • Představení navržených kandidátek na funkci děkana FHS UK se uskuteční na zasedání AS FHS UK ve čtvrtek 23. 3. 2023 od 16.00 hod. v Aule Jana Sokola.


  Navrženým kandidátkám můžete klást dotazy již nyní prostřednictvím tohoto webového formuláře (formulář aplikace Forms je součástí platformy Microsoft 365 a je přístupný pouze po přihlášení k Vašemu univerzitnímu účtu prostřednictvím CAS; návod na přihlášení najdete zde; sběr dotazů probíhá v anonymním režimu; formulář se uzavře v pondělí 20. 3. 2023 ve 23.59 hod.) a prostřednictvím aplikace Slido (bude otevřena od 21. 3. až do konce samotné debaty).


  S dotazy, zaslanými prostřednictvím aplikace Forms, budou navržené kandidátky seznámeny předem a zodpoví je na zasedání po krátké úvodní prezentaci svých rozšířených tezí.


  V průběhu zasedání bude možné klást dotazy jednak osobně na místě, jednak prostřednictvím aplikace Slido.

  (16. 3. 2023) • AS FHS UK obdržel ve stanovené lhůtě celkem dva návrhy kandidátů/ek na funkci děkana FHS UK. Oba návrhy splňují všechny náležitosti podle čl. 3 odst. 10 Jednacího řádu AS FHS UK.

  Navrženými kandidátkami na funkci děkana FHS UK pro období 2023–2027 jsou:


  (2. 3. 2023) • Dne 28. 2. 2023 skončilo přijímání nominací kandidátů na funkci děkana FHS UK pro období 2023–2027.

  (1. 3. 2023)DŮLEŽITÉ TERMÍNY

 • 28. 2. 2023 - do tohoto termínu lze podávat návrhy kandidátů/ek na funkci děkana/ky FHS UK, náležitosti návrhů viz níže


 • 23. 3. 2023 - veřejné představení kandidátů/ek a jejich programů


 • 30. 3. 2023 - volba kandidáta/ky na děkana FHS UKVYHLÁŠENÍ DĚKANSKÝCH VOLEB

 • Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v souladu s § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a s čl. 10 Jednacího řádu Akademického senátu FHS UK vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana FHS UK na funkční období 2023–2027.


  Návrhy v listinné podobě lze podávat do 28. 2. 2023 včetně v Podatelně FHS UK (Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 – Libeň).


  Nominaci kandidáta na funkci děkana FHS UK může předsednictvu AS FHS UK podat společně nejméně 10 členů akademické obce.


  Písemný návrh musí obsahovat:

  - jméno, příjmení a kontaktní údaje navržené/ho,

  - souhlas navržené/ho,

  - jméno, příjmení a podpis všech navrhujících,

  - stručný životopis navržené/ho,

  - stručné programové teze navržené/ho.


  Veřejné představení kandidátů a jejich programů se bude konat na zasedání AS FHS UK 23. 3. 2023.

  Volba kandidáta na děkana se uskuteční na řádném zasedání AS FHS UK 30. 3. 2023.  Za AS FHS UK


  prof. Dr. phil. Pavel Himl

  předseda AS FHS UK


  (6. 1. 2023)


Poslední změna: 31. březen 2023 11:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám